Kursöversikt

På denna sida, som kommer uppdateras under kursens gång, hittar ni all information om kursen. Alla relevanta filer finns samlade under Filer, frågor kan ställas och besvaras (hjälp gärna varandra!) under Diskussioner, och rapporterna till datorlaborationerna skickas in via Uppgifter.  

 

Studieplan och lärandemål

Studieplan med lärandemål finns här. Kursen samläses med TMS146

 

Lärare

Anna Johnning (kursansvarig och föreläsare)
Erik Kristiansson (examinator)

Mercedes Dalman (räkneövningsledare)
Levi Sundkvist (räkneövningsledare)

 

Schema och kursplan

Kursplan med rekommenderade övningsuppgifter finns nedan och uppdateras allt eftersom. Schema hittas i TimeEdit. Om tabellerna nedan inte stämmer med TimeEdit är det TimeEdit som gäller (och meddela gärna Anna). 

 

Föreläsningar

Tid Plats Innehåll (Läsanvisningar)
Anteckningar
Tisdag 29/8
08.00-09.45
GD Introduktion till matematisk statistik
Utfallsrum och händelser (s. 52-56)
Föreläsning 1
Torsdag 31/8
13.15-15.00
HB4 Sannolikhet (s. 58-64)
Kombinatorik (s. 66-72)
Föreläsning 2
(uppdaterade 230831)
Måndag 4/9
08.00-09.45
HB4 Betingad sannolikhet (s. 75-82)
Oberoende händelser (s. 85-89)
Föreläsning 3
(uppdaterade 230904)
Tisdag 5/9
15.15-17.00
HB4 Diskreta stokastiska variabler (s. 95-107)
Diskreta fördelningar (s. 117-122)
Föreläsning 4
(uppdaterade 230907)
Torsdag 7/9
13.15-15.00
HB4 Diskreta fördelningar (s. 126-128, 131-133)
Kontinuerliga stokastiska variabler (s. 141-150)
Kontinuerliga fördelningar (s. 156-157, 170-174)
Föreläsning 5
Måndag 11/9
08.00-09.45
HB4 Väntevärden och varians (s. 109-116, 122-123, 128, 134-135, 152-154)

Föreläsning 6
(uppdaterade 230911)

Tisdag 12/9
15.15-17.00
HB4 Mer om normalfördelningen (s. 158-165)
Flerdimensionella stokastiska variabler (s. 198-208, 213-214)
Föreläsning 7
(uppdaterade 230928)
Torsdag 14/9
13.15-15.00
HB4 Beroendemått (s. 214-218)
Medelvärden och summor av stokastiska variabler (s. 230-231)
Föreläsning 8
(uppdaterade 230928)
Måndag 18/9
08.00-09.45
HB4 Medelvärden och summor av stokastiska variabler (s. 231-241, 164-165)
Funktioner av kontinuerliga stokastiska variabler 
Föreläsning 9
(uppdaterade 230928)
Tisdag 19/9
15.15-17.00
HB4 Inferensteori och punktskattning (s. 29-32, 36-40, 248-255) Föreläsning 10
(uppdaterade 230928)
Torsdag 21/9
13.15-15.00
HB4 Punktskattning (s. 255-261)
Metoder för punktskattning (s. 264-272)
Föreläsning 11
(uppdaterade 230928)
Måndag 25/9
08.00-09.45
HB4 Metoder för punktskattning
Konfidensintervall för medelvärdet (s. 276-288, 295-299)
Föreläsning 12
(uppdaterade 230928)
Tisdag 26/9
15.15-17.00
HB4 Ensidiga konfidensintervall (s. 291-292)
Konfidensintervall proportioner och varians (s. 289-291, 304-306)
Föreläsning 13
(uppdaterade 230928)
Torsdag 28/9
13.15-15.00
HB4

Parad data (s. 382-388)
Hypotesprövning (s. 310-324)

Föreläsning 14
(uppdaterade 231003)
Måndag 2/10
08.00-09.45
HB4 Hypotesprövning (s. 326-344) Föreläsning 15
(uppdaterade 231003)
Tisdag 3/10
15.15-17.00
HB4 Jämförelse av två populationer (s. 362-379, 391-397) Föreläsning 16
(uppdaterade 231003)
Torsdag 5/10
13.15-15.00
HB4 Icke-parametriska metoder (s. 652-660) Föreläsning 17
(uppdaterade 231005)
Måndag 9/10
08.00-09.45
HB4

Icke-parametriska metoder (s. 661-666)
Linjär regression (s. 487-499)

Föreläsning 18
(uppdaterade 231011)
Tisdag 10/10
15.15-17.00
HB4 Linjär regression (s. 500-516) Föreläsning 19
(uppdaterade 231011)
Fredag 13/10
13.15-15.00
HA4 Goodness-of-fit (s. 619-626) Föreläsning 20
(uppdaterade 231018)
Tisdag 17/10
13.15-15.00
KE Repetition Repetition
(uppdaterade 231025)
Torsdag 19/10
13.15-15.00
HB4 Tentaräkning Tentaräkning
(uppdaterade 231019)

Motsvarande anteckningar från samtliga föreläsningar 2020 finns här och tillhörande videos här.

Räkneövningar och datorlaborationer

För alla övningar är Mercedes i den första listade salen och Levi i den andra.

Tid Plats Rekommenderade uppgifter
Tisdag 29/8
13:15-15:00
ML13, ML14 2.3, 2.5, 2.9
Tisdag 5/9
13:15-15:00
FL51, FL52 2.13, 2.16, 2.33, 2.35, 2.39, 2.40, 2.43
2.45, 2.51, 2.53,  2.54abc, 2.55, 2.56, 2.58, 2.71, 2.74, 2.80
Fredag 8/9
08:00-09:45
KS11, KS32 3.1, 3.5, 3.7, 3.9, 3.13, 3.17, 3.23, 3.49, 3.55, 3.69a, 3.81abc
4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.19. Extrauppgifter: 3, 5, 6, 7
Tisdag 12/9
13:15-15:00
FL51, FL52 3.29abc, 3.33, 3.65, 3.75, 4.11adef, 4.13, 4.17bc, 4.59.
Extrauppgifter: 8
Onsdag 13/9
10:00-11:45
FL71, FL72 4.28aej, 4.29abe, 4.35acd, 5.1, 5.9ade, 5.12, 5.15, 5.27
Extrauppgifter: 10, 11, 12, 15, 17
Fredag 15/9
08:00-09:45
KS11, KS32 5.29, 5.35
Tisdag 19/9
13:15-15:00
FL51, FL52 5.49, 5.54, 5.60, 5.73, 5.83, 5.98
Extrauppgifter: 18
Onsdag 20/9
10:00-11:45
KS101, KS31 6.1, 6.7c, 6.9a, 6.13
Fredag 22/9
08:00-09:45
KS11, KS32 6.9b, 6.20 ab, 6.22, 6.27, 6.29
Tisdag 26/9
13:15-15:00
FL51, FL52 7.3, 7.5, 7.6, 7.13a, 7.16bc, 7.33c, 7.35a, 9.37a
Onsdag 27/9
10:00-11:45
KS31, KS41 7.21, 7.23, 7.29ace, 7.34a, 7.45, 8.11, 8.19 a, 8.21 a, 8.43
Fredag 29/9
08:00-09:45
KS11, KS32 8.3. Extrauppgifter: 21, 22*

Tisdag 3/10
10:00-11:45

KB-D41, KD1 Datorlaboration 1
Onsdag 4/10
10:00-11:45
FL71, FL72 8.19bc, 8.21bc, 9.5a, 9.11, 9.19, 9.34, 9.36
Extrauppgifter: 23, 24*
Tisdag 10/10
13:15-15:00
FL71, FL72 15.5, 15.7, 15.12, 15.15
Torsdag 12/10
13:15-15:00
FL71, FL72 12.16, 12.32, 12.37
Extrauppgifter: 30
Torsdag 12/10
15:15-17:00
KB-D21, KB-D41 Datorlaboration 2
Fredag 13/10
15:15-17:00
ML13, ML14 14.3, 14.7
Extrauppgifter: 26, 27*, 29
Tisdag 17/10
15:15-17:00
KS31, KS32 Repetition
Torsdag 19/10
15:15-17:00
KS11, KS32 Tentaräkning

Motsvarande övningsvideos från 2020 finns här samt här: 9.34, 9.53

 

Kursmaterial

Kursbok

  • Jay L. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 9:de utgåvan (US version, ISBN-13: 978-1-305-25180-9; International metric version, ISBN-13: 978-1-337-09426-9)

    Den metriska versionen har gått ur tryck, den amerikanska finns tillgänglig på STORE. Köper ni boken via www.cengagebrain.co.uk 1/8-1/10 kan ni använda följande kod för rabatt: EBABACKTOUNIVERSITY23.

    Facit till jämna övningsuppgifter för 9:e upplagan av Devore

 

Övrigt kursmaterial

 

Examination

Examination i kursen sker genom,

  • Två obligatoriska datorlaborationer
  • Skriftlig salstentamen

 

Datorlaborationer

 

Tentamen

Tentamen sker på Johannebergs campus fredag eftermiddag den 27:e oktober på (kl. 14-18). Följande är tillåtet som hjälpmedel,

 

Gamla tentor

Gamla tentor från TMA074 och TMS146 tillsammans med vissa facit/lösningar hittas här.

 

Kursutvärdering

Studentrepresentanter är Gulav Hasan och Nevena Tomic. 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum