KursöversiktKurs-PM

Kursnamn:

Underhållsteknik

Läsår:

2023/2024

 

Kurskod:

SJO845

Läsperiod:

LP1

 

Omfattning:

 

7,5 hp

 

Kursägande program:

Sjöingenjörsprogrammet

Undervisnings-språk:

Svenska

Kursgivande institution:

MEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER

 

Examinator(er):

Mats Isaksson

 

Kursansvarig:

Mats Isaksson

 

Övriga inblandade:

 Andreas Eriksson projektrapport

 

Student-representanter:

TISJL                   askerchristoffersson@gmail.com                     Asker Christoffersson

TISJL                   lisaengman@hotmail.com                                 Lisa EngmanFörkunskapskrav

Samma behörighet som till Sjöingenjörsprogrammet.

 

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om olika underhållskoncept, hur underhållet bedrivs ombord samt bakomliggande orsaker för planeringen och exempel på utförandet av underhållet på ett fartyg.

 

Lärandemål (Efter fullgjord kurs ska studenten kunna…)

- Redogöra för olika underhållskoncept
- Använda och förstå datorbaserade underhållsystem som används ombord.
- Redogöra för olika begrepp inom driftsäkerhetsteknik
- Förklara grunderna för underhållsplanering
- Förklara klassningssällskapens och flaggstatens roll
- Utföra och förstå analyser av pann- och kylvatten.
- Identifiera egenskaper och sammansättning av tyngre fartygsbränslen
- Definiera grunderna för tribologi; friktion, smörjning och nötning.
- Beskriva grundläggande separatorteorier
- Skriva en reparationsrapport på engelska och presentera den muntligt
- Kunna tillämpa grundläggande riskanalys

 

Innehåll

Föreläsningar, fet stil: obligatorisk närvaro

 • Underhållssystem
 • Olika underhållskoncept, FMEA
 • Driftsäkerhetsteknik
 • Underhåll ombord
 • Klassning
 • Bränslen och smörjmedel
 • Separatorteori
 • Vattenbehandling – analys
 • Rapportskrivning och språkfärdighet
 • Muntliga presentationer
 • Studieresa till Chris Marine i Malmö

Laborationer /övningar

 • Kyl och pannvattenanalyser
 • Grundkurs i hantering av datorbaserat underhålls- och reservdelssystem.

 

Kurslitteratur

föreläsningsmaterial, läggs på Canvas efter respektive föreläsningstillfälle.

 

Kursens upplägg och organisation

Föreläsningar

Projekt: ta fram projektrapport, peering, presentera inför klassen.
Specificera vilka tjänster som ska köpas vid varvsjobb

Pannvattenanalys, inspelad gästföreläsning följd av quiz i Canvas. Obligatorisk närvaro.

 

Examination

Kursmoment:

Tentamen:      4,5 hp

Projekt:            1.5 hp            Överhalningsprojekt, engelska

Övning&lab:   1,5 hp             TM Master planerat underhållssystem/vattenlaboration

 

Slutbetyg: 3, 4, 5 ges baserat på tentamen. För ett slutbetyg krävs också att projektarbete, övning och laboration är godkända, samt närvaro vid obligatoriska moment.

 

Hjälpmedel vid tentamen: Typgodkänd miniräknare

 

Tentamen i Inspera.

Förberedelser inför tentamen:

 • Studenten måste precis som för andra tentor anmäla sig till den digitala tentamen i Ladok.
 • För att använda Inspera måste studenten ladda ner Safe Exam Browser (SEB) till sin dator. Det är en låst browser som ger studenten tillgång till Inspera, men inget annat på internet. När SEB är installerat på studentens dator kommer Inspera att hitta och kalibrera datorn. När studenten öppnar tentamen i Inspera hämtas den lokalt till datorn.
 • Studenten bör testa Inspera genom att logga in och välja Demotenta med SEB.
 • Studenterna ska ta med sig egen dator till tentasalen. Det finns eluttag i salen, men datorn behöver vara fulladdad för säkerhets skull.

Om studenten saknar egen dator:

Har studenten ingen egen dator kan studenten, i mån av plats, få göra tentamen i en datorsal. Studenten ska i så fall fylla i följande formulär

Länkar till en externa sida., absolut senast fem arbetsdagar före tentamenstillfället. Finns ingen datorsal tillgänglig får studenten, i mån av tillgång, låna en bärbar dator. Som sista alternativ får studenten skriva tentamen på papper.

referens: https://www.chalmers.se/utbildning/dina-studier/planera-och-genomfora-studier/tentamen-och-ovrig-examination/fore-examination/#examinationsformer

 

STCW

A-III/1 Operate main and auxiliary machinery and associated control systems (ingår även i kurs LEU751, SJO547)
A-III/2 Detect and identify the cause of machinery malfunctions and correct faults (ingår även i kurs )
A-III/2 Manage fuel, lubrication and ballast operations (ingår även i kurs SJO547)
A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Practical knowledge (ingår även i kurs LET684)
A-III/2 Manage safe and effective maintenance and repair procedures: Theoretical knowledge (ingår även i kurs LNB802, MMS040)
A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Practical knowledge (ingår även i kurs LET684, LNB728, SJO062, SJO547)
A-III/2 Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery: Theoretical knowledge (ingår även i kurs SJO062, SJO169, SJO547, SJO701)
A-III/2 Plan and schedule operation: Practical knowledge (ingår även i kurs SJO062, SJO547)
A-III/2 Plan and schedule operation: Theoretical knowledge (ingår även i kurs LNB728, MMS040, SJO169, SJO547, SJO558, SJO701)