Projektförslag Kandidatarbete TEKX18 TME V23

Projektförslag Kandidatarbete TEKX18 TME V23

Projektförslag för TEKX18 Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation

Här finns projektförslag från institutionen samt godkända projektförslag från studenter. Projekten nedan kopplas till Chalmers gemensamma kandidatsvalmodul när den öppnas. 

Studentförslag

TEKX18-23-01-V2G.pdf 

TEKX18-23-02-Batterilagring.pdf

TEKX18-23-03-IPO.pdf  

TEKX18-23-04-Biologisk mångfald livsmedel.pdf

TEKX18-23-05-Markanvändning.pdf  

TEKX18-23-11-Självincheckning.pdf 

TEKX18-23-12-Beyond Zero.pdf 

TEKX18-23-13-Cirkulära system.pdf 

TEKX18-23-15-Marknadsanalys.pdf

TEKX18-23-16-Hållbarhetsomställning konsultbranschen.pdf  

TEKX18-23-17-Modulära lägenheter.pdf 

TEKX18-23-19-Modebranschens cirkularitet.pdf 

Institutionens förslag (endast slutgiltigt valda kvar)

TEKX18-23-06-Multikriteriaanalys.pdf

TEKX18-23-07-Management trends.pdf  

TEKX18-23-08-Affärsspel.pdf

TEKX18-23-09-Sjötransporter.pdf  

TEKX18-23-10-Digital platforms-v2.pdf 

TEKX18-23-18-Delad laddinfrastruktur.pdf 

TEKX18-23-20-Algorithms in Society.pdf

TEKX18-23-22-Samhällskalkyler-v2.pdf 

Dubblerade projekt

TEKX18-23-80-Management trends.pdf 

TEKX18-23-81-Delad laddinfrastruktur.pdf 

Informationsmöte 13 september 2022

Här finner du bilder och annan information från informationsmötet. 

Intro 2022-09-13 Kandidatarbete EB.pdf 

Projektvalsinformation från 21/22

Här är en länk som visar hur projektvalsinformationen var sorterad utanför Canvas inför projektvalet förra läsåret - https://www.chalmers.se/sv/institutioner/tme/Utbildning/grundutbildning/Sidor/Kandidatarbete-2021-2022.aspx 

Allmän information om kursen

Se länk till kursplanen - https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=34454 

KursPM

Här finns en länk till preliminärt kursPM med mycket information

KursPM_TEKX18- v 2022-12-18.pdf 

 

 

Course summary:

Date Details Due