Course syllabus

Kurs-PM

SEE130 SEE130 Etiska perspektiv på globala system lp2 HT22 (2 hp)

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

Syfte

Kursens syfte är studenterna ska börja artikulera och analysera sina egna etiska positioner, och förstå andras perspektiv. De ska även få inblick i hur etiska perspektiv påverkar hur, och vilka globala system, som bör studeras. Vidare ska kursen fungera som en förlängning av år 1 i kursen Introduktion till globala system, genom projekt, seminarier eller aktiviteter.

Lärandemål

Studenten skall kunna:

 • Känna till och förklara grundläggande etiska begrepp
 • Reflektera över hur olika etiska utgångspunkter påverkar studier av globala system
 • Beskriva, analysera och hantera möjliga etiska konsekvenser
 • Göra välgrundade bedömningar av möjliga etiska konsekvenser, utifrån kunskap om etikteori/moralfilosofi
 • Formulera argument för och diskutera beslut som leder till etiska konsekvenser

Innehåll

Grundläggande etiska begrepp och principer. Studera fallstudier i verkligheten och diskutera vilka aspekter av etik som är relevanta till globala system och hur de löstes. Eleverna debatter från olika perspektiv och tänka på rollen som GS-ingenjörer.

Organisation

Kursen består av

 • Föreläsningar om etiska begrepp
  • fallstudier
  • Debatt
  • Seminarium runt etiska aspekter på globala system

Litteratur

Meddelas på kurshemsidan.

Examination, inklusive obligatoriska moment

 • Aktivt deltagande på 75% Deltagande på seminarium och föreläsningar,
 • Godkänd 75% all in-class assignments.

Course summary:

Date Details Due