Kursöversikt

Den första duggan går tisdagen 26 september, kl 13.15.

Här är den ordinarie tentan och lösningar.

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Tillbaka till toppen

Föreläsningar

OBS! Föreläsningsanteckningar finns tillgängliga under fliken Moduler (till vänster). De publiceras inom några dagar efter resp. föreläsning.

Läsvecka Avsnitt Innehåll
1 Review of Algebra Grundläggande algebra
2 Review of Analytic Geometry,
Stewart Appendix D
Analytisk geometri och trigonometri
3 Stewart 1.1-1.3 Matematiska funktioner och modeller
4 Stewart 1.4-1.5 Exponentialfunktioner, inversa funktioner, logaritmer
5 Stewart 2.1-2.4, 2.6 Gränsvärden
6 Stewart 2.5, 2.7, 2.8

Kontinuitet och derivatans definition

7 Stewart 3.1-3.4

Deriveringsregler

8 Stewart 3.5-3.6

Implicit differentiering, derivator av logaritmiska funktioner och de inversa trigonometriska funktionerna

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter

Läsvecka Uppgifter
1

Se kurs-PM för läsvecka 1.

Extra material: Polynomdivision övningar

2

Se kurs-PM för läsvecka 2.

3

Se kurs-PM för läsvecka 3.

4

Se kurs-PM för läsvecka 4.

5

Se kurs-PM för läsvecka 5.

6

Se kurs-PM för läsvecka 6.

7

Se kurs-PM för läsvecka 7.

8

Se kurs-PM för läsvecka 8.

 

Tillbaka till toppen

Kurslitteratur

Calculus, early transcendentals, metric version - Stewart, Clegg, Watson, 9:e upplagan (ISBN 978-0-357-11351-6)

Extra material: Review of Algebra

Extra material: Review of analytic geometry

Extra material: Mängdlärans notation

Extra material: Trigonometri

Extra material: Polynomdivision övningar

Engelsk-svensk matematisk ordlista

 

Tillbaka till toppen