Course syllabus

KURS-PM - TEK685 Produktionsutveckling (7,5 Hp)

Läsår: 2023/2024, lp2

Examinator

Torbjörn Jacobsson, universitetslektor, avdelningen för Supply and Operations Management, Tel: 031-7725233, e-mail: torjac@chalmers.se

Tentamen: 08 Jan 2024, 14:00, Lindholmen-salar DIG, 05 Apr 2024, 14:00, Lindholmen-salar DIG, 30 Aug 2024, 14:00, Lindholmen-salar DIG

Syfte och innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i utformning, utveckling och ledning av produktionsorganisationer med tillämpning inom industrin och andra typer av verksamheter inklusive service och offentlig verksamhet. Teorier och begrepp som presenteras i kursen har ett brett användningsområde inom produktion av varor som tjänster. Kursen har fokus på praktisk och tillämpad kunskap samt ger en god förståelse för framtida yrkesroller inom det produktionstekniska området.

Kursen ger en grundläggande förståelse för företagens-/organisationers villkor för produktion och organisering, ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Under kursen kommer studenten att möta, diskutera och analysera olika perspektiv och metoder för att förstå och förbättra produktionen för ökad konkurrenskraft. En väsentlig del av kursen kommer att ägnas åt ett projekt, som ger teknologerna träning i att analysera verksamheter och applicera modeller, samt verktyg för att lösa praktiska problem, som företag och offentlig verksamhet möter. Kursen ger också en introduktion i grundläggande förutsättningar för produktionssystem, där gruppbaserade system ingår, samt olika aspekter på samspelet mellan sociala och tekniska faktorer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna skall efter genomgången kurs ha en fördjupad kunskap om hur tekniska, organisatoriska och mellanmänskliga variabler samspelar för att ge hög effektivitet. Detta innebär att studenterna skall:

  • Ha en god insikt i produktionsutveckling ut ett historiskt perspektiv
  • Ha en god förståelse för olika produktionssystems förutsättningar och prestationer
  • Analysera produktionssystem i företags/-organisationssammanhang för effektiva lösningar
  • Definiera viktiga begrepp inom produktionsområdet
  • Välja metoder och nyckeltal för adekvat mätning, utveckling och utvärdering av produktion och produktionssystem
  • Ha förmåga att analysera och förbättra olika typer av arbetssätt för ökad effektivitet och konkurrenskraft
  • Ha god förståelse för utformning av arbetsplatser ur ergonomiskt perspektiv
  • Ha en grundläggande förståelse för effekter av processval, layoutval och kapacitetsbeslut

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar och handledning i övningen ” Produktionsledning - 2 hp”.

Inspelning

All form av inspelning i lärosal är förbjuden om inte föreläsaren godkänner det (Enligt ordningsföreskrifter för undervisning, AJK beslut tillsammans med studentkåren, se https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/styrdokument/Sidor/Ordningsforeskrifter_undervisning.aspx ).

 

Litteratur

Bok: Slack, N., Brandon-Jones, A. & Burgess, N. (2022), Operations Management (Tenth Edition), Pearson Education. Köps på Kokboken, Campus Lindholmen

E-bok:

https://nordics.pearson.com/products/operations-management-10th-edition-e-book?variant=42936365940885

 

Bok: Eriksson, H. (2019), Sveriges bästa verksamheter, Förlag Förbättringsakademin, Göteborg. Köps på Kokboken, Campus Lindholmen.

 

E-book via Chalmers bibliotek:

  • Bellgran, M och Safsten, K., (2010), Production development: design and operation of production systems, London ; New York : Springer. Kapitel 1.

Ytterligare litteratur kan komma att distribueras under kursens gång.

Course summary:

Date Details Due