Course syllabus

Kurs-PM

SJO865 Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion lp1 HT23 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator Olle Lindmark

olle.lindmark@chalmers.se

031-772 26 45

Studentrepresentanter

Fabian Olsson Tunbäck                     fabianolssontunback@gmail.com   

Joel Evertsson                                   joel.ev@hotmail.com

Matilda Aaron                                    aaronmatilda@yahoo.se

 

 

Kursens syfte

Att ge den studerande de teoretiska kunskaperna i grundläggande stabilitet och fartygskonstruktion som fordras för säkert handhavande av fartyg enligt behörighet klass VI och klass VII, enligt den reviderade STCW95. Kursen skall ge förutsättningarna för förståelsen kring fartygsstabilitet så att fartygets framförande och fartygets relevanta utrustning används på ett säkert  och funktionellt sätt.

 

Schema

TimeEdit

 

 

Kurslitteratur

Ship Stability 6th Ed., Klaas van Dokkum, DOKMAR, ISBN 978-90-71500-37-4

Boken finns tillgänglig att köpa via Kokboken eller kan beställas på nätet https://www.dokmar.com/product/ship-stability-old/

Kurskompendium tillgängligt via Canvas samt Kokboken

Referenslitteratur: Utdrag ur olika publikationer publicerade via pdf på Canvas, formelsamling mm

 

Kursens upplägg

Kursen omfattar 3 ECTS viket motsvarar en total arbetsinsats på ca 80 timmar. Kursens huvudsakliga upplägg är föreläsningar som går igenom teori samt inom området förekommande beräkningar samt räkneövningar där studenten erbjuds möjlighet att själva räkna. Kursens föreläsningar och räkneövningar omfattar ca 32 timmar – övrig tid är egenstudier

 

Lärandemål

1. - Redogöra för grunderna i fartygsstabilitet 

2. - Utföra de beräkningar som krävs för att fastställa ett fartygs stabilitet 

3. - Beskriva de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygsskrov 

4. - Beskriva ett fartygs konstruktion och huvuddimensioner

 

Examination

Lärandemål 1-4 kontrolleras genom skriftlig tentamen

Betyg: Skala TH (U,3,4,5)

För betyg 3 krävs 60%, för betyg 4 krävs 80% och för betyg 5 krävs 95% av totala poängen

Hjälpmedel vid tentamen: valfri räknare, formelsamling, fartygsdata

Datum för ordinarie tentamen 27:e oktober 2023

Sista dag för anmälan till tentamen 8:e oktober 2023

 

Kursplan

Kursplan SJO865