Course syllabus

Kurs-PM

Välkommen till kursen: CIU221 Utbildningens uppgifter och ramar, lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Matematiska vetenskaper

Kontaktuppgifter

EXAMINATOR, LÄRARE OCH KURSANSVARIG: 

Helena Olofsdotter Stensöta (HS),Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet helena.stensota@pol.gu.se

ÖVRIGA LÄRARE:

Fredrika Lagergren Wahlin (FLW) Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet fredrika.lagergren@gu.se  

Linda Borger (LB) Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik,  Göteborgs Universitet Linda.borger@gu.se 

Ann-Kristin Jonasson (AKJ) Statsvetenskapliga institutionen,  Göteborgs Universitet, ann-kristin.jonasson@gu.se

Arja Kostiainen (ArK) Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession,  Göteborgs Universitet  Arja.Kostiainen@ped.gu.se

Emma Arneback (EA) Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik,  Göteborgs Universitet  emma.arneback@gu.se

Olof Franck (OF) Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession,  Göteborgs Universitet olof.franck@gu.se

Schema

Kursen äger rum på campus.

länk till schema på time edit. Vid osäkerheter följ alltid TimeEdit.

 

Dag

Ingen redovisning

Redovisningsform 1

Skriftlig inlämning

till seminarium

Redovisningsform 2

Muntligt seminarium

 

LV1

Månd 2/9 13.15-14.00

Kursintroduktion

 

 

 

 

Månd

2/9 14.15-17.00

 

Skolpolitik 1 (introduktions-föreläsning)

 

 

LV2

Månd 9/9 9.00-11.45

 

Skolpolitik 2 (fortsättning)

HS

 

Månd 9/9

13.00-

14.45

 

Skolpolitik 3 (fördjupning)

 

 

 

Torsd 12/9 9.00-11.45

 Metodföreläsning:Samhällsvetenskapliga analytiska perspektiv och att skriva essä

HS

LV3

Månd 16/9 9.00-11.45

 

 

Myndighetsutövning och tjänstemannaroll  

FLW

 

Månd 16/9 13.15-14.00

 

 

Gruppdiskussion (utan lärare) Myndighetsutövning och tjänstemannaroll  

 

 

Månd 16/9 14.15-16.00

 

 

Myndighetsutövning och tjänstemannaroll Seminarium muntligt helklass

FLW

 

Torsd 19/9 8.15 -9.15

 

Skolpolitik. Seminarium med skriftlig inlämning

Grupp 1+4

 

HS

 

Torsd 19/9 9.30-10.30

 

Skolpolitik. Seminarium med skriftlig inlämning

Grupp 2+3

 

HS

LV4

Månd 23/9 10.00-11.45

 

 

Kunskapsbedömningar

LB

 

Månd 23/9 13.15-14.00

 

 

Gruppdiskussion (utan lärare) Kunskapsbedömningar

 

 

Månd 23/9 14.15-16.00

 

 

KunskapsbedömningarSeminarium muntligt helklass

LB

 

Torsd 26/9 10.00-11.45

 

Demokrati och värdegrunden (AKJ)

 

AKJ

 

Torsd 26/9

13.00- 14.45

 

Demokrati och värdegrunden (OF)

 

OF

 LV5

Månd 30/9 10.00-11.45

 

Specialpedagogik

Föreläsning

(inspelad)

ArK

 

Månd 30/9

13.15-14.00

 

 

Gruppdiskussion (utan lärare) Specialpedagogik

 

 

 

Månd 30/9

14.15-16.00

 

 

Specialpedagogik Seminarium muntligt helklass

 ArK

 

Tors 3/10 8.15 -9.15

 

Demokrati och Värdegrunden. Seminarium med skriftlig inlämning

Grupp 1+3

HS 

 

Tors 3/10

9.30-10.30

 

Demokrati och Värdegrunden. Seminarium med skriftlig inlämning

Grupp 2+4

 

 

LV6

Månd 7/10

10.00-11.45

 

 Bildning och utbildning föreläsning

FLW

 

Månd 7/10

13.15-14.00

 

Gruppdiskussion (utan lärare)

Bildning och utbildning

 

Månd 7/10 14.15-16.00

 

 

Bildning och utbildning Seminarium muntligt helklass

FLW

 

Torsd 10/10

9.00-11.00

Diskussion om feedback på inlämningar

 

Slutinlämningsuppgift publiceras (canvas)

 

 

 

HS

 

Torsd 10/10

10.00-11.45

 

NY föreläsning, vad?

 

 

LV7

Månd 14/10

10.00-11.45

 

Läroplansteori

EA

 

Månd 14/10

13.15-14.00

 

Gruppdiskussion (utan lärare)

Läroplansteori

 

Månd 14/10 14.15-16.00

 

 

Läroplansteori Seminarium muntligt helklass

EA

 

Torsd.

17/10

10.00-11.45

 

NY föreläsning, vad?

 

 

LV7

Månd 21/10 8.00-8.45

 Workshop Feed forward

Grupp 1

.

 

HS

 

Månd 21/10 9.00-9.45

Workshop Feed forward

Grupp 2

 

 

HS

 

Månd 21/10 10.00-10.45

Workshop Feed forward

Grupp 3

 

 

HS

 

Månd 21/10 11.00-11.45

Workshop Feed forward

Grupp 4

 

 

HS

LV9

Månd

28/10 8.00

 

Inlämning slutinlämning

 

HS

 

Månd

28/10 10.00

 

Publicering av opponentskap

 

 

 

Torsd 31/10 9.00-10.30

 

Slutseminarium med opposition 

Grupp1

 

HS

 

Torsd 31/10 10.30-12.00

 

Slutseminarium med opposition 

Grupp2

 

HS

 

Torsd 31/10 13.00-14.30

 

Slutseminarium med opposition 

Grupp3

 

HS

 

Torsd 31/10 14.30-16.00

 

Slutseminarium med opposition 

Grupp4

 

HS

PLATS FÖR UNDERVISNING

Undervisningen äger rum på Chalmers.

Kurslitteratur

I modulerna beskrivs varje lärmoment inklusive den litteratur som används. Modulerna följer i tidsordning. Två böcker används (resten är artiklar). 

Artiklarna laddas ner från Göteborgs Universitet (inlog via edurom) eller finns på canvas.

De två böckerna är:

Boken Skolpolitik beskriver skolpolitiska tvistefrågor men ger också en teoretisk inledning till hur vi kan analysera (skol)politik. Detta görs i de första tre kapitlen som också är de som är obligatorisk läsning. Vi använder denna litteratur tidigt i kursen, under de första veckorna, så det är viktigt att du läser/kopierar dessa kapitel tidigt. De inledande kapitlen har inte ändrats s mycket mellan olika upplagor så även äldre går bra.

Boken Juridik i professionellt lärarskap kommer i år i femte upplagan. Denna bok kan fungera som ett stöd i din framtida lärargärning och kan vara viktigare att inhandla. Här kan det finnas större skillnader mellan upplagorna så använd den senaste.

Båda böckerna finns att låna på Samhällsvetenskapliga biblioteket (Vasagatan 1) och på Pedagogiska biblioteket (Grönsakstorget). Biblioteken tillhandahåller flera tillgängliga exemplar och några referensexemplar av böckerna som används på kursen. Biblioteken är offentliga dvs alla har rätt att skaffa lånekort utan kostnad. Detta gör man på nätet och sedan kommer man dit och visar legitimation och får sitt lånekort. Om böckerna är utlånade kan man läsa i referensexemplaren på plats.

http://www.ub.gu.se  

Jarl Maria & Rönnberg, Linda 2019. Skolpolitik Från riksdagshus till klassrum, tredje upplagan Malmö: Liber. Kapitel 1–3 (sid 11–55).

Nilsson, Marco (2023) Juridik i professionellt lärarskap - lagar och värdegrund i den svenska skolan, femte upplagan. Malmö: Gleerups

Organisation

Kursen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier med ibland tillhörande individuella inlämningar, en workshop samt ett stort mått av självstudier.

Föreläsningarna är 2x45 eller 3x45 minuter långa och läggs ut på en PPT på canvas vanligtvis strax före föreläsningen. Föreläsningarna är i helklass, och leder fram till redovisningsform. Lärare från olika discipliner håller i föreläsningarna. Du förväntas att ha läst kurslitteraturen inför föreläsningarna, särskilt inför dem som har muntligt seminarium samma dag (redovisningsform 1). Det kan uppfattas som långa texter att läsa, du behöver öva dig i att läsa översiktligt och sila fram det viktigaste i texten. 

Seminarierna är obligatoriska och är en viktig del av läroprocessen eftersom de hjälper att förstå hur man diskuterar och utvecklar ett ämne med hjälp av diskussion. Seminariernas syfte är att ge möjlighet till fördjupad förståelse av kurslitteraturen genom diskussion och gemensam reflektion. Dessutom tränas förmågan att argumentera självständigt på basis av kurslitteraturen, att förstå vad som menas med att ta utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv för att diskutera en fråga samt att använda någon form av analysverktyg. Det sistnämnda tränas framförallt i de skriftliga inlämningarna.

Kursen har två redovisningsformer:

Redovisningsform 1 (moment Myndighetsutövning & tjänstemannaroll; kunskapsbedömningar, bildning & utbildning, specialpedagogik) – Dessa moment introduceras med 1 föreläsning på förmiddagen som följs av gruppdiskussioner av förformulerade frågor samma dag och redovisas på examinerande seminarium i helklass på eftermiddagen (OBS beräkna att ägna hela denna dag åt respektive ämne).

Redovisningsform 2 (moment Skolpolitik; demokrati & värdegrunden) - Introduceras med 3 föreläsningar där vardera följs av själv/gruppstudier av kurslitteraturen och en slutgiltig redovisning i form av ett skriftlig inlämning som lämnas in via canvas före seminariet som sker i mindre grupper. För att bli godkänd måste dels ett skriftligt arbete lämnas in, dels deltagande i seminariet ske. Senast dagen före dessa seminarier (senast kl 23.55) laddas den färdigställda texten upp på canvas. För att det ska gå enkelt att se vilka texter som hör till din grupp namnge dina inlämningar med: grupp, namn. Ex: ”GrX.NN”.

Självstudier På kursen förekommer ett STORT MÅTT av självstudier. Låt dig alltså inte förledas att tro att kursen endast upptar de timmar som är schemalagda. Övrig tid under dessa dagar behöver användas till inläsning och diskussion av kurslitteratur. Detta gör du företrädelsevis ihop med andra i mindre grupper. Under första träffen kommer ni att delas upp i fyra grupper som kommer att sättas ihop på olika sätt för seminarierna, men självstudiegrupperna kan med fördel vara ännu mindre.

Workshop som stöd för skrivandet av slutinlämningen hålls en obligatorisk workshop där meningen är att ni diskuterar era essäämnen i smågrupper och kursansvarig cirkulerar mellan för att ge respons.

Opposition av slutinlämning är individuell och muntlig och innebär att studenterna förbereder opposition i förväg för att diskutera uppsatsens innehåll på konstruktivt sätt på seminariet (ej formalia), under kortare tid (5-7 minuter).

 

Lärandemål

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Sidor/SokKurs.aspx?course_id=32562&parsergrp=3

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten tillräcklig bakgrund av skolans historia, organisation, styrning, nomenklatur och värdegrund för att effektivt kunna verka och interagera som lärare för elever i allmänhet samt för de med särskilda behov som exempelvis dyslexi, eller de som har speciell fallenhet för något ämne exempelvis matematik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • redogöra för det svenska skolväsendets uppkomst och utveckling över tid 
 • redogöra för dokument som styr skolans verksamhet, exempelvis skollagen och läroplaner
 • beskriva vad det innebär att vara tjänsteman i en politiskt styrd organisation med ett samhälleligt utbildningsuppdrag
 • analysera skolan som politisk organisation 
 • diskutera betydelsen av skolans värdegrund inklusive mänskliga rättigheter, barnperspektiv och hållbar utveckling
 • identifiera elevers särskilda behov och diskutera genomförbara sätt att möta dem

Innehåll

 • Skolans konstituering och skolans historia.
 • Skolans värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter
 • Regelverk och institutioner som styr och övervakar skolan och lärares arbete Skollagen, Skolverket, Statens skolinspektion.
 • Specialpedagogik: Individ- och systemperspektiv.
 • Samhällsvetenskaplig argumentation och analys, muntligt och skriftligt

Examinationsformer

För godkänt (betyg 3) på kursen krävs:

 • aktivt deltagande på samtliga seminarier
 • aktivt deltagande på workshop
 • godkänt på de två skriftliga seminarieinlämningarna 
 • godkänt på slutinlämning 

Poängen för inlämningarna 25 (1 och 2), 35 (3) fördelas enligt nedan:

Kriterium och poängomfång 

Individuell kommentar  

Inlämning 1 och 2 Poäng: 10–25 

Slutinlämning Poäng: 10–35 

Utgångspunkt för god analys/syntetisering: 

Presenteras en fråga /tes som är tillräckligt avgränsad för att kunna behandlas med behållning inom angivet omfång? 

