Course syllabus

Kurs-PM

TEK575 TEK575 Affärsutveckling och entreprenörskap lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator: Tomas Karlsson (tomas.karlsson@chalmers.se)

Lärare: Anette Fogelqvist, Dyveke Helly-Hansen, Anmar Kamalaldin

 

För mer information, se KursPM i Modules.

Schemalänk

TimeEdit

 

Kursplanslänk

Studieplan

Course summary:

Date Details Due