Kursöversikt

 

Välkomna till TMV200/211 hösten 2023!


Kurserna TMV200 och TMV211 samläses . Informationen nedan kan uppdateras under kursens gång.

 

Uppdatering 8/1: Första omtentan med lösningsförslag finns här.

 

Uppdatering 13/11: Tentorna är färdigrättade och resultaten har rapporterats in i Ladok. Tentorna finns att se på och/eller hämta ut i studieexpeditionen på Matematiska vetenskaper. Tentavisningar med mig kommer hållas, där man kan se/hämta ut sin tenta och ställa frågor om rättningen. Det kommer vara två tillfällen, ett för TMV200 och ett för TMV211. Tiderna är:

TMV200: Fredag 24 november, 9.00-10.45, sal MVH11

TMV211: Tisdag 21 november, 13.15-15.00, sal MVH12

 

Uppdatering 23/10: Ordinarie tenta med lösningsförslag finns här.

 

Uppdatering 18/10: Anslaget för tentasalar kan du hitta här. Kom i god tid till tentan och observera att ni som är registrerade på TMV200 kommer vara utspridda över flera salar.

 

Uppdatering 12/10: Extra information om kryptografi efter dagens gästföreläsning med Elena Pagnin

Länk till Chalmers security specialization: https://www.cse.chalmers.se/edu/master/secspec/
Video om Shamir Secret Sharing Scheme: https://www.youtube.com/watch?v=iFY5SyY3IMQ

 

Uppdatering 9/10: Duggan med lösningsförslag finns här.

 

Uppdatering 7/9: Föreläsningsschemat och övningsschemat är uppdaterade.

 

Kursen kommer huvudsakligen att ges på campus, men föreläsningarna kommer också livestreamas på Zoom. Föreläsningssalen HA1 rymmer inte samtliga registrerade kursdeltagare (trots att det är Chalmers största föreläsningssal), så om det skulle vara högt tryck så kommer några att behöva se föreläsningarna på Zoom. Som deltagare i Zoom kommer man kunna ställa frågor direkt i chatten och få dem besvarade, antingen av föreläsaren eller bisittaren.

Zoomdetaljer:

Meeting ID: 668 2320 5458

För att kunna delta måste du vara inloggad från Chalmers Zoom.

 

På första föreläsningen ber vi er som läser TIDAL och TKAUT att delta på distans, för att salen inte skall bli överfull. Ett meddelande i Canvas kommer också skickas ut.

 

Information om kursmål, lärare, kurslitteratur och examination finns i det separata kurs-PM:et.

 

Om något inte fungerar, vänligen kontakta mig (Christian) på mejl (chrjohv@chalmers.se).

 

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar och duggor (datorlaborationer ingår ej i den här kursen).

Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. Där finns även (gamla) tentor och lösningar, inklusive årets tentor när de läggs upp.

 

Program

Kursens schema finns i TimeEdit. Schemat nedan skall ses som preliminärt och kommer att uppdateras under kursens gång. Kursens innehåll definieras av innehållet i de kapitel i kursboken som räknas upp i schemat.

Föreläsningar

Dag Avsnitt Innehåll
28/8 1.2-1.5 Introduktion, satslogik, Slides kursintroduktion
30/8 1.6-1.9, 2.1 Satslogik, predikatlogik och mängdlära
31/8 2.2-2.3, 3.1-3.2 Fortsättning predikatlogik och mänglära
4/9 3.3-3.4 Funktioner, uppgifter från övningstentan
4/9 3.7-3.8 Mer om funktioner, relationer
6/9 3.6-3.7 Relationer och operatorer
11/9 3.6, 4.1-4.2 Summor, rekursion och induktion
13/9 4.3 Induktion
14/9 6.1-6.3 Kombinatorik
18/9 Inklusion-exklusion, lådprincipen, och problemlösning
20/9 7.1, 7.7 Grafer och isomorfier
21/9 7.2-7.5 Riktade grafer, träd och Eulervägar/cykler
25/9 7.6, B.1-B.2, B.4 Matriser
25/9 Övningar kap 7, Googles PageRank-algoritm, slides och originalartikeln
27/9 5.1 Delbarhet
28/9 5.2-5.3 Linjära diofantiska ekvationer, primtal
2/10 Dugga
4/10 5.4 Kongruenser
9/10 5.5-5.6 Kinesiska restsatsen, Eulers sats och Fermats lilla sats
11/10 5.7 Kryptering
12/10 Ett par bevis, gästföreläsning med Elena Pagnin
16/10 Genomgång av dugga
18/10 Repetition/Gamla tentor
19/10 Repetition/Gamla tentor

 

Tillbaka till toppen

 

Övningar

Nedan följer ett schema för övningarna, med rekommenderade övningsuppgifter från kursboken. Observera att uppdelningen på uppgifter till olika dagar i huvudsak är till för att föreslå en lagom studietakt, och att det kan komma ändringar i schemat nedan under kursens gång.

Salarna för övningarna varierar och kommer vara både i EDIT-huset och i SB-huset. Kontrollera schemat i TimeEdit.

Övningsledarna är 

1. Mattias Bylehn (aktiv problemlösning)
2. Lorents Landgren (aktiv problemlösning)
3. Siri Tinghammar (aktiv problemlösning)
4. Christian Johansson (eget arbete)
5. Truls Levenstam (aktiv problemlösning)
6. Jan Feldmann (eget arbete)

Vid varje övningspass så är Mattias i det rum som står först i schemat i TimeEdit, Lorents är i det andra rummet, Siri i det tredje rummet, osv.

 

Dag Uppgifter
30/8

Kapitel 1: 3, 4a, 6, 7abdfg, 8, 10, 11, 12, 17, 18

1/9 Kapitel 2: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16
Kapitel 3: 2, 4, 5abc, 6, 7, 9, 10
6/9 Kapitel 3: 13, 14, 16a, 17 
8/9 Kapitel 3: 18, 20, 21, 22, 24, 25
13/9 Kapitel 4: 2, 3, 8, 10, 12, 16, 19, 22
15/9 Kapitel 6: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15
20/9

Kapitel 6: 16, 19, 20, 21

22/9 Kapitel 7: 1a-e (förutom Eulerväg/cykel), 3, 4, 10, 12
27/9 Kapitel 7: 1a-e (Eulerväg/cykel), 2, 5, 9, 14, 15, 16
Matrisuppgifter
29/9 Kapitel 5: 1, 2, 3, 4, 10 (byt 100 till 50 i c), 11
4/10 Kapitel 5: 6, 8, 14, 15
6/10 Kapitel 5: 17, 18, 19, 21, 22
11/10 Kapitel 5: 23, 25, 26, 27, 38, 40, 46
13/10 Uppsamling
18/10 Overflow/gamla tentor
20/10 Overflow/gamla tentor


Tillbaka till toppen

Datorlaborationer

Kursen innehåller inga datorlaborationer eller datorövningar.

 

Tillbaka till toppen

Dugga

Kursen innehåller en dugga, som kan ge högst 4 bonuspoäng till tentan. Dessa bonuspoäng gäller på tentan samt omtentorna det här läsåret, men inte kommande läsår.

Inga hjälpmedel är tillåtna på duggan.

Duggan kommer vara måndag 2 oktober, 13.15-14.45 och den skrivs i SB Multisal och i SB3-L113. Var där 30 minuter innan duggan börjar. Ni behöver ha med er legitimation och kårkort. För att få skriva duggan måste du vara registrerad på kursen.

För er med förlängd tid (som har mejlat om det) är skrivtiden 13.15-15.30, och ni skall gå till SB3-L112.

Format för duggan: Duggan kommer att ha 5 uppgifter som vardera kan ge 4p, så man kan maximalt få 20p på duggan. Varje 4p man får ger en bonuspoäng till tentan, för maximalt 4 bonuspoäng (så får man 0-3p får man inga bonuspoäng, 4-7p ger 1 bonuspoäng, 8-11p ger 2 bonuspoäng, 12-15p ger 3 bonuspoäng, och 16-20p ger 4 bonuspoäng).

 

Förra årets duggan med lösningsförslag finns här

Duggorna från två år sedan (innan dess hade kursen inga duggor) finns nedanför. Observera att dessa duggor endast var 45 min långa, och därför innehåller färre uppgifter.

Dugga 1 med lösningar

Dugga 2 med lösningar

Övningsdugga med lösningar

 

Mattesupporten

För er som vill ha extra hjälp utöver lektionstid så finns Mattesupporten, både på Johanneberg och Lindholmen, dit man kan gå och få hjälp av erfarna studenter och/eller doktorander. All information finns här:

https://www.lib.chalmers.se/studieresurser/mattesupport-och-laexhjaelp/

 

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum