MVE302 Sannolikhet och statistik

Detta är kurshemsidan för den gemensamma kursen MVE302/MVE395/TMA321

 

På denna sida finns programmet för föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer, duggor, anslagstavla och projektuppgifter (för TM). Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Var noga med att redan från början av kursen orientera dig i vad för information som finns och var, både här och på kurs-PM.

Eftersom kursen gavs på distans både 2020 och 2021 finns inspelade föreläsningar. Dessa ligger som slide-presentationer med ljud på en egen sida (se under Sidor i vänstermarginalen). Samma slides utan ljud finns redan publicerade i föreläsningsschemat nedanför. Övriga frågor, till exempel av administrativ art, rekommenderar jag att du vänder dig med direkt till examinator via mail.

Sannolikhetsteori bygger till stor del på mängdlära och jag har därför gjort en introducerande föreläsning om mängdlära. Den ligger också på sidan med inspelade föreläsningar och kommer inte att ges irl.

Kursen kommer att använda Yata, som är ett Chalmersverktyg som innehåller samma funktionalitet som Piazza. 

Anslagstavla

Tentan 7/10 finns HÄR, och med lösningar HÄR.

Tentan 15/8 finns HÄR, och med lösningar HÄR.

Tentan 31/5 finns HÄR, och med lösningar HÄR.

Uppgifter som förbereddes inför repetitionsföreläsningarna hittar ni HÄR.

Exempeltenta, med lösningar, HÄR. (Uppdaterad med rättelse 16/5).

Lösningar till duggan finns HÄR.

Lösningar till exempelduggan finns HÄR. (Kommentar: Uppgift 1 var aningen för komplicerad, och Uppgift 3 var felkonstruerad.)

Anteckningar från Erik Bromans föreläsningar: Föreläsning 1-3, Föreläsning 4, Föreläsning 5, Föreläsning 6.
Eriks kommentar: 

”Anteckningarna är från kursen MVE091 som i sin tur bygger på anteckningar från en tidigare version av kursen TMA321. Kurserna divergerar längre fram, men är i princip identiska de första två veckorna. Avvikelser kan förekomma vad gäller notation (t.ex. användandet av omega istället för u vad gäller utfall), så var uppmärksam på detta! Erik har på tavlan skrivit u, men det står omega i anteckningarna.”

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

 

 

Föreläsningar

Vecka Avsnitt Innehåll
12 1.1-1.6 Sannolikhet, utfallsrum, händelser, betingad sannolikhet, oberoende, Bayes formel. Föreläsningar: Mängdlära, F1, F2, F3.
13 2.1-2.5 Stokastiska variabler, fördelningsfunktion, diskreta sv, frekvensfunktion, kontinuerliga sv, täthetsfunktion, väntevärde, varians,  Föreläsningar: F4, F5, F6.
14

Påsklov/tentor

15 2.6, 3.12

Binomialfördelning, geometrisk fördelning, Poissonfördelning, exponentialfördelning, Poissonprocessen. Normalfördelning. Föreläsningar: F7,F8.

16 2.7, 3.1-3.6, 4.2

Flerdimensionella fördelningar. Betingade fördelningar. Funktioner av flera sv. Stora talens lag. Föreläsningar  F9,F10

17 3.7-3.8, 4.3, 6.2-6.3

Betingade väntevärden och varianser, kovarians och korrelation. Centrala gränsvärdessatsen, punktskattningar, konfidensintervall. Föreläsningar F11.F12

18 6.4.2, 6.5, 7.3. För TM: 2.10, 3.10.5, 3.11.2

Skattningar och konfidensintervall i normalfördelning och binomialfördelning.  ML-skattningar, statistiska tester. Enstickprovstest i normalfördelning och binomialfördelning.  Föreläsningar F13. F14

För TM: Transformering av sv, chi^2-fördelning, konfidensintervall för varians, felintensitet. Föreläsning: FTMI.

19 7.4, 7.6, 6.6.1, 6.6.3, 6.8, föreläsningsanteckningar

Tvåstickprovstest i normalfördelning och binomialfördelning, multipeltestning och tjuvkikande. Föreläsningar: F15.

För TM:  Summor av oberoende sv, momentgenererande funktion, p-värde. Föreläsning: FTMII.

20-21 6.8, föreläsningsanteckningar

Linjär regression. Föreläsning: F16 & 17.

För TM: Styrka.  Bayesiansk statistik: grundläggande tankesätt, prior och posterior. Föreläsning: FTMIII.

För TM: Bayesiansk statistik: Många exempel, beta- och Dirichletfördelningarna, begreppet konjugerande prior. Eventuellt bootstrapping. Projektredovisningar Föreläsning FTMIV.

Sammanfattning.

 

Tillbaka till toppen

 

Räkneövningar:

Hugo Bäckman, Räkneövningsledare TMA321 (Teknisk Fysik).

Erik Karlsson Nordling, Räkneövningsledare TMA321 (Teknisk Fysik). 

Julia Jansson, Räkneövningsledare MVE302 (TM).

Olof Zetterqvist, Räkneövningsledare MVE395 (Kf).

Rekommenderade övningsuppgifter

Vecka Uppgifter
12

Kap 1: 1, 7, 10, 13, 19, 24, 30, 34, 40, 44, 53, 58, 70, 72, 88, 90, 92, 100, 105.

13 Kap 2: 2, 6, 9, 13, 22, 24, 27, 34, 41, 45, 50, 57, 64.
14 Påsklov/tentor
15 Kap 2: 71, 76. Kap 3: 154, 157.
16 Kap 2: 78, 79, 85, 88. Kap 3: 13, 16, 20, 23, 25, 32, 35, 36, 39, 41, 46, 50, 52, 54, 61. Endast TM: Kap 4: 1, 3, 5.
17 Kap 3:  68, 72, 77, 81, 85, 87, 94, 96, 98.  Kap 4: 8, 9, 11, 12, 13, 15. Kap 6: 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 15.
18 Kap 6: 17, 18, 19, 20,21, 23, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 49. Kap 7: 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 32.  Endast TM: Kap 2: 108, 110, Kap 3: 128, 129, 130, 131, 144, 148.
19 Kap 7: 39, 41, 45, 46. Endast TM: Kap 6: 53, 55, 59, 60, 62.
20-21 Endast TM: Kap 6: 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83.

Boken innehåller väldigt många uppgifter och väldigt många av dem är bra. Den som önskar fler rekommendationer är välkommen att vända sig till examinator. Det finns också uppgifter i Yata.

Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Inga datorövningar utöver projekten ingår. Från vt 15-vt 18 ingick ett övningshäfte med extra material och tillhörande matlabövningar. För den som är intresserad av och har tid att lära sig mer finns övningshäftet här. Häftet är utformat som en snitslad bana där man läser in nytt material, samtidigt som man får bekanta sig med matlabkod som relaterar till och illusterar de nya begreppen. Matlabmaterialet hittar man i svensk version här (Länkar till en externa sida.). One finds an English version here (Länkar till en externa sida.).

Om man vill jobba med häftet behöver man också filerna nedan.
Matlabfiler för nedladdning:

 1. atlantic.dat
 2. birth.dat
 3. birth.txt
 4. coal.dat
 5. gumbcdf.m
 6. gumbplot.m
 7. gumbfit.m
 8. gumbinv.m
 9. comnsize.m
 10. norway.mat

 

Referenslitteratur för Matlab:

 1. Material utvecklat av MV som ger en kortfattad introduktion till Matlab
 2. Programmering med MatlabKatarina Blom. Ger en introduktion till Matlab och lär ut grunderna i programmering med Matlab. Rekommenderas varmt för dig som är nybörjare både vad gäller programmering och Matlab.
 3. Learning MATLAB, Tobin A. Driscoll. Ger en kortfattad introduktion till Matlab till den som redan kan programmera. Finns som e-bok på Chalmers bibliotek.
 4. Physical Modeling in MATLAB 3/E, Allen B. Downey
  Boken är gratis att ladda ner från nätet. Boken ger en introduktion för dig som inte programmerat förut. Den täcker grundläggande MATLAB-programmering med fokus på modellering och simulation av fysikaliska system.

 

Tillbaka till toppen

Duggor

I slutet av april kommer det att genomföras en dugga i form av ett quiz på Canvas. Gamla duggor hittar man bland de gamla tentorna på kurs-PM och där kommer även lösningarna till årets dugga att presenteras efter den har avslutats. Duggan omfattar föreläsningarna 1-10 och kan ge bonuspoäng på tentamen, max 3p för TMA321 och MVE395 och max 4p för MVE302.

Duggor från 2021: här, här och här. (Det publicerades tre duggor på grund av ett misstag).

 

Projekt

MVE 302 Projekt (läsperiod 4) – OBS Gäller endast TKTEM-1.

Med startförsta veckan i maj genomför studenterna i TKTEM-1ett projekt i sannolikhetsteori/statistik. I grupper om ca tre studenter (i) redovisar varje grupp resultatet av sitt projekt i en muntlig presentation. Dessutom (ii) skriver gruppen en kort rapport om projektet. Processen för genomförandet finns beskriven HÄRTa del av förberedelsematerialet HÄR. 

Fackspråkslektionens (2023-05-03) underlag hittar ni HÄR.

HÄR hittar ni instruktioner för er projektrapport.

 

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum