Course syllabus

Kurs-PM

 

Schema

TimeEdit

 

Lärandemål

Använda datorn som ett verktyg för att lösa och numeriskt analysera ingenjörsproblem i kommande kurser och i yrkeslivet.
Konstruera egna program utifrån problembeskrivning.
Tolka och vidareutveckla existerande program.
Lära sig mer på egen hand genom aktivt användande av programmering och algoritmiskt tänkande i andra sammanhang.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due