Course syllabus

Kurs-PM

TEK571 Teknikens etik lp4 VT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Kurs-PM går att finna här: Kursinformation

Sal: se TimeEdit

 

Kontaktuppgifter

Henrik Hågemark, huvudlärare 

hagemark@chalmers.se 

Karl de Fine Licht, lärare och examinator

karl.definelicht@chalmers.se 

Karl Palmås, lärare

karl.palmas@chalmers.se 

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier, grupparbeten, kamratgranskningar, diagnostiska tester och en längre frivillig avslutande hemuppgift.

 

Föreläsningarna hålls på måndagar kl. 13.15-15.00.

Seminarierna är obligatoriska och kommer att hållas torsdagar kl. 09.00-11.45 och måndagar kl. 13.15-16.00.

Quizzarna är obligatoriska lässtöd inför varje seminarium. Deadline för quizzarna är kl. 12.00 på måndag eller kl. 08.00 torsdag, samma dag som vi har seminarium. De veckor vi inte har seminarium har ni därmed heller inget quizz.

Grupparbetena är obligatoriska och görs i era studiegrupper. Det rör sig om två grupparbeten som ni lämnar in. Här fördjupar ni er i -och skriver om- ämnen i kursen. Obligatoriskt är också att modifiera arbetet efter granskarnas kommentarer. 

Kamratgranskningarna är obligatoriska och görs individuellt på andra gruppers grupparbeten. Vilken uppsats ni ska granska genereras automatiskt av Canvas.  

Essäuppgiften är individuell och behöver inte göras för betyg 3, däremot för betyg 4 eller 5.

Längst ner på sidan (under "course summary") hittar ni deadlines för alla obligatoriska moment FÖRUTOM kamratgranskningarna. Deadline för kamratgranskning ett är 18/4 kl. 23.59 och för kamratgranskning två 12/5 kl.12.00.

 

Instruktioner gällande vad ni ska göra vecka för vecka står att finna under "Kursens innehåll" nedan.

 

Kursrepresentanter

Palita Lilja - palita@student.chalmers.se

Rasmus Johansson - rasmusjo@chalmers.se

Nor Führ - nor@acorneroftheweb.com

Frida Forkman - frida_t94@hotmail.com

Vilgot Lööf Wettervik - vilgott@chalmers.se

 

Kursens innehåll

Vecka 12: Introduktion och Argumentationsanalys

Vecka 13: Beslutsanalys och GM-grödor

Vecka 14: Podd- och läsvecka

Vecka 15: Exkluderande design

Vecka 16: Grupparbete och kamratgranskning

Vecka 17: Screening och modifiering av människa 

Vecka 18: Artificiell intelligens

Vecka 19: Geoengineering

Vecka 20: Forskningsetik och professionsetik 

Vecka 21: Seminarium och essän

 

Course summary:

Date Details Due