MCCX11 Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap

Länk till våra projektförslag

Kurs-PM

MCCX11 Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap lp3 VT23 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap

För deltaljerad och fullständig information hänvisas till  den allmänna sidan på Chalmers om kandidatarbete:

https://www.chalmers.se/utbildning/dina-studier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/

Länk till föreskrifterna:

https://www.chalmers.se/utbildning/dina-studier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/#foreskrifter-skrivstod-och-bedomningskriterier

Examinator: Per Lundgren, Elektronikmaterial och system (EMSL) ank. 1882,  per.lundgren@chalmers.se

Per Rudquist (EMSL). ank. 3389, per.rudquist@chalmers.se

Kursens syfte

I kandidatarbetet ska studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt.

Kandidatarbetet utförs i grupper om 3 - 6 studenter. Varje kandidatarbetsgrupp har en handledare (se respektive projekt) och en examinator (Per Lundgren).

Våra projektförslag kan du hitta här.

Denna kurshemsida är under fortsatt utveckling, så ändring kan komma.

Course summary:

Date Details Due