Course syllabus

Kurs-PM

SSY295 El- och reglerteknik lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

Lärare reglerteknik: Bertil Thomas (bitr. professor, bertil.thomas@chalmers.se)

Lärare elteknik: Bill Karlström (universitetslektor, bill.karlstrom@chalmers.se)

Bertil, som även är examinator, kommer att ansvara för den reglertekniska delen av kursen medan Bill ansvarar för eltekniken. Båda dessa delar är ungefär lika stora. Om du vill komma i kontakt med någon av oss lärare rekommenderar vi att du kommunicerar via vanligt mail och våra vanliga mail-adresser ovan.

 

Kursens syfte

Kursens syfte framgår av kursplanen som finns på Chalmers studieportal.

 

Schema

Första tillfället i kursen äger rum i enlighet med schemat schemat i Time-Edit. Det är jättebra om alla är med vid detta tillfälle då vi kommer att informera om kursens upplägg mer i detalj.

Vid det första tillfället i kursen kommer Du främst att få information om hur undervisningen i den första delen av läsperioden (med elteknik) kommer att läggas upp. Information om reglertekniken kommer senare.

OBS! Schemat i TimeEdit är fortfarande under bearbetning och kan ändras. Vissa delar av undervisningen kommer att ske på distans (zoom-föreläsningar eller inspelade) vilket inte framgår av schemat. 

 

Kurslitteratur

För den reglertekniska delen:

Bok: Modern Reglerteknik, faktabok (upplaga 5, av Bertil Thomas, utgiven på Liber)

Övningsbok:  Modern Reglerteknik, övningsbok (upplaga 5, av Bertil Thomas, utgiven på Liber)

Båda dessa böcker kan köpas på Cremona, Kokboken. De går också att beställas på nätbokhandlarna Bokus och ad Libris eller köpas begagnat. Den reglertekniska faktaboken får tas med på tentan.

För den eltekniska delen:

Kompendium, Elteknik, av Sverker Jacobsson. (kommer att läggas på hemsidan)

Utöver detta tillkommer ytterligare övningsmaterial, inlämningsuppgifter, studietips och annat som successivt läggs på hemsidan.

 

Kursens upplägg

Närmare detaljer om upplägget för kursen, med lektioner, distansundervisning, inlämningsuppgifter och  laborationer ges, under kursens gång. 

Under de första tre-fyra veckorna i kursen (vecka 35-38) kommer vi att gå igenom eltekniken i kursen, med Bill Karlström. De senare veckorna i kursen (vecka 39-42) handlar främst om reglerteknik, med Bertil Thomas. (Vi mjukstartar dock något med reglerteknik redan v 38 ).

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursen har samma innehåll som de senaste två åren, vilket innebär att det inte blir några större skillnader på hur tentan ser ut. 

 

Schema

TimeEdit

Lärandemål

  • beräkna spänningar, strömmar och effekter i enkla likspännings- och växelspänningssystem.
  • beskriva funktion och konstruktion hos vanliga elektriska komponenter, utrustningar och system som ingår i moderna industri- och energianläggningar.
  • tillämpa eltekniska begrepp som behövs i samarbetet mellan maskiningenjörer och elektroingenjörer vid lösandet av gemensamma eltekniska problem.
  • beskriva ett antal av reglerteknikens användningsområden, speciellt maskintekniska tillämpningar i fordon, bilar, robotar och fabriker.
  • beskriva hur återkopplingsprincipen fungerar och ge flera exempel på den.
  • förklara principen för en PID-regulator och vilken inverkan de tre delarna (P, I och D) har på egenskaperna hos ett reglersystem.
  • ställa upp matematiska modeller för enkla reglertekniska processer och kunna lösa enkla reglerproblem med hjälp av överföringsfunktioner, laplacetransformer, blockschematransformering och frekvensfunktioner.
  • simulera enkla reglersystem med Matlab/Simulink samt kunna någon dimensioneringsmetod för PID-regulatorer.

 

Kursrepresentanter

Här nedan kommer finns kontaktuppgifter till de studentrepresentanter som slumpats fram för El- och reglerteknik i denna läsperiod:

 

TIMAL              marius@familjencederlund.se                          Marius Cederlund

TIMAL              tobias.hilltorp@gmail.com            Tobias Hilltorp

TIMAL              m.hoang14@hotmail.com             Malin Hoang

TIEPL                josse.pilqvist@gmail.com              Josefin Pilqvist

TIMAL              emil.innebandy01@gmail.com                       Emil Söderström

 

Examination

Examination sker i form av en skriftlig tentamen samt två obligatoriska laborationer och en obligatorisk inlämningsuppgift. Tentan ger max 40 poäng. Betygsgränserna är 16, 24 och 32 poäng för betyg 3, 4 och 5. Dock krävs minst 5 poäng på vardera delen (el-delen resp. regler-delen) för att bli godkänd.

Mer detaljerad information om examinationen samt om laborationer och inlämningsuppgifter kommer under kursens gång.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

 

Course summary:

Date Details Due