Kursöversikt

På denna sida finns programmen för kurserna: föreläsningar, räkneövningar och laboration. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM. LMA521 och LKT325 samläses de fem första läsveckorna. Därefter delar kurserna sig.

Studentrepresentanter LMA521: TIDSL Josefin Axelsson, TIEPL Elias Azar, TIEPL Thias Hauge, TIDAL Moa Lilja Falkenberg, TKITE Gustav Möller

Kursutvärderare LKT325: David Fuhrman, Jenifer Saarenpää

Formelsamling: formelsamling LMA521_LKT325

Anteckningar från mittmötet: Mittmöte2023.docx

Program

Kursens schema finns i TimeEdit

Nedan följer en plan för kursen (med förbehåll för mindre ändringar) samt föreläsningsanteckningar (där det förekommer slarvfel lite här och där):

Dag Avsnitt Innehåll
30/10 MatStat: Kap. 1, 2.1, 2.4 Introduktion till kursen. Grundläggande sannolikhetslära, beroende och oberoende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats. Föreläsningsanteckningar: FÖ_D1.pdf
2/11 MatStat: Kap. 2.2, 2.3, 2.5 Kombinatorik, binomialkoefficienter, ockupationsproblem, samband mellan (o)beroende händelser och ordning. Föreläsningsanteckningar: FÖ_D2.pdf
9/11 MatStat: Kap. 3.1-3.2, 3.3.1-3.4 Diskreta stokastiska variabler. Väntevärde och standardavvikelse för diskreta stokastiska variabler. Likformig fördelning, hypergeometrisk fördelning, binomialfördelning och Poissonfördelning. Några speciella approximationer. Föreläsningsanteckningar: FÖ_D3.pdf, FÖ_D3_Julia.pdf
13/11 MatStat: Kap 4.1-4.2 Kontinuerliga stokastisk variabler/fördelningar. Väntevärden och standardavvikelser för kontinuerliga stokastiska variabler. Föreläsningsanteckningar: FÖ_D4.pdf
16/11 MatStat: Kap 4.4-4.5 Rektangel-, exponential- och Weibullfördelning. Normalfördelning. Föreläsningsanteckningar: FÖ_D5.pdf
20/11 MatStat: Kap 5-6 Funktioner av stokastiska variabler. Centrala gränsvärdessatsen och några approximationer. Föreläsningsanteckningar: FÖ_D6.pdf
23/11 MatStat: Kap 8, 9.1-9.3, 9.10 Punktskattning av väntevärden (my) och standardavvikelser (sigma). Konfidensintervall för väntevärden, t-fördelningen. Konfidensintervall för varianser. Föreläsningsanteckningar: FÖ_D7.pdf
Faktorförsök
27/11 FF: Kap 1-2 Fullständiga faktorförsök. Föreläsningsanteckningar: FaktorförsökDag1_2023.pdf
30/11 FF: Kap 2-3 Reducerade faktorförsök, genomgång av lab. Föreläsningsanteckningar: FaktorförsökDag2_2023.pdf

Statistisk kvalitetsstyrning (LMA521)

4/12  SK: Kap 1-2 (ej 2.1.4 & 2.2) Acceptanskontroll. Föreläsningsanteckningar: KvalitetsstyrningD1_2023.pdf

7/12

 

SK: Kap 1-2 (ej 2.1.4 & 2.2) Acceptanskontroll. Föreläsningsanteckningar: KvalitetsstyrningD2_2023.pdf

11/12

 

SK: Kap 3-4 Styrande kontroll och duglighet. Föreläsningsanteckningar: KvalitetsstyrningD3_2023.pdf

 

 

Variansanalys (LKT325)

 

4/12

MatStat: Kap 10

Normalfördelningstest på medelvärden, p-värde, styrka, typer av fel, stickprovsstorlek.

7/12

MatStat: Kap 10, 12

Normalfördelningstest fortsättning, t-test, test av populationsproportion, variansanalys.

11/12

MatStat: Kap 12

Variansanalys: ANOVA

 

 

14/12

 

Repetition/frågestund: Förmiddagen (10:15-12:00) är gemensam för LMA521 och LKT325 på Lindholmen (Sal: Beta. Byggnad: Saga. Våningsplan: E), dvs ingen föreläsning på Johanneberg denna dag.  

 

Tillbaka till toppen

Rekommenderade övningsuppgifter - fetstilta uppgifter har räknats/kommer att räknas på övningstillfälle (med förbehåll för mindre ändringar).

Kapitel Uppgifter
MatStat: 1 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11
MatStat: 2

2.1, 2.4, 2.6 c), 2.7, 2.8 

2.23, 2.25, 2.30, 2.34, 2.35, 2.40, 2.45, 2.46, 2.48, 2.50

2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15

2.18, 2.19, 2.37, 2.51, 2.56

MatStat: 3

3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 ad

3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.22, 3.30, 3.34

3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31 b, 3.32 

MatStat: 4

4.1, 4.2 ab, 4.5 abcd

4.3, 4.4, 4.19, 4.23, 4.29

4.7 acdfh, 4.8 acdfi, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.21, 4.25, 4.28

MatStat: 5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.12, 5.13, 5.15 
MatStat: 6 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.18
MatStat: 8-9

8.2, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2

9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.35, 9.36, 9.39

FF 1, 2, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22

Endast LMA521: SK: 2 

2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.20, 2.22
Endast LMA521: SK: 3-4 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 (ej c), 3.9, 3.13, 4.2, 4.3b (skatta sigma med s istället, svaren blir Cp=0.59 och Cpk=0.49), 3.4, 3.7c (skatta sigma med s istället, svaret blir ungefär samma som i facit)
Endast LKT325: MatStat: 10
Samtliga uppgifter
Endast LKT325: MatStat: 12 Samtliga uppgifter

 

 

Tillbaka till toppen

Helikopterlaboration

Det ingår en obligatorisk laboration. Information om denna hittar ni här.

 

 

Tillbaka till toppen

Duggor

Ingen dugga i denna kurs

Tillbaka till toppen

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum