Course syllabus

Välkommen!

Kursen Transportprocesser introducerar ett stort och viktigt område inom kemi-, bio- och materialtekniken nämligen transport (överföring) av rörelsemängd, värme och massa. Med förståelse av dessa fenomen kan man förklara många intressanta observationer i dels vår vardag och dels många tillämpningar som sträcker sig långt utanför nämnda discipliner.

Kursen är uppbyggd kring en internationellt erkänd textbok som är en av få som tar upp de olika transportslagen på ett balanserat sätt. Därmed lägger den grunden för att tillgodogöra sig flera kommande kurser inom utbildningsprogrammen på K, Kf och Bt på ett djupare plan.

Med detta sagt skall man inte sticka under stol med att kursen vid första anblicken är mastig. Den kräver sin insats, och för många en viss kalendertid, men har man väl investerat i detta faller saker och ting till slut på plats och man har fått en ny förmåga som är lätt att bära. Det är vår förhoppning att det nya förenklade kursupplägget skall ge mer tid åt var och en för problemlösning (med hjälp av kursboken) och eftertanke, och därmed kunna tillgodogöra sig kursen. 

 

Vi ses! // Lärarlaget

 

Kurs-PM

KBT340 Transportprocesser lp2 HT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

 

Kontaktuppgifter

Per-Anders Carlsson (föreläsare och examinator)

E-post: per-anders.carlsson@chalmers.se

Tel.: +46(0) 31 772 2924

Kontor: 2075, Forskarhus 1, K

 

Stefan Allard (föreläsare)

E-post: stefan.allard@chalmers.se

 

Sven Andersson (inspirationsföreläsare)

 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse av transport av rörelsemängd, värme och massa samt ge en inblick i hur dessa fenomen verkar både i vår vardag och inom kemi-, bio- och materialtekniken.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

J. R. Welty, G.L. Rorrer och D.G. Foster (WRF), Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer, 7th ed., International Student Edition, Wiley 2019. (STORE)

Övningskompendium distribueras via Canvas.

 

Kursens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar som täcker de grundläggande teoretiska delarna av kursen samt demonstrationsövningar i helklass. Därtill erbjuds konsultation för problemlösning (självverksamhet) under schemalagda räknestugor samt frivilliga quizz som stöd för inlärning och/eller löpande självkontroll av ernådd kunskap.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Föreläsning om kokning, kondensation och strålning har lagt till för att ge grunden till kommande kurser. Demonstrationsövningar och räknestugor har utökats för att ge tid till guidad problemlösning.

 

Lärandemål

  • förstå de fysikaliska mekanismerna för transport av rörelsemängd, värme och massa samt ställa upp och tillämpa matematiska uttryck för dessa fenomen.
  • förstå konceptet kontrollvolym och innebörden av makroskopiska och differentiella balanser samt kunna ställa upp och tillämpa relevanta matematiska uttryck för sådana m a p olika transportslag.
  • förstå hur transport av rörelsemängd, värme och massa samverkar i olika situationer samt kunna tillämpa analogier för dessa transportslag.
  • förstå fysikaliska innebörden av vanliga dimensionslösa tal samt tillämpa uttryck och korrelationer för dessa.
  • förstå fysikaliska innebörden av laminär och turbulent strömning samt strömning runt fasta kroppar
  • förstå och tillämpa centrala begrepp såsom strömningsmotstånd, tryckfall, gränsskikt, transportmotstånd i serie, fri och påtvingad konvektion, diffusivitet och filmteori

 

Examination

Skriftlig tentamen (betyg U, Tre, Fyra eller Fem) där kursdeltagaren prövas med avseende på sin förståelse av centrala koncept och färdigheter inom problemlösning. Under kursens gång (se schema) erbjuds kursdeltagarna möjligheten att examineras genom två duggor vars sammanlagda innehåll motsvarar en ordinarie tentamen och bedöms på samma sätt.

Kursens textbok får användas under hela examinationen.

Ordböcker och typiska formelsamlingar såsom Beta, Handbook of Physics och liknande får användas under hela examinationen.

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan