MVE370 Matematik och samhälle

På denna sida finns programmet för kursen samt nyttig information om denna: kursanmälan, kontaktpersoner, föreläsningar samt kursens examinerande moment. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Schema

Kursens schema finns i TimeEdit, men även längre ner på denna sida. Föreläsningarna är även inlaggda på Canvas inbyggda kalender.

Plats

Föreläsningssalen Pascal i matematiska vetenskaper.

Vissa föreläsningar kommer vara på Zoom i mötesrummet https://chalmers.zoom.us/s/63267992106. Lösenord: MVE370

Mentorspraktik

Mentorspraktiken ska rapporteras genom att besvara quiz via denna länken. Gör detta för mentorsträffar och drop-in.

Kontaktpersoner

Om du har frågor om kursen eller behöver bli insläppt i föreläsningssalen ska du i första hand kontakta kursansvarig:

Jacob Kylin            072-512 00 13

jacob.kylin@intize.org

För frågor eller vägledning gällande mentorskapet, kontakta mentorskapsansvarig på Intize:

Mathilda Augustsson    072-309 21 83  

mathilda.augustsson@intize.org

Om du vill låna matteböcker eller få ytterligare uppgifter som stöd i ditt mentorskap, är du varmt välkommen att besöka oss på Intize kontor. Vårt kontor ligger på Hugo Grauers gata 3B.

Du kan även kontakta kursens examinator:

Samuel Bengmark            031-772 53 02

samuel@chalmers.se

Studentrepresentanter

Lisa Aronsson

Anton Corneliusson 

Vincent Harbander

Theo Korag

TKTFY

TKELT

TKTEM

TKDAT

lisaaronsson@hotmail.se

antonco@chalmers.se

vharbander02@gmail.com

koraagt@yahoo.com

 

 

Föreläsningar

Alla föreläsningar sker på tisdagskvällar mellan 17:15-19:00 i föreläsningssalen Pascal i matematiska vetenskaper eller på Zoom. Information om vad som gäller för varje föreläsning  kommer ut i god tid före föreläsningen. Föreläsningarna består av både teori och praktik. I varje läsperiod kommer föreläsningarna vara uppbyggda kring ett tema: Ledarskap i LP2, Matematikdidaktik i LP3 samt Drivkrafter och motivation i LP4. 

Obligatorisk närvaro gäller på föreläsningarna och av de totalt 14 föreläsningarna (introduktionsföreläsningen ej medräknad) i kursen måste man närvara på minst 11.

Efter varje föreläsning ska ni besvara tillhörande quiz som ni hittar på denna länken

Tid: Tisdagar 17:15-19:00            

Dag Föreläsare Föreläsningens innehåll

1/11

Samuel Bengmark, Jacob Kylin och Farid Nolen

Introduktion till kursen och Intize grundare

8/11 Dennis Olsson Lärare som ledare
15/11 Lars-Åke Kernell

Möten mellan människor

22/11 Åse Eliason Bjurström Gruppdynamik
29/11 Mikael Bjäring 

Gruppdynamik och Psykologi

6/12 Reserv Ingen föreläsning planerad
17/1 Peter Nyström Matematiken i skolan  
24/1 Fredrik Nordling Gymnasiematematik  
31/1 Inställd Ingen föreläsning  
7/2 Katarina Maiqvist Undervisning för lärande  
14/2 Cecilia Kilhamn Matematikdidaktik  
21/2 Litteraturseminarium 2
21/3 Lena Knutsson Etik och matematik  
28/3 Linda Mattsson Särskilt begåvade   
4/4

Självstudier

Självstudier  
11/4 Omtenta/självstudier Omtenta/självstudier  
18/4 Olle Häggström Samhällspåverkan av AI  
25/4 Carl-Christian Trönnberg Motivation  
2/5 Slutdebatt    

 

Tillbaka till toppen

Examinerande moment

För godkänt i kursen krävs det att man slutför vissa moment. Uppdelat på kursens tre läsperioder är dessa följande:

LP2 - Ledarskap LP3 - Matematikdidaktik
Litteraturseminarium 1 Litteraturseminarium 2
Hemtentamen 1 Hemtentamen 2
LP4 - Drivkrafter och motivation Övergripande under året
Slutdebatt
Föreläsningsnärvaro
  Mentorspraktik

Kursens examinerande moment sker innan ordinarie tentaveckor och är anpassade för att studenter ska kunna studera i fulltakt parallellt med Matematik och samhälle. Kursens högsta arbetsbelastning är under mitten till slutet på LP2 och LP3.

I och med den stora mängden hemtentamina som rättas, kan det hända att man får begränsat med feedback. Kontakta kursansvarig i samband med inlämning av hemtentamen om du vill få mer utförlig feedback på ditt arbete.

I slutet av kursen ska man ha deltagit på minst 11 av de totalt 14 föreläsningarna som hålls samt ha samlat på sig minst 40 timmar mentorspraktik. För godkänt i delmomentet mentorspraktik ska man även ha deltagit på ett drop-in per läsperiod. Anmälan till drop-in sker här. Drop-in tillfällena ska loggas på samma sätt som vanliga mentorsträffar, alltså på den här länken - aktuell mentorsträff.

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum