Kursöversikt

Kurs-PM

SEE045 SEE045 De stora frågorna: om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden lp1 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap

 

Kontaktuppgifter

Examinator: 

Per Bjerkeli (modul 1 & 2):  per.bjerkeli@chalmers.se 

Lärare:

Carina Persson (modul 1):  carina.persson@chalmers.se 

Torbjörn Lundh (modul 3):  torbjorn.lundh@chalmers.se 

Olle Häggström (modul 4):  olleh@chalmers.se 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till våra stora grundläggande frågor och skapa förutsättningar att utveckla ett reflekterande och tvärvetenskapligt tankesätt på naturens byggstenar, livets uppkomst, förutsättningarna för liv i universum och framtidens utmaningar.

Schema

Schema för föreläsningar och seminarier finns i TimeEdit. Delar av kursen kommer gå att följa på plats då viss undervisning ges i hybridformat. 

Lärplattform och programvara

All information under kursens gång kommer lämnas via canvas. Föreläsningar och seminarier kommer ske genom att studenter och lärare befinner sig på plats eller ansluter via zoom: https://chalmers.zoom.us/j/64534790871?pwd=M2hKTTZ0L2xkcXlmMSs0WTVPZ3hWQT09

Lösenord: 424242 (om det efterfrågas)

För zoom är dator (med webkamera och mikrofon) att föredra, men även ipad eller smartphone fungerar. 

För IT relaterade frågor hänvisas till Chalmers IT service

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk litteratur  men följande böcker rekommenderas som fördjupning:

Jan-Petter Hansen & Per Bjerkeli, De stora frågorna (bokmanuskript som delas ut under kursen)

J.M Smith and E. Szathmary, The origins of life, from the birth of life to the origin of languages

W. MacAskill (2022) What We Owe the Future: A Million-Year View, Oneworld Publications.

O. Häggström (2021) Tänkande maskiner: Den artificiella intelligensens genombrott, Fri Tanke.

Kursens upplägg

Kursen består av fyra moduler. Varje modul utgörs av självstudier samt seminarier (18-21 onsdagar). 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Vissa förändringar i modulers omfattning och innehåll. 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

1. Redogöra för Universums olika beståndsdelar och dess egenskaper (t.ex. elementarpartiklarnas grundläggande egenskaper, hur atomer bygger upp större enheter, och Universums sammansättning).

2. Beskriva hur liv kan definieras samt hur det uppstod och utvecklades på jorden.
3. Beskriva förutsättningar för hur liv kan uppstå på andra ställen i Universum samt hur och var vi kan söka efter det.
4. Redogöra för mänsklighetens utmaningar på lång sikt.

Examination

Examination sker via individuella inlämningsuppgifter. Mer specifik information kommer ges inom varje modul och av respektive lärare. Det kommer även ges möjlighet för omexamination i form av ett ytterligare inlämningstillfälle med deadline 11 januari 2024. Notera att endast ett ominlämningstillfälle erbjuds. Om inte alla uppgifter är godkända efter inlämningen 11 januari, krävs omregistrering på kursen. Tidigare godkända inlämningsuppgifter kan inte tillgodoräknas vid en omregistrering.

Inlämningsuppgifterna skall genomföras enskilt och plagiatkontroll av det uppladdade materialet kommer genomföras. 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum