Course syllabus

Kurs-PM

MPP057 MPP057 Skiss- och modellteknik HT23-VT24 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri- och materialvetenskap

 

                                                                          Lp1      Lp2     Lp3    Lp4

0103 Inlämningsuppgift, del A (1,5)             1,5hp

0203Inlämningsuppgift, del B (4,5 hp)         1,5hp.   1,5hp.  1,5hp

Kontaktuppgifter

Modellteknik:

Johan Heinerud heinerud@chalmers.se 076 - 174 60 32

Skissteknik:

Jonas Forsman info@jonasforsman.se, 070 - 306 06 64

 

Kursens syfte

att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att översätta idé till bild på ett relevant sätt och att främja kreativt skissande som naturligt redskap i tidigare skeden av PU-processen.

 

Att orientera sig om när och hur olika fysiska modeller används i PU-processen samt utveckla grundläggande praktiska färdigheter i att kunna framställa skissmodeller med relevans för vilken funktion och användningsområde de ska visa.

 

Schema

TimeEdit (Links to an external site.)

 

Kurslitteratur

Litteratur

A-D: Utdelat kompendiematerial samt instruktionsfilm.

E-H: Utdelat föreläsnings- och kompendiematerial.

 

Kursens upplägg

Kursen innehåller två (2) moment:

Moment A – Grundläggande skissmodellteknik
och Moment B – Grundläggande skissteknik. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, seminarieövningar samt övningar enskilt och i grupp.

Moment A – Grundläggande skissmodellteknik

A-C: Föreläsning/instruktionsfilm om bakomliggande tekniker och teorier, självständigt lösande av övningsuppgifter med planerade handledningstillfällen samt deltagande i seminarie för feed-back och peer review.

D: Kontinuerlig del av samtliga övningsuppgifter. Ett antal uppgifter som tar upp t.ex. idégenerering och formutveckling behandlar detta specifikt.

Moment B – Grundläggande skissteknik

E-F: Föreläsning, delta i utdelade övningar i klass samt diskutera under seminarie.

G-H: Föreläsning om material och bearbetningstekniker, genomförande av uppgifter självständigt och i grupp samt reflektera över resultat under seminarie/redovisningstillfälle.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Föreläsningsmaterialet har utökats och fått delvis uppdaterat material.

Lärandemål

 

Grundläggande skissteknik:

  • konstruera perspektiv
  • I perspektiv skissa enkla grundgeometrier (3D) enskilt och sammansatt med avseende på tydlighet och läsbarhet 
  • tillämpa grunderna för ljus, toningar och skugga för enklare geometrier och produkttyper 
  • använda skissandet som ett naturligt, effektivt och kreativt verktyg under idé- framtagningsprocessen

Grundläggande skissmodellteknik:

  • redogöra för begreppet modell
  • redogöra för när och i vilket syfte olika
  • modeller/produktrepresentationer används i PU-processen
  • bygga arbetsmodeller med nödvändig precision utifrån given uppgift/beskrivning
  • välja lämpliga material, tekniker, strategier och detaljnivå på modell för given uppgift/beskrivning.

 

 

Examination

Examination av lärandemål (U/G)

A-D: Närvaro (80%) på föreläsningar. Aktivt arbetande med uppgifter i klassrum. Ta vara på handledningstillfällen. Slutföra inlämningsuppgifter. Kunna ta kritik och ge kritik under seminarietillfälle. Lämna in slutredovisning i form av portfolio.

E-F: 100% deltagande vid föreläsning och seminarie. Vid frånvaro skall utdelad kompletteringsuppgift genomföras.

G-H: Närvaro (80%) på föreläsningar. Aktivt arbetande med uppgifter i klassrum. Ta vara på handledningstillfällen. Slutföra inlämningsuppgifter. Kunna ta kritik och ge kritik under seminarietillfälle.

Course summary:

Date Details Due