 

(0–2  

(0–3  

Besvaras/återknyts till tesen/ frågan i slutet?

 

(0–2) 

(0–3) 

Kommunikation: 

Finns en genomgående röd tråd och är språkbehandlingen god?

 

(0–3) 

(0–3) 

Referera: 

Refereras relevant kurslitteratur tillräckligt utförligt samt innehållsligt korrekt, liksom centrala begrepp?

 

(0–5) 

(0–5) 

Analysera/syntetisera 1: 

Används och motiveras någon form av ramverk, schema, indelning som verktyg för att fördjupa diskussionen?

 

(0–8) 

(0–9) 

Analysera/syntetisera 2: 

Presenteras och motiveras egna relevanta reflektioner?

 

(0–5) 

(0–12) 

Total poäng:  

 

10 – 25 

10-35

Poängen sammanställs enligt nedanstående tabell med betygsgränser:

 Element

Poäng

min

max

Aktivt deltagande på samtliga sex seminarier + workshop (2p för varje utom slutseminariet som ger 3p)

15

15

Skriftlig inlämning 1

10

25

Skriftlig inlämning 2

10

25

Skriftlig slutinlämning + opponering

10

35

Totalt

45

100

 

 

 

Betyg:

 

 

3

45

64

4

65

84

5

85

100

 

Att vilseleda vid examination

Försök att vilseleda vid examination innebär att en student har försökt ge en felaktig uppfattning om sin prestation vid en tentamen eller något annat examinerande moment. Det är alltså vad som vanligtvis kallas för fusk, eller att försöka fuska. Det finns olika sätt att försöka vilseleda vid examination, t ex plagiat, otillåtet hjälpmedel och otillåtet samarbete. Vilseledande kan också gå till på andra sätt.

 • Plagiering innebär att en student har presenterat någon annans text eller annat material som att det vore ens egen text eller eget material.
 • Otillåtet hjälpmedel innebär att en student har använt hjälpmedel, inklusive AI, som inte varit tillåtna enligt instruktionerna.
 • Otillåtet samarbete innebär att studenter har samarbetat i strid med instruktionerna.

Plagiering: Att kopiera material från Internet, böcker, artiklar, rapporter eller från en kurskamrat och sedan presentera det som sin egen text är strikt förbjudet! Plagiering är stöld av någon annans arbete och kommer att leda till direkt underkännande av uppgiften. Vänligen notera att det inte är tillräckligt att inkludera en källa i en referenslista. Dessutom, såvida det inte handlar om ett citat med en korrekt källhänvisning, så är varje form av direkt kopiering av text förbjuden. Alla inlämnade studentarbeten screenas i Ouriginal, en programvara som jämför en students inlämning med publicerat material (inklusive allting som publicerats på Internet) och alla tidigare inlämnade arbeten från andra studenter för att upptäcka plagiering. Det material som du har läst och baserar dina argument och faktapåståenden på måste alltid beläggas genom korrekt referenshantering. Mer information om referenser och hur plagiering kan undvikas hittar du här: https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod/soka-lasa-skriva/referenshantering-och-plagiering/

Otillåtet hjälpmedel: Alla inlämnade texter ska vara original skrivna av dig själv, och inte skrivna av någon annan eller genererade av AI. Såvida det inte finns särskilda instruktioner för användning av AI för en uppgift, ska det inte användas och presenteras som din egen text. Användning av alla former av verktyg för att fuska i samband med salstentamen (DISA) är också strikt förbjudet.

Otillåtet samarbete: studenter kan diskutera uppgifter och sitt pågående arbete, men en individuell inlämning måste vara helt unik egen text och får därför inte vara för lik andra studenters arbete. Var därför extra försiktig med användning av anteckningar från gruppsamarbeten.

Varje form av vilseledande examination betraktas som en allvarlig förseelse. Bevisat eller misstänkt fusk kommer att anmälas till Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet, i linje med Statsvetenskapliga institutionens handläggningsordning.

Om en student döms för vilseledande examination kan konsekvenserna bli allvarliga. En student kan bli avstängd från undervisning och campus under en bestämd period (från tre veckor till ett halvår), vilket leder till en tillfällig avstängning av studiefinansiering (inklusive CSN) och kan riskera att påverka en students uppehållstillstånd. Mer om vilseledande examination finns här: https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/disciplinarenden/

 

Course summary:

Date Details Due