Course syllabus

Välkomna till TEK926 Introduktion till industriell ekonomi!

Kursen inleds med föreläsning i sal Vasa A den 30 augusti kl 13:15.

Kurs-PM med den detaljerade informationen kring kursen finns under rubriken Filer.

Alla övriga typer av kursrelaterade dokument kommer successivt att läggas upp under rubriken Filer.

Alla typer av inlämningar kopplade till kursen görs via rubriken Uppgifter.

Meddelanden till kursdeltagarna under kursens gång anslås under rubriken Anslag.

All praktisk information kring tentamen generellt på Chalmers (lokaler, digital tentamen, m.m.) finns på chalmers.se.

Kursplan med information om lärandemål, tentamenstillfällen m.m. finns chalmers.se.