Kursöversikt

Kurs-PM

LNB660 Praktisk verkstads- och motorteknik lp3+4 VT23 (15 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper och genomförs på M/S Fryken om inget annat anges.

Kontaktuppgifter

Examinator: Per "Pelle" Beijer pelleb@chalmers.se

Instruktör motorlaboration: Sami Syrjänen, sami.syrjanen@chalmers.se

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge kunskap och färdighet i tillämpat motor-och verkstadsarbete

Schema

Kursstart 2023-01-16. Kursavslut 2023-05-05. 
Läromomenten startar varje vardag 08.15 om inget annat anges (se planering och schema) och slutar MÅ-TO  16.00, därefter ska arbetsplatsen ställas i ordning fram till 16.15. Klockan 16.30 ska studenterna ha lämnat lokalerna. Undantag är fredagar, då blir det en mer omfattande städning efter lunch(13:15) där samtliga studenter som har deltagit i laborationerna förväntas närvara.

TimeEdit

Kurslitteratur

Enligt kurshemsida.

Kursupplägg

Nedan följer en kort förteckning över lärande moment som förekommer i kursen.

 • föreläsningar - inga
 • övningar- flertal och framgår av Canvas
 • laborationer - inga
 • projekt - inga
 • handledning - löpande
 • feedback - löpande
 • seminarier - inga

All undervisning och examination framgår av Canvas. Detsamma gäller övriga resurser för att nå kursmål.  
I det fall examinerande moment inte färdigställt inom föreskriven tidsram kommer om-examination ges nästföljande termin. 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Ny examinator utsedd. Nya kursmoment "rörverkstad" inkl. kursmaterial införda. Se Canvas för detaljer.

Lärandemål

Se aktuell kursplan för fastställda och bindande lärandemål. 

Motorverkstad

 • Utföra demontering, montering och provkörning av förbränningsmotorer enligt tillverkarens rekommendationer
 • Utföra besiktning, uppmätning och justering enligt tillverkarens rekommendationer inkl. byte av slitna och skadade komponenter
 • Smyga, rita och förklara fartygstekniska grundsystem

Maskinverkstad

 • Tillämpa säkerhetsföreskrifter
 • Utföra fräsning, svarvning och borrning enligt ritning
 • Utföra hand- och maskingängning med snitt och tapp

Svets och värmeverkstad

 • Tillämpa säkerhetsföreskrifter
 • Utföra gasskärning, gassvetsning, bågsvetsning(MMA), MIG och TIG-svetsning
 • Utföra hård- och mjuklödning
 • Genomföra härdning
 • Utföra inställning av svetsmaskin

Rörverkstad

 • Tillämpa säkerhetsföreskrifter
 • Utföra kallbockning
 • Redogöra för kopplingstyper, flänsar, skärringar samt rörarmatur
 • Genomföra svetsning och lödning av rör inkl. provtryckning.

Filarverkstad

 • Identifiera och praktiskt mäta förekommande gängor
 • Utföra slagning och reparation av gängor
 • Utföra slipning av skärande verktyg
 • Utföra måttagning, sågning, filning och bockning
 • Genomföra ventilreparation

Underhållsteknik

 • Utföra demontering, montering, skötsel och tillståndskontroll av rullningslager
 • Utföra uppriktning och underhåll av rem- och kopplingstransmission
 • Utföra pumpunderhåll

 

Examination

Se aktuell kursplan för examinerande moment. Examinationer sker löpande under kursen och framgår i detalj under resepktive moment i Canvas.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kursvärdering

Sker enligt chalmers fastställda rutiner för kursvärdering

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum