Course syllabus

Kurs-PM

MCC160 Grundläggande fysik lp1 HT23 (7,5 hp)

Guys.png

Kursen ges av institutionen för Mikroteknologi och nanovetenskap

Kontaktuppgifter

Kursansvarig examinator

per.jpg

Per Lundgren

per.lundgren@chalmers.se

Telefon: 031-772 18 82

Handledare

Hanna (2).jpg

Hanna Linn

 hannlinn@chalmers.se 

Handledare

Joey Frey

Joey.Frey@chalmers.se


 

Handledare

Janka.jpg

Janka Biznárová

jankab@chalmers.se

Handledare

Isak Brundin.jpg

Isak Brundin

isakbr@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att examinera studenter med goda färdigheter att hantera grundläggande fysikaliska begrepp och samband rörande solida kroppar och fluiders mekaniska och termiska egenskaper, på ett sätt som är ingenjörsmässigt relevant för särskilt medicintekniska tillämpningar. Efter genomgången kurs ska studenten ha förvärvat de fysikkunskaper som internationellt förväntas efter en första fysikkurs på universitetsnivå.

Schema

TimeEdit

Kursöversikten berättar vad (kapitel, uppgifter, rekommenderade uppgifter) och när: Kursöversikt

Kurslitteratur

Young and Freedman: University Physics with Modern Physics, kapitel 1 – 20 (betoning på kapitel 1, 5-8, 11, 14-16).

Boken finns att köpa i elektronisk version via: https://nordics.pearson.com/products/university-physics-with-modern-physics-15th-global-edition-e-book?_pos=2&_sid=c015d74ed&_ss=

Till boken finns det ett digitalt verktyg som heter Mastering Physics (MP): mlm.pearson.com
På MP kan du öva på att räkna själv och är tänkt som ett komplement till boken.
Det finns det ett gäng uppgifter till varje övning, heter "Ovning #" och är markerade som "Adventure Time" i MP. Uppgifterna är tillgängliga innan övningen och tanken är att du ska börja göra uppgifterna innan övningen, så att du kan ställa frågor på övningstillfället. Sista inlämningsdag är en vecka efter övningen varit, måndag kl 23. Om du missar inlämningsdatumet så kan du fortfarande lämna in, men med mindre poäng för varje dag som går. Du har tre försök på varje uppgift och får inga minus för att använda hints, men du får minus för fel svar. Läs mer om hur bedömningen sker under Grading Policy. Om du inte klarar minst 75% så får du en extra "Adaptive Follow-Up", detta bara för att öva mer, men ger ingen bonus.

Du ska jobba på uppgifterna själv. Om du klarar uppgifterna i MP kan du få 5 bonuspoäng på tentan. De 5 poängen kan användas till betyg över 3 (men ej för att nå 3).

Bonuspoäng = LaTeX: \lceil \frac{\text{erhållna poäng}}{\text{maxpoäng}}  \cdot 5 \rceil

Kursen heter: MCC160-2023
Kursens kod (Course ID) är: chalmers30197
För att skapa ett studentkontokonto behöver du denna kod: IIPMPH-STOUP-SYREN-DRABS-WERSH-LIKES

Som tillägg finns också Dynamic Study Module, som fungerar ungefär som flashcards. Det finns också extra träning till tentan per kapitel med extra uppgifter. Dessa får du inga poäng för, så gör dem om du vill och tycker att du behöver. Förra året såg vi att ju mer studenterna spenderat tid i MP, desto bättre betyg.

MP kommer att användas i nästa kurs, Modern Fysik, också.

Kursens upplägg

Kursen ges i form av projektarbete i grupper om tre med handledning, räkneövningar samt lektioner i föreläsningsformat.

Frågor och diskussioner: Handledningar och övningarna är bra tillfällen för alla sorters frågor: från projekten, från egenräknade uppgifter eller egna fysikfunderingar.

Annars är Canvas ett bra forum för frågor:

Övningstillfällen: Diskussioner och övningsmaterial

Diskussion Inlämning

Diskussion Projekt del 1

Diskussion Projekt del 2

Vi håller koll på diskussionsforumen och svarar så fort vi har möjlighet.

Du kan såklart också maila oss, men undvik då att maila alla på en gång utan maila endast en av oss. Vi kommer lägga upp frågor i Diskussionsforum som skickas via Canvasmeddelanden, eller mailas, till oss handledare med tillhörande svar. Då utan frågeställarens namn. Om du inte vill ha din fråga upplagd så skriv det.

Fråga i första hand i Canvas Diskussionsforum och i andra hand via mail, då blir det är enklare för oss handledare. Du kan välja att vara anonym på forumet.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Problemlösningsträning kommer att ges mer tid under föreläsning, på bekostnad av genomgång av innehåll. Tentamens utformning kommer att justeras med mindre tidspress. Kursnämndsprotokoll.

Åtgärdsplan MCC160 2023.pdf

Lärandemål

  • fomulera lagarna om rörelsemängdens och den mekaniska energins bevarande, känna till deras begränsningar och använda lagarna som verktyg för att lösa enkla mekaniska problem.
  • använda centrala begrepp och samband inom Newtonsk mekanik, mekanisk vågutbredning, värmelära och termodynamik för att avgöra vilka konsekvenser som är rimliga i en väldefinierad situation med givna förutsättningar. Användandet inbegriper att kunna utföra enklare beräkningar.
  • renodla medicintekniskt relevanta och realistiska problemställningar för att dra användbara slutsatser utgående från begrepp och samband från Newtonsk mekanik, mekanisk vågutbredning, värmeledning och termodynamik.
  • uppskatta storleksordningar, göra dimensionsanalys och räkna med lämpligt antal värdesiffror.
  • inleda ett medicintekniskt designprojekt med ett ingenjörsmässigt angreppssätt.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgift(er), ett betygssatt projekt och en betygssatt skriftlig tentamen i slutet av kursen. Vid tentamen är kursbok, formelsamling och egna anteckningar tillåtna hjälpmedel. Slutbetyget baseras på betygen på projektet och på tentamen.

Länk till kursplanen i Studieportalen

Course summary:

Date Details Due