Close
lp2 HT23

Course syllabus

K

Kurs-PM

TEK950 TEK950 Finansiell styrning lp2 HT23 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare

Gunnar Wramsby  (BBA,MSc,PhD)

Gunnar.wramsby@chalmers.se

Administratör

Birgitta Engrell

Birgitta.Engrell@chalmers.se

 

Kursens syfte

Ämnet industriell ekonomi syftar bland annat till att skapa en brygga mellan teknik och ekonomi/management i industriella företag. Syftet med denna kurs är att presentera och ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller för styrning av och hushållning med resurser i industriella företag.

 

Schema

TimeEditLinks to an external site.

v 44 Zoom Måndag  30-okt kl 10:00-11:45 Budgetering Kompendiematerial B:1 Arson introduktion
Vasa A Torsdag 02-nov kl 10:00-11:45 Budgetering Kompendiematerial Arson Excelfunktioner
Vasa A Torsdag 02-nov kl 13:15-15:00 Budgetering Kompendiematerial Arson Excelfunktioner
v 45 HA 4 Måndag 06-nov kl 10:00-11:45 Budgetering Kompendiematerial B:2, B:3, B4
Vasa A Torsdag 09-nov kl 10:00-11:45 Budgetering Kompendiematerial Leende Lindland Excelfunktioner
Vasa A Torsdag 09-nov kl 13:15-15:00 Budgetering Kompendiematerial Leende Lindland samt Intro Introduktion inlämningsuppgift 1
v 46 Zoom Måndag 13-nov kl 10:00-11:45 Investeringskalkylering W&Ö Kap 1-2 Logik och exempel Excelfunktioner
v 47 Zoom Måndag 20-nov kl 10:00-11:45 Investeringskalkylering W&Ö Kap 1-3 Utvalda övningar i Kap 2 Excelfunktioner
Vasa A Torsdag 23-nov kl 10:00-11:45 Investeringskalkylering W&Ö Kap 1-3 Utvalda övningar i Kap 3 Excelfunktioner
Vasa A Torsdag 23-nov kl 13:15-15:00 Investeringskalkylering W&Ö Kap 1-4 Utvalda övningar i Kap 4 Excelfunktioner
v 48 SB-H2 Måndag 27-nov kl 10:00-11:45 Investeringskalkylering W&Ö Kap 1-5, I kap 5 ingår s 80-84 Utvalda övningar i Kap 4 och 5 A,C Introduktion inlämningsuppgift 2
Vasa A Torsdag 30-nov kl 10:00-11:45 Produktkalkylering Andersson Kap 3-4 Introduktion Excel
Vasa A Torsdag 30-nov kl 13:15-15:00 Produktkalkylering Andersson Kap 5-6 P:1, P:3 Excel
v 49 SB-H1 Måndag 04-dec kl 10:00-11:45 Produktkalkylering § P:4; P:5 Excel
Vasa A Torsdag 07-dec kl 10:00-11:45 Produktkalkylering Andersson Kap 3-9, kompendiematerial P:6;P:7;P:8 Excel
Vasa A Torsdag 07-dec kl 13:15-15:00 Produktkalkylering Andersson Kap 3-9, kompendiematerial P:9;P;10, Excel
v 50 Vasa A Måndag 11-dec kl 10:00-11:45 Produktkalkylering Andersson Kap 3-9, kompendiematerial LP-modeller P:11, P12 Excel
Vasa A Torsdag 14-dec kl 10:00-11:45 Produktkalkylering Andersson Kap 3-9, kompendiematerial, LP-modeller LP-modeller Excel
Vasa A Torsdag 14-dec kl 13:15-15:00 Inför tentamen  

 

Kurslitteratur

Kurslitteratur:

Budgetering: Kompendiematerial på Canvas

Investeringskalkylering: Wramsby & Österlund - Investeringskalkylering (på Canvas)

Produktkalkylering: Göran Andersson - Kalkyler som beslutsunderlag

Kursens upplägg

Kursen går igenom grundläggande metoder för finansiell styrning: Budgetering, Investeringskalkylering och Produktkalkylering. Inom vart och ett av områden lär vi oss använda excel som verktyg och häri ligger en utmaning - att samtidigt lära oss tänkesätt och logik inom ett område samtidigt som vi lär oss ett nytt verktyg. Jag har i år ökat antalet tillfällen med 50% och räknar med att alla övningar i kursen kommer att ligga som videoinspelningar. Förutom tentamen (4,5 hp) (som kommer genomföras i Inspera med hjälp av excel), examinerar vi också två olika inlämningar (1,5 hp) som skall göras i grupper om tre studenter, inlämingarna är i excel. Inlämningarna examineras i samband med deadlines under kursens gång. Inlämningar som ej godkänns under kursen examineras i samband med kursens omtentor.

Studenterna förväntas ha med sig dator med excel vid varje tillfälle.

Kursen lärs in och examineras genom övningar, där begrepp, tänkesätt och metoder lärs in och befästs.

Canvas är mötesplatsen för all skriftlig information under kursen. Jag använder Modulindelningen flitigt.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Sedan förra kurstillfället har lösningsförslagen kompletterats med videoinspelningar

Lärandemål

  • använda den ekonomiska analysens grundläggande terminologi
  •  tillämpa grundläggande modeller för budgetering, investerings- och produktkalkylering 
  • kunna använda excel för att lösa relevanta problem inom området

Examination

Kursen examineras genom två st inlämningsuppgifter i grupper om 3 studenter (betygsskala U/G, 1,5 hp), samt genom skriftlig tentamen (Betygsskala U,3,4,5, 4,5 hp)

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum

Course summary:

Date Details Due