Course syllabus

Kurs-PM

AFO170 AFO170 Kropp, rum, bilder HT23 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

 

VÄLKOMMEN TILL KVÄLLSKURSEN I KROKI !

AFO170 Body, space, image HT23 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Kursen börjar torsdagen 21 september kl 17 i ateljén.

Det är alltid torsdagar 17.00 som gäller om inget annat meddelas.

Här är en lista med material som det är bra att ha med till första tillfället:

Download lista.

 

EXAMINATION

Kursen omfattar 3 hp. För godkänt krävs närvaro vid 6 av 8 övningtillfällen.

OBSERVERA att det är en kurs för att lära. Det är inte kvaliteten på teckningarna i sig som är det väsentliga utan arbetet med att teckna. Man behöver inte vara duktig på att teckna för att gå kursen, det viktiga är en önskan att lära sig mer.

 

 

 

LÄRARE

Examinator:

Peter Christensson

Course summary:

Date Details Due