Kursöversikt

Välkommen!

5/1: Tentamen 4/1-2024 samt lösningsförslag.

30/10: Tentamen 28/10 samt lösningsförslag. 

17/9: Det finns nu två länkar till OpenTA, den första skall vara mer stabil. Om du vill hjälpa oss att utvärdera ny version så använd gärna den andra länken (OpenTA-tms137-2023-alpha).

22/9: Se länk längst ner för protokoll från mittmöte med studentrepresentanter.

5/10: Projektinlämning finns nu under Uppgifter i menyn.

Kursansvarig: Hampus Linander, hampus.linander@chalmers.se

Övningsledare: Hampus Linander

Kurslitteratur: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, av Gunnar Blom et al (Studentlitteratur, 5:e eller senare upplaga)
(Finns på Cremona).

Kursplan: Länk till kursplan

Examination
Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen på 50 poäng. För att få betyget 3 krävs minst 20 poäng, för betyget 4 minst 30 poäng och för betyget 5 minst 40 poäng.
Tillåtna hjälpmedel är: Chalmersgodkänd miniräknare, ett egenhändigt handskrivet formelblad på max 1 A4-sida (dvs en sida av ett A4-blad), samt kursboken av Blom et al. Boken får innehålla egna anteckningar.

Kursen använder ett webbaserat uppgiftssystem med övningsuppgifter, samt uppgifter som ger bonuspoäng (mot överbetyg) till tentamen.

Bonuspoäng
Varje bonusuppgift i OpenTA ger 0.25 bonuspoäng och därmed maximalt 4 bonuspoäng från OpenTA (2 uppgifter per vecka i 8 veckor).
Godkänt projekt ger 1 bonuspoäng.

Projekt
Se pdf för beskrivning av projekt, samt tillhörande slides från Carls föreläsning.
Projekten genomförs individuellt där ett godkänt projekt ger 1 bonuspoäng till tentan (mot överbetyg).
Deadline för projekten är Söndag 15/10 23:59, inlämning via Canvas.

Preliminär planering

28 aug 2.1 - 2.3 Introduktion. Sannolikheter, händelser, mängdlära.
30 aug 2.4 - 2.5 Kombinatorik
4 sep 2.6 Betingad sannolikhet
6 sep 2.7; 3.1 - 3.3 Oberoende händelser; slumpvariabler
11 sep 3.4 - 3.5 Diskreta och kontinuerliga slumpvariabler
13 sep 3.6 till 3.6(c); 3.7; 3.9 - 3.10 Mer om slumpvariabler
18 sep 4.1 - 4.3; 4.5 Tvådimensionella slumpvariabler, oberoende
20 sep 4.6 - 4.8(ekv (4.20)) Faltningar, betingning
25 sep 5.1 - 5.3 Väntevärde och varians
27 sep 5.4 - 5.6 Beroendemått, summor,
För den intresserade: extra blad genererande funktioner
2 okt 6.1 - 6.5(s 153), 6.7
Normalfördelningen, CGS
4 okt 7.4, 11.1-11.4,11.9 Poissonprocess, Punktskattningar
9 okt 12.1 - 12.3(a-d) Konfidensintervall: normalfördelningen, chi2-fördelning
11 okt 13.1 - 13.6 Hypotesprövning, del I
16 okt 13.1 - 13.6, 13.8 Hypotestprövning, del II
18 okt 13.10(a, b) Chi2-test

Rekommenderade uppgifter:

Börja med att räkna igenom materialet som finns på OpenTA. Från boken (med visst överlapp till OpenTA) så rekommenderas

2: 1, 4-9, 13-16, 22-25, 29-34, 40
3: 1-7, 9-10, 13-14, 15-17, 21-23, 26-31
4: 1-2, 5, 8, 12, 14-15, 18, 19, 21-25, 27-28
5: 1-4, 6-7, 9-10, 14, 16-17, 19, 22-23, 27, 30, 35     
6: 1-21, 23-26
7: 1-2, 4-17, 20-21, 23-25, 27-28 (deluppgifter om approximation som inte använder CGS ingår ej)
11: 1-7, 9
12: 4-14, 18-19, 21-33     
13: 6-17, 28-30, 32-34
(14: 1-4) 

Gamla tentor:

Du hittar gamla tentor i filhanteraren.

Studentrepresentater:

Klara Nygren - klaranyg@student.chalmers.se
Oscar Engman - oscarmag@student.chalmers.se
Samuel Johansson - samujoh@student.chalmers.se

Protokoll mittmöte

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum