MVEX11 Projektförslag Kandidatarbete MV V23

MVEX11 Projektförslag Kandidatarbete MV V23

Du hittar alla projektförslag under Moduler.

Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna Chalmers-program. Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning - en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete.

Projekten är indelade i kategorier:

  • Ren matematik
  • Tillämpad matematik
  • Matematisk statistik

men vissa projekt kan finnas i flera kategorier. 

För Chalmersstudenter
På Chalmers gör man ingen formell skillnad på vilken kategori projektet är inom - allt räknas som "Matematik", och alla registreras på MVEX11. Det du behöver tänka på när du väljer projekt är att du, vid kursstarten, måste uppfylla förkunskapskraven som anges på projektet.

För GU-studenter
På GU finns två olika "huvudområden" - Matematik och Matematisk statistik - och det är viktigt att du väljer projekt inom det huvudområde som du vill ta ut din kandidatexamen. För respektive huvudområde finns dessutom olika kurser/kurskoder som du kan bli registrerad på - se förteckning nedan. Det är dock bara två av dem - de två fristående kurserna MMG900 och MSG900 - som finns att söka i antagning.se. Vid kursstart får du sen ange vilken kurskod du vill bli registrerad på, och din behörighet för eventuell programkurs kontrolleras. Det kommer inte vara någon självregistrering på kursen.

Observera att alla som vill göra kandidatarbete vt-23 (även ni på Matematikprogrammet) måste söka MMG900 eller MSG900 via antagning.se senast den 17 oktober. Kurserna öppnar inte för sen anmälan.   

Du som vill ta kandidatexamen med huvudämne Matematik, kan välja en av följande tre kurser:

MMG900  för dig som vill göra projekt inom matematik (ren eller tillämpad) som fristående kurs. Se förkunskapskraven i kursplanen.

MMG910  för dig som går Matematikprogrammet och har valt inriktningen Matematik. Se förkunskapskraven i kursplanen.

MMG920  för dig som går Matematikprogrammet och har valt inriktningen Tillämpad matematik. Se förkunskapskraven i kursplanen.

Om du inte uppfyller förskunskapskraven för MMG910 eller MMG920 kan du istället läsa MMG900. Du kan ändå ta ut en kandidatexamen i matematik, men kandidatarbetet registreras inte som programkurs, utan som fristående kurs.

Du som vill ta kandidatexamen med huvudämne Matematisk statistik, kan välja en av följande två kurser:

MSG900  för dig som vill göra projekt inom matematisk statistik som fristående kurs. Se förkunskapskraven i kursplanen.

MSG910  för dig som går Matematikprogrammet och har valt inriktningen Matematisk statistik. Se förkunskapskraven i kursplanen.

Om du inte uppfyller förskunskapskraven för MSG910 kan du istället läsa MSG900. Du kan ändå ta ut en kandidatexamen i matematisk statistik, men kandidatarbetet registreras inte som programkurs, utan som fristående kurs.

Kort om förkunskapskraven för kandidatarbete inom Matematikprogrammet (MMG910, MMG920, MSG910)

För alla tre kurserna gäller att Basblocket (de två första åren på programmet) ska vara avklarat - beroende på helheten kan små avvikelser accepteras, men man måste ha motsvarande bredd och djup som basblocket syftar att ge.
Därutöver ska vissa "inriktningskurser" vara avklarade. Läs på Matematikprogrammets utbildningssida, eller i Utbildningsplanen vad som gäller angående inriktningskurser.