Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Planeringen nedan baserar sig på kompendiet Matematik för sjöingenjörer, Matematiska vetenskaper, 2013.

Andra böcker med fylligare framställning: (det kan ev saknas något, några moment i dessa böcker)

Envariabelanalys för teknisk högskola , Del 1, Håkan Blomqvist, Studentlitteratur 2022.

Grundlig matematik av Gavel, Hillevi, Studentlitteratur.

Konsten att räkna av Bengtsson, A - Desaix, M, Studentlitteratur.

Preliminär plan följer här.

Dag Avsnitt Innehåll
Läsvecka 1 (v35) Kap 1.1-8


Räkning med tal, Bråkräkning
Potenser och rötter, absolutbelopp, olikheter, algebraiska uttryck (fortsätter nästa vecka)

Läsvecka 2

1.8

2.1-2.3,2.5

Algebraiska uttryck. Kvadrerings- och konjugatregler, faktorisering av andragradsuttryck,
Polynom och rationella uttryck, faktorsatsen (Ej 2.6 Partialbråksuppdelning)

DUGGA1.a

Läsvecka 3 2.4
3.1-2

Linjära ekvationssystem, räta linjen

Cirkeln, vinklar, trigonometriska funktioner

DUGGA1.b

Läsvecka 4 3.3

Trigonometriska formler, triangelsatser

DUGGA2.a

Läsvecka 5

v39


4.1-4


Vektorer, skalärprodukt, räta linjen på parameterform (Ej 4.5 strömtriangeln)

DUGGA2.b

Läsvecka 6 5.1-5

Komplexa tal, räkning med komplexa tal, polär form, omvandling rektangulär till/från polär form
Polynom med komplexa rötter, Potenser och rötter.

DUGGA3

Läsvecka 7

Derivata.pdf

Repetition, gamla tentor

Derivata, tangent

DUGGA4

Läsvecka 8 Repetition/reserv

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Avsnitt Innehåll
Kap 1 Alla + Repetition_algebra.pdf
Kap 2 Alla + Repetition_algebra.pdf. Ej partialbråksuppdelning 2.6
Kap 3 Alla + Repetition_anal_geom.pdf + Exempel El-kurs
Kap 4 Alla (Ej strömtriangeln 4.5)
Kap 5 Alla + Extra uppg komplexa tal (KomplExtra.pdf) + Uppgift El-kurs (Ekvsys_komplex_el.pdf)
Derivata.pdf Alla

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Duggorna i planeringen ovan ges sista räkneövningen i respektive vecka.

Avklarad dugga ger 0.5 bonuspoäng till tentan och de två efterföljande omtentorna.

Totalt maximalt 3 bonuspoäng.

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum