Course syllabus

Kurs-PM

Arktektur och optimerade strukturer ht 22

vderhoo2mzxxrjuzj7ux.jpeg

The observatory at Delhi, 16-10-1799 [1808], Thomas Daniell RA (1749 - 1840)

Finn ett fenomen

Observatoriet

Att skapa en byggnad eller ett instrument för att bättre förstå världen har människan gjort sedan urminnes tider. 

Sedan urminnes tider, är ett begrepp som inte mäter tid med särskilt hög precision men vi förstår vad som menas, ungefär. Men man kan i och för sig undra hur gammalt själva begreppet ”urminnes tider” är?   Idag mäter vi tiden i tusendelar av en sekund som är en sextiondel av en minut som i sin tur är en sextiondel av en timme o.s.v.                                                                                                                           Vad betydde det att komma i tid för två tusen år sedan? Förmodligen hade det något med solen att göra. Månen, solen, väder årstider årstidernas växlingar var viktiga saker att hålla reda på och tidiga stensättningar bär på kunskaper om himlafenomen. Stonehenge tycks vara avsett att ta emot midsommarsolståndets första strålar och utgjorde ett astronomiskt observatorium och en kalender som dåtidens jordbrukare hade praktisk nytta av. Tack vare de olika stenarnas placering hade dåtidens människor en almanacka för hela året som prickade in årets längsta dag och midvintersolnedgången. Dessutom kunde man förutsäga sol- och månförmörkelser.

Den sk. Himmelsskivan sägs vara 3600 år. En skiva i metall som hittades 1999 av några gravplundrare och som till slut hamnade på ett museum. Skivan ”- avbildar natthimlen med en arketypisk skönhet som verkar röra vid en mänsklig urerfarenhet.” som författaren Harald Meller uttrycker saken.

Människan verkar drivas av urkraften nyfikenhet, både av praktiska skäl men också av en ren glädje över att lära sig saker

I Indien byggde kung Sing på 1700 talet ett antal astronomiska observatorier, Jantar Mantar där byggnaderna, som betraktades som galna hus av allmänheten, var optimerade efter de fenomen man ville betrakta. Gestaltning och kunskap i ett väldigt nära samarbete och det är där vi ska vara under kursen. I ett tätt förhållande mellan ett observerbart fenomen, tiden och en gestaltning av ett observatorium.

Fenomenen kan var astronomiska men de kan också vara något annat, som väder, fåglar, loppor eller varför inte – tiden? Eller något som ni vill lära er mer om.

Finn ett fenomen! Lär er så mycket som möjligt, gör ett observatorium helt enkelt. Titta också på hur man betraktade ert valda fenomen förr. Skrevs det sagor? Mätte man? Hur då?

Percival_Lowell_observing_Venus_from_the_Lowell_Observatory_in_1914.jpg

Percival LowellLinks to an external site. observing VenusLinks to an external site. in the daytime from the observer's chair of the 24-inch (61 cm) Alvan Clark & SonsLinks to an external site. refracting telescope, installed in the summer of 1896 at the Lowell ObservatoryLinks to an external site.,

Vi kommer att be er arbeta mycket i modell. 

Schemat

Vi kommer att följa det nedan förelagda schemat men dagarnas innehåll kan möjligen ändras beroende på vad vi gemensamt kommer överens om eller för spännande tankar som behöver få plats.

V 44

Måndag 30/10

kursen börjar faktiskt med att ni får ledigt hela dagen så att ni kommer hem i lugn och ro. 

 

Tisdag 31/10

13.15 -16.00

Intro av projektet och uppgift 1

0nsdag 1/11

Eget arbete uppgift 1

Torsdag 2/11

eget arbete uppgift 1

 V 45

Måndag 6/11

9.00 – 11.45 Gallerikritik uppgift 1

13.15 -17.00 föreläsning Trappor Ulf Jansson + Intro uppgift 2

 

V 46

Måndag 13 /11

9.00 – 17.00 

eget arbete uppgift 2 + Föreläsning Trappor Ulf Jansson 

 

tisdag 14/11

13.15 - 17 eget arbete uppgift 2 

onsdag 15/11

10.00 – 17.00 eget arbete uppgift 2 

 

V 47

Måndag 20/11

9.00 – 11.45 eget arbete uppgift 2

13.15 -17.00  gallerikritik uppgift 2 intro uppgift 3

Onsdag 23/11

10-16 eget arbete uppgift 3

Torsdag 24/11

9.00 – 17.00

eget arbete uppgift 3

V 48

Måndag 27/11

9.00 – 11.45 gallerikritik uppgift 3 intro uppgift 4

13.15- 17 .00 eget arbete uppgift 4

tisdag 28/11

13-17  AHA! Festivalen

 

Torsdag 30/11

9.00 – 17.00

Handledning + Eget arbete uppgift 4

Fredag 1/12

10-17  eget arbete

V 49

Måndag 4/12

9.00 – 17.00  Eget arbete uppgift 4

Onsdag 5/12

13.15 -16 eget arbete uppgift + handledning uppgift 4

Torsdag 6/12

13-15.00 – 17.00

Eget arbete uppgift 4

Fredag 7/12

9 .00– 17.00 gallerikritik uppgift 4

 

Examination

För godkänt i kursen krävs aktivt deltagande i såväl föreläsningar och övningar

Kursledning 

Peter Christensson kursansvarig examinator Kontakt 0709589043

 

 

 

Lärandemål

- Uppvisa ett förslag till ett komplext byggnadsverk i ett stads- eller landskapsrum med fokus på hur materialens och den bärande strukturens egenskaper ger rum och form.
Genom förslaget ska studenten kunna:
- Uppvisa förmåga att utveckla strukturella och rumsliga koncept i olika representationsformer.
- Uppvisa förmåga att dokumentera en utforskande och kritiskt reflekterande arbetsprocess.
- Uppvisa förmåga att kunna utvärdera sitt arbete efter givna kriterier.

 

 

 

 

 

 

ARK297 ARK297 Arkitektur och optimerade strukturer lp1 HT23 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

Kontaktuppgifter

examinator Peter Christensson peter@chalmers.se 0709589043

föreläsare

lärare

 

 

Schema

TimeEdit

 

 

Course summary:

Date Details Due