Kursöversikt

Kursen ges av institutionen för Kemi och kemiteknik

Viktiga länkar:

Quiz-Gaser - Har jag förstått det som presenterades på föreläsningen om "Gaser"? Läsvecka 6

Quiz-Syror och baser - Har jag förstått det som presenterades på föreläsningen om "Syror och baser"? Läsvecka 6

Quiz-Reduktion och oxidation - Har jag förstått det som presenterades på föreläsningen om reduktion och oxidation? Läsvecka 7

Quiz - Energi och kemi - Har jag förstått det som presenterades på föreläsningen om energi och kemi? Läsvecka 7

FAQ - Frågorna 1-40 är ärvda från tidigare år

 

Laborationskursen
KursPM
Zoom - Förelasningar på onsdagar - Lank:  https://chalmers.zoom.us/j/68568562264
Föreläsningsvideor
Videofilmer i organisk kemi
Extramaterial 

Examinator
Ulf Jäglid    

Lärare
Gustav Eriksson (lab)
Jan Froitzheim (fö)
Christine Geers (övn)
Fredrik Hildor (övn)
Ulf Jaglid (fö)
Pavleta Knutsson (fö)
Anna Martinelli (övn)
Mikael Molin (övn)
Elena Naumovska (lab)
Kanming Shi (lab)
Magnus Skoglundh (övn)
Ulf Svanberg (övn)
Jan-Erik Svensson (övn)
Tove Widen (lab)
Moa S Wranne (övn)
Nils Zachmann (lab)

Kontakt
basar.kemi@chalmers.se

 

Kursens syfte

Kursen skall ge kunskaper för att tolka företeelser i samhälle och miljö fåan ett kemiskt perspektiv. Kursen skall ge studenten färdigheter att planera, genomfära och redovisa experimentellt arbete samt att tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter på laboratoriet. Kursen skall ge kunskaper i kemi motsvarande första kemikursen på gymnasiet och ge god grund för vidare studier inom kemi och tekniska ämnen som ingår i ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna.

 

Schema

Se TimeEdit och kursPM

 

Kurslitteratur

- Kemiboken 1, Boren, m.fl. Liber

- Formler och Tabeller Björk, Brolin m.fl. Natur och Kultur

- Laborationshandledningar och enstaka stenciler kommer att delas ut.

 

Kursens upplägg

Kursen består av föreläsningar, övningar samt laborationer.

Två förelasningar (4 timmar / vecka).  Veckans första föreläsning ges i halvklass och är pa campus (måndagar for grupp A och tisdagar for grupp B). På onsdagar ges föreläsningen på distans i helklass tillsammans med KBT320. 

Två övningar/lektioner/räknestugor (4 timmar / vecka)  gruppvis på campus.  Var noga med att du går vid rätt grupptillfälle!

Laborationer

 • Laborationerna är obligatoriska.
 • Instruktioner till laborationerna delas ut i början av kursen (for laborationsupplägg  se "Laborationskompendium").
 • De två laborationerna görs på campus Johanneberg, kemihuset, kursvåning 5.
 • Inlämningar inför labbar (Säkerhetsgenomgång, flödesschema) sker via Canvas
 • Det är viktigt att vara väl förberedd inför laborationen på annars kan det vara svart att hinna med!
 • Laborationerna på campus Johanneberg är riskbedömda - läs dessa riskbedömningar innan du går in på labb.

Om du är förhindrad att delta på laborationen på campus Johanneberg måste du omedelbart anmäla det till:

Mejl: basar.kemi@chalmers.se

Var noga med att ange följande:

 • Namn
 • Personnummer
 • Grupp
 • Kurs - LET924 Kemi

En lärare kommer därefter kontakta dig för att planera in vid vilket tillfälle det är bäst att utföra den missade laborationen. När du är tillbaka så kontaktar du den ansvariga labbledaren.

 

INNEHÅLL

 • Kursen behandlar atomens byggnad, periodiska systemet, stökiometri, kemisk bindning, reaktionsformler och jämvikt.
 • Syror och baser, neutralisation, pH och buffertverkan.
 • Oxidation och reduktion, drivkrafter för kemiska reaktioner.
 • Organiska kemins viktigaste ämnesklasser och funktionella grupper.
 • Kretslopp och miljöfrågor, moderna material, industriella kemiska tillämpningar.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursens struktur har justerats något då momentet organisk kemi fått fler lärarledda timmar.

 

Larandemal

 1.    Kursen skall ge studenten kunskaper i materiens byggnad, kemiska reaktioner och energiomsättningar.
 2.    Kursen skall ge studenten färdigheter att planera, genomföra och redovisa experimentellt arbete samt att 
     tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter på laboratoriet.
 3.    Kursen skall ge kunskaper motsvarande gymnasieskolans Kemi 1.

 

Examination

Ordinarie tentamen är måndagen den 8 januari 2024, start kl. 12.00, Lindholmen
Omtentamen ges: 16 feb 2024 em (L), 26 aug 2024 em (L)

Betyg i skala 3-5 ges på skriftlig tentamen.

Hjälpmedel vid tentamen: Typgodkänd miniraknare. Formelsamling ”Formler och tabeller fran Natur och Kultur”, se litteraturförteckningen. Formelsamlingen skall vara ren, dvs. den får inte innehålla några anteckningar.

Länk till kursplanen i Studieportalen KURSPLAN

 

Kursrepresentanter

ZBASS   kajsabog@student.chalmers.se       Kajsa Bogren

ZBASS   arviddahlgren01@gmail.com           Arvid Dahlgren

ZBASS   micaelah04@gmail.com                   Micaela Horngren

ZBASS   sebbesilva01@hotmail.com             Sebastian Silva

ZBASS   leon.svalander@gmail.com               Leon Svalander

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum