Course syllabus

Kurs-PM

LEU236 LEU236 Dynamiska system med reglerteknik lp2 HT20 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare : Bertil Thomas (bertil.thomas@chalmers.se)

Övningsledare: Alvin Combrink (combrink@chalmers.se)

Använd gärna vanligt mail för att, vid behov, komma i kontakt med oss.

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att lära ut grunderna i reglertekniken. En formell beskrivning av kursplanen finns på studentportalen. Syftet och lärandemålen beskrivs också mycket tydligt i kursens introduktionsfilm samt vid den första introduktionsföreläsningen i kursen.

 

Schema

Kursens består av föreläsningar, övningar samt laborationer och inlämningsuppgifter. Utöver detta finns förinspelade föreläsningar. Detaljerna framgår av kurs-PM (se kursinformationen på hemsidan)

 

Kurslitteratur

Följande material säljs på Kokboken/Cremona men kan givetvis också köpas på nätbokhandlar (Bokus, adlibris):

Faktabok: Modern Reglerteknik (upplaga 5, 524 sid) av Bertil Thomas, Liber.

Övningsbok: Modern Reglerteknik - övningsbok, (upplaga 5, 205 sid) av samma författare, Liber.

Utöver detta material kommer det att läggas ut mycket studiematerial på kursens hemsida, bland annat inspelade föreläsningar och övningar, lösningar på många av övningsuppgifterna, formelsamling, gamla tentor, inlämningsuppgifter, en populärvetenskaplig bredvidläsningsbok "Framtidens intelligens" mm. Detta material läggs ut successivt under kursens gång. 

OBS. Faktaboken får tas med på tentamen i kursen. Däremot inte övningsboken.

Kursens upplägg

Varje vecka kommer vi att skicka ut läsanvisningar med rekommenderat arbete att göra (sidor att läsa i boken, rekommenderade övningsuppgifter mm).

Vi kommer också att skicka ut förinspelade föreläsningar och övningar vecka för vecka utöver de föreläsningar/övningar som äger rum i sal på skolan.

OBS! Två obligatoriska laborationer och två obligatoriska inlämningsuppgifter ingår i kursen. Laborationerna är schemalagda i Time Edit.

Preliminär grovplan vecka för vecka följer här. Kapitelhänvisningen är till faktaboken:

Vecka 1: Kap 1-4, 6

Vecka 2: Kap 6-8

Vecka 3: Kap 7-9

Vecka 4: Kap 9-10

Vecka 5: Kap 11-12

Vecka 6: Kap 15-19.1

Vecka 7: Kap 14 samt repetition

Mer detaljerade planer kommer i form av läsanvisningar mm på hemsidan.

OBS. Kapitel 21, 22 och 24 ingår också i kursen, men studeras helt på egen hand vid valfri tidpunkt.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Teoriinnehållet i kursen är detsamma som de senaste åren.

 

Lärandemål

 • förklara innebörden i begreppen dynamik och återkoppling.
 • förklara och beskriva grundläggande reglerteknisk terminologi inklusive begrepp som öppna och slutna system, linjära system samt tidskontinuerliga och tidsdiskreta system.
 • ställa upp modeller för enkla dynamiska system i form av differentialekvationer, överföringsfunktioner och tillståndsmodeller.
 • använda vanliga matematiska hjälpmedel för analys och dimensionering av återkopplade system, såsom blockschemametodik, laplacetransformering, bodediagram, nyquistdiagram, z-transformering, diskretisering m.m.
 • analysera och kvantifiera egenskaper och prestanda hos återkopplade linjära system, såsom snabbhet, noggrannhet, störkänslighet och robusthet i form av stigtid, insvängningstid, översväng, dämpning, förstärkning, bandbredd och stabilitetsmarginaler.
 • dimensionera analoga reglersystem med vanligt förekommande metoder, t ex dimensionering med tumregelmetoder, Bodediagram samt modellbaserad dimensionering.
 • dimensionera tidsdiskreta reglersystem genom diskretisering av analoga regulatorer samt med polplaceringsmetoden.
 • använda Matlab med Simulink för att analysera och simulera olika typer av dynamiska system.

 

Examination

Examination sker med tentamen och med de obligatoriska labbarna och de obligatoriska inlämningsuppgifterna enligt ovan. 

Följande material får tas med på tentamen:

 • Typgodkänd miniräknare
 • Läroboken "Modern Reglerteknik"
 • Formelsamling i reglerteknik och matematiska formelsamlingar.
 • Tomt Bodediagram.

 

 

Course summary:

Date Details Due