Kursöversikt

DAT050 DAT050 Objektorienterad programmering lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Data- och informationsteknik.

 

Kursens upplägg

Denna kurs består av föreläsningar och laborationer; och slutar i en skriftlig tentamen. Laborationerna och tentamen är obligatoriska, dvs man måste klara dem för att komma genom kursen.

I år kör kursen på campus men använder också Slack.

Laborationerna

Planen är att laborationerna sker på campus som vanligt. OBS: man får gärna göra labbarna på egen tid på egna datorer, men handledning i labbarna sker i huvudsak i datorsalarna som används för labbarna. Man kan också ställa frågor om labbarna på Slack, men var noga att följa reglerna om sådana frågor på Slack.

I den här kursen labbar vi i par och varje par lämnar in sina lösningar här på Canvas under Assignments. Varje student bör gå med i en grupp. Använd #hitta-en-grupp på Slack om du söker en labpartner. 

Varje lab har två deadlines. Till den första bör varje par skicka in en riktig lösning. Om handledaren som rättar lösningen hittar några saker som bör förbättras, då får man incomplete på labben och då har man tid framtill den andra deadlinen att skicka in en lösning som uppfyller kraven som handledaren har skrivit.

Kursens laborationer:

(Deadlines tillkommer)

Beskrivning av kursens läraktiviteter; hur de genomförs och hur de hänger ihop. Detta är studentens guide till att navigera igenom kursen. Glöm inte att gärna ge studenten råd om hur de ska arbeta för att lära sig så mycket som möjligt baserat på den pedagogik du valt. Ofta kan man behöva understryka konkreta saker som hur ofta de bör gå in på kursrummet på lärplattformen, hur olika frågor fördelas mellan handledare, etc.

Föreläsningarna

Målet är att alla föreläsningar ska ske på campus och kommer inte att spelas in.  Video inspelningar av föreläsningar från föregående år finnas här.

Kursens föreläsningar:

 • F01:  Introduktion, verktyg och små Java exempel
 • F02:  Att använda klasser & objekt
 • F03:  Att skriva egna klasser
 • F04:  Att skriva en egen datastruktur
 • F05:  Immutable och Java generics
 • F06:  Interface, Iterator och polymorphism
 • F07:  Arv och UML
 • F08:  Abstrakta klasser, enum, testning, exceptions
 • F09:  Programmera GUI och händelsehantering
 • F10:  Att rita grafik med Graphics
 • F11:  Design mönster: Model View Controller
 • F12:  Mera MVC och filhantering (att spara till / ladda från filer)
 • F13:  Problemlösning: ritning i 3D och djup kopiering
 • F14:  Repetition
 • F15:  Inför tentan: hur tentan funkar och övningar
 • F16:  Inför tentan: repetition och övningar

 

Presentationerna som används på föreläsningarna kommer upp (som PDF) senast innan varje föreläsning.

 

Schema

TimeEdit

 

Kontaktuppgifter

Föreläsare och examinator för kursen:

Handledare:

Kursrepresentanter:

 • Fredrik Ström, TIDAL, stromfre@student.chalmers.se
 • Martin Berntsson, TIDAL, martbern@student.chalmers.se
 • Fanny Tingberg, TIMEL, fannyti@student.chalmers.se
 • Jenny Wiklund, TIELL, j3nwik@gmail.com

Protokoll från mittmöte med kursrepresentanterna finns här.

Kursens syfte

Objektorienterad metodik används numera allmänt vid utveckling av många olika typer av system. Kursen skall ge grundläggande kunskaper och färdigheter i objektorienterad programutvecklingsteknik innefattande modellering, programmeringsteknik, testning samt programdokumentation.

 

Kurslitteratur

Denna kurs har ingen obligatorisk kurs litteratur, men boken  Objects first with Java : a practical introduction using BlueJ skriven av David J. Barnes och  Michael Kölling  rekommenderas. 

 

Lärandemål

 • konstruera små objektorienterade program.
 • använda några vanligt förekommande programutvecklingsverktyg.
 • behärska tekniker för datainkapsling, arv och polymorfism i ett objektorienterat programmeringsspråk.
 • konstruera enkla objektorienterade modeller i ett grafiskt modelleringsspråk.

 

Examination

Examinations momenten i denna kurs är följande:

 • Laborationer: Alla studenter ska antingen individuellt eller i par lösa laborationsuppgifterna och lämna in dem under Assignments innan deadlines. För laborationerna får man antingen godkänt eller underkänt. För att få godkänt i kursen, måste man ha fått alla laborationer godkända.
 • Skriftlig tentamen: Under tenta-veckan i slutet av LP1 kommer alla att sitta en skriftlig tentamen som betygsätts på skalan U, 3, 4, 5. Studenter som har fått laborationerna godkända får tentamensbetyget som betyg för hela kursen.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum