Course syllabus

Allmän kursinformation

Länk till kursens sida: (När den är publicerad)

Detta kurs-rummet är för att ta in projektförslag och visa upp de projektförsla som Data- och Informationsteknik föreslår.

Kontakt:

E-mail:  kand.cse@chalmers.se

 

Projekförslag 2023

Förslag från anställda (fakulteten)

DATX11-23-01 Board games for people with disabilities
DATX11-23-02 Proof editor for structural induction
DATX11-23-03 Whitewater Difficulty Classification via Satellite Images
DATX11-23-04 Uppskatta antal personer i ett rum
DATX11-23-05 Making long duration airship travel worthwhile with VR 
DATX11-23-06 Machine Learning-based Online System for Diagnosing of Cerebral Ischemia
DATX11-23-07 Automation of Scaled Vehicles
DATX11-23-08 Developing an Open Source Performance Benchmarking Git Bot
DATX11-23-09 Alternate Reality Game
DATX11-23-10 Matematikens domänspecifika språk (DSLsofMath) för andra kurser
DATX11-23-11 Spel för samarbete
DATX11-23-12 Proof editor for natural deduction
DATX11-23-13 The robot Wikipedian 
DATX11-23-14 Reconfigurable Hardware Accelerator for Machine Learning
DATX11-23-15 Skatås parkrun augmented reality application
DATX11-23-16 Microscopes monitoring
DATX11-23-17 App Store Ethics: The Game
DATX11-23-18 A Teaching Megagame
DATX11-23-19 FitbitVR: Exploring Personal Data in Virtual Reality
DATX11-23-20 Spel för samarbete -4in1
DATX11-23-21 A gamified platform to learn security
DATX11-23-22 A Quantum Computer Simulator
DATX11-23-23 Extend an ML Model Compiler for the Generation of Dedicated Hardware Accelerators
DATX11-23-24 Capture the King Chess and other Variants
DATX11-23-25 Security risk analysis of a car
DATX11-23-26 The Hologram Lecturer
DATX11-23-27 Automatic checker for a programming course
DATX11-23-28 DSL för Pareto-optimering inom beräkningsvetenskap
DATX11-23-30 A Language for Board Games
DATX11-23-31 Privacy-aware gun-shot detectors
DATX11-23-34 RiscFlisp Konstruktion av enkel 16-bitars ”enchipsdator” i VHDL
DATX11-23-35 Automatic line balancing and order sequence optimization

 

Förslag från studenter

DATX11-23-51 System för att integrera SQL-databas med object-storage för dokumentlagring utan downtime
DATX11-23-52 Simulating a solar system with procedural generated inhabited planets
DATX11-23-56 An alternative to LATEX? Designing and implementing an extendable markup language
DATX11-23-57 ’Entity Component System’-baserad spel- och simuleringsmotor
DATX11-23-59 Igenkänning av evenemang och möten i text m.h.a. NLP i kommunikationsprogrammet Discord
DATX11-23-63 Modellering valutahandel med hjälp av maskininlärning
DATX11-23-64 Decompilation using approximate symbolic execution
DATX11-23-65 Plejd MicroGUI - vidareutveckling
DATX11-23-66 Skapa ett programspråk baserat på System F
DATX11-23-67 Utvecklarstyrd fuzzing
DATX11-23-68 Simulering av trafikflöden
DATX11-23-69 Databashantering, algoritmer och gränssnittsdesign; Ett effektivt sätt att hitta och välja recept.
DATX11-23-70 Swedish Climate Policy Innovation Website

Förslag som blev dubblerade

DATX11-23-80 Machine Learning-based Online System for Diagnosing of Cerebral Ischemia
DATX11-23-81 Automation of Scaled Vehicles
Att komma med egna förslag på kandidatarbeten

Det är frivilligt att komma med projektförslag och det är långt ifrån säkert att förslagen accepteras.

Men om förslaget accepteras och det blir tillräckligt med sökande för att projektet ska bli av så har du och en medförfattare förtur och kommer att få utföra projektet (givet att ni är behöriga att söka)
Det är också ett sätt att få in industrirelaterade förslag.

 

Presentation

2022-09-07 kl 09:00-09:45 
Under presentationen går vi igenom hur du lämnar in ett projektförslag samt översiktligt hur processen för kandidatarbetet ser ut.

Presentation: 2022-09-07 uppdaterad 220907 kl 11:00 

Processen för projektförslag STÄNGT!

 

 

Course summary:

Date Details Due