Kursöversikt

Restredovisning av laborationer i Matlab Måndag 11/12 2023 kl 10-11.

 

 

den här sidan finns programmet för kursen. (Övrig information, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.). Kursens schema finns i TimeEdit.

Vi har följande gruppindelning:
Grupp 1 = Efternamn som börjar på A-L, Grupp 2 = Efternamn som börjar på M-Ö.

Program

Kursen består av två delar eller block.

 • Första blocket utgörs av Datorintroduktion.
  Ansvarig för Datorintroduktionen: Paul Erhart
  Undervisningen i det här blocket är gemensam för F och TM.

  Första tillfället för Datorintroduktionen är på måndag 28/8 15.15-16.00 i sal GD. (Jonathan Weidow kommer att kort beskriva hur datorintroduktionen är tänkt att fungera. Det är alltså bara datorintruktionen, moment 0121 i kursen TIF276 som ni kommer att följa.)
  Första laborationstillfället i datorintroduktionen är för
  Grupp 1: tisdag 29/8 kl 13:15-15:00.
  Grupp 2: torsdag 31/8 kl 13:15-15:00.

  Fortsättningsvis tar Grupp 1 det första labtillfället i veckorna (tillsammans med TKTFY-1.001 och TKTFY-1.002), medan Grupp 2 tar det andra (tillsammans med TKTFY-1.003 och TKTFY-1.004).

  Laborationsmaterial och all övrig information för det här blocket hittar du på Canvas-sidan för kursen TIF276 Fysikingenjörens verktyg, se under ''Datorintroduktion''. Här finns också information om hur du ska göra för att redovisa datorintroduktionslaborationerna.

 • Andra blocket utgörs av Introduktion till MATLAB.
  Föreläsare och ansvarig för MVE665: Katarina Blom
  Nedan finns ett schema för Matlab-blocket. Första tillfället i Matlab-blocket är tisdag 5/9 kl 13:15-15 i sal HA2

  Jobba med laborationerna i grupper om 2-3 stycken. Redovisa uppgifterna i laborationerna 1-4 vid något av de handledda laborationstillfällena.
  Deadlines som anges i schemat nedan är riktvärden. Det går att redovisa efter deadline under kursens gång. Men försök hålla tempot. Det är lätt att hamna efter och då är det svårt att ta ikapp. Ta hjälp av handledare vid laborationstillfällena om du/ni kör fast. Sista tillfället att redovisa laborationer i Matlab under kursen är 15/10. Efter kursens slut hänvisas du/ni till restredovisningstillfällen nästa läsperiod.

  Datorsalarna F-T703, F-T7204 är bokade för laborationerna i det här blocket.
  (När en datorsal på Campus inte är bokad av en kurs är det fritt fram att sätta sig och jobba där.)

  Laboration

  Aktivitet

  1. Introduktion till Matlab
  deadline: 15/9

  Föreläsning: Tis 5/9 kl 13:15-15 i HA2
  Laborationstillfällen:
  Grupp 1: fre 8/9 kl 10:00-11:45
  Grupp 2: fre 8/9 kl 15:15-17:00

  2. Mer om funktioner och grafik i Matlab
  deadline: 15/9

  Föreläsning: Tis 12/9 kl 13:15-15 i HA2
  Laborationstillfällen:
  Grupp 1: to 14/9 kl 13:15-15
  Grupp 2: fre 15/9 kl 10:00-11:45

  3. Kort om programmering i Matlab
  deadline: 22/9

  Föreläsning: Tis 19/9 kl 13:15-15 i HA2
  Laborationstillfällen:
  Grupp 1: to 21/9 kl 13:15-15
  Grupp 2: fre 22/9 kl 10:00-11:45

  4. Tillämpningar i Matematik med Matlab
  deadline: 12/10

  Föreläsning:  Tis 3/10 kl 13:15-15 i HA2

  Laborationstillfällen:
  Grupp 1: to 5/10 kl 13:15-15
  Grupp 2: må 9/10 kl 13:15-15

  Restredovisningstillfälle: to 12/10 kl 13:15-15 (Grupp 1 och Grupp 2), sista möjligheten att redovisa laborationer den här läsperioden.

  (Det finns även ett restredovisningstillfälle i slutet av läsperiod 2).

   

Följande laborationer är frivilliga att läsa:

5. Tillämpningar i matematik med Python

6. Symboliska beräkningar med MATLAB

7. Komplement till ''Tillämpningar i matematik med MATLAB'' Visualisering av dämpad svängande kloss

MATLAB på egen dator
Matlab finns på Chalmers datorer och du kan även installera på din egen dator. Chalmers har studentlicens för Matlab och du kan ladda med från Chalmers programvaruserver. 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum