Kursöversikt

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.


Byte av datorsal Följande salar gäller:

Ti 28/11; SB-D209 och SB-D025 13-17
On 29/11; SB-D209 och SB-D080 13-17

To 30/11: SB-D209 och SB-D023 kl 8-12. Det finns bara labhandledning i SB-D209

Fre 1/12: SBD-209 kl 8-12

Ti-To 5/12-8/12 SB-D209

Ti 12/12 (dugga) SB-H1

On 13/12 (dugga) SB-H3 och SB-H4

To-Fre 14/12, 15/12 SB-D209

(salsbytena finns numera även i TimeEdit)

Program

Föreläsningar är på Måndagar kl 10-12 varje vecka. Läshänvisningar till Stewart i schemat nedan avser 8:e upplagan av boken.

  • Om du har en annan version av boken och inte reder ut vilka kapitel i boken läshänvisningarna gäller kontakta kursansvarig (Katarina Blom).
  • Vissa versioner av läroboken saknar kapitel om differentialekvationer. Om din bok saknar det kapitlet hittar du en kopia av det i schemat nedan (under läsvecka 5)

(Schemat finns även i TimeEdit).

Läsvecka Innehåll

1

Föreläsning (må 30/10 kl 10-12) HA1
Fler tillämpningar av integraler (Stewart kapitel 8.1-8.2).
Föreläsningsanteckningar

Följande övningar från Stewart är rekommenderade att räkna med papper och penna.

Kursen kräver att vi även räknar med penna och papper utanför schemalagd tid. Se till att arbeta med de rekommenderade övningsuppgifterna. (Det är viktigt att inte bara titta på lösningar, försök istället räkna själv).

Vi påminner  om att man kan få extrahjälp i matematik via Mattesupporten.

Laboration
Första laborationen i denna läsperiod och den behandlar kurvlängd samt rotationskroppars volym och mantelarea. Redovisa uppgifterna i laborationen vid något av de handledda laborationspassen denna vecka (se laborationsschema nedan).

Laboration 1: Tillämpningar av integraler.

2

Föreläsning (må 6/11 kl 10-12) HA1
Introduktion till differentialekvationer (Stewart kapitel 9.1-9.2).
Anteckningar från föreläsningen

Laboration

Laboration 2: Kontrollstrukturer i Matlab.

Denna vecka skall vi lära oss mer om grunderna i Matlab. Följande veckor skall vi  använda dessa nya kunskaper för att se mer på beräkningsmetoder.
(Vi skall använda Matlab genom hela kursen och vi påminner oss om hur vi kan arbeta effektivare genom att använda cell-läge i editorn samt använda hjälptextsystemet som tillhör Matlab.)

Inför denna veckas laborationen är det lämpligt att repetera laboration 2 från förra läsperioden, speciellt avsnitt 5 och 6.

Kursen kräver en del arbete utanför schemalagd tid. Se till att vara förberedda inför det fortsatta arbetet med laborationerna genom att läsa laborationstexterna i förväg. Det är viktigt att man förstår innehållet i varje laboration, vi skall bygga vidare på dem senare.

Inför nästa vecka repetera laboration 3 och laboration 4 från förra läsperioden.

 

3

Föreläsning (må 13/11 kl 10-12) HA1
Separabla differentialekvationer (Stewart kapitel 9.3, utom ''Orthogonal Trajectories'' sid 603). Föreläsningsanteckningar.

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper:

Laboration

Laboration 3: Mer om beräkningsmetoder.

Nu är det åter dags att se på beräkningsmetoder. Vi skall bygga vidare på laboration 3 och 4 från förra läsperioden.

4

Föreläsning (må 20/11 kl 10-12) HA1
Linjära differentialekvationer (Stewart kapitel 9.5).
Föreläsningsanteckningar

Mittkursmöte med studentrepresentanterna kl 12-12:30

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för differentialekvationer.
Laboration 4: Differentialekvationer.

5

Föreläsning (må 27/11 kl 10-12) HA1
Linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.1).

Föreläsningsanteckningar

Vissa versioner av läroboken saknar kapitel 17: Här finns en kopia av kap 17.

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper

Laboration
Denna veckan skall vi se på beräkningsmetoder för system av differentialekvationer.
Laboration 5: System av differentialekvationer

Jag har fått flera frågor om vilken metod Matlabs ode45-kommando använder för att lösa differentialekvationer. En kort beskrivning finns här. (Detta är helt frivillgt att läsa)

6

Föreläsning (må 4/12 kl 10-12) HA1

Fortsättning av linjära differentialekvationer av andra ordningen (Stewart kapitel 17.2). Anteckningar från föreläsningen.

Duggan som avslutar veckan diskuteras. Här finns en övningsdugga.

Följande övningar är rekommenderade att räkna med penna och papper.

Laboration
Laborationstillfällena ägnas åt restredovisningar för de grupper som inte hunnit klart.

7

Föreläsning (må 11/12 kl 10-12), utgår

Laboration

Laborationstillfällena på tisdag och onsdag ersätts med obligatorisk dugga (penna och papper) i labsal. Duggan täcker de kapitel ur Stewart som har behandlats under föreläsningarna (Stewart 8.1-8.2, 9.1-9.3, 9.5, 17.1-17.2). Du kommer att ha ca 40 min på dig att lösa duggan, inga hjälpmedel är tillåtna (endast penna och suddigummi).

Laborationstillfällena på torsdag och fredag denna vecka ägnas åt restredovisningar av laborationer. Sista chansen att redovisa laborationer detta läsår.

 

Laborationsscheman

  • Laborationerna genomföres och redovisas gruppvis (ca. 2 personer i varje grupp).  På laborationstillfällena kan gruppen ställa frågor och få hjälp med laborationen, gruppen redovisar också laborationen vid något av tillfällena under kursen.
  • Du anmäler dig själv till en grupp (1-52) på BOM-kursens kurshemsida. Om du inte går BOM-kursen och inte vet vilken grupp du tillhör kontakta mig (kursansvarig, Katarina Blom) så reder vi ut vilken grupp du tillhör.
  • Redovisa laboration 1 första läsveckan, laboration 2 andra läsveckan osv. Försök att inte hamna efter. I slutet av kursen (lv 6 och 7) finns det extrapass där du kan redovisa eller få hjälp om du hamnat efter.

Laborationsschema läsvecka 1-5. I läsvecka 6 kan du välja att gå på vilket labpass som helst (oavsett vilken grupp du tillhör). I läsvecka 7 har vi dugga på tisdag och onsdagspasset. Se schema nedan.

Observera salsändringarna (du ser salarna högst upp på sidan, de finns även angivna i TimeEdit.

Grupp Tid Sal
1-7

Onsdagar kl 15:15-17:00

D209
D309
8-13

Fredagar kl 10:00-11:45

D209
D309
14-20

Tisdagar kl 13:15-15:00

D209
D309
21-26

Torsdagar kl 08:00-09:45

D209
D309
27-33

Tisdagar kl 15:15-17:00

D209
D309
34-39

Torsdagar kl 10:00-11:45

D209
D309
40-46

Onsdagar kl 13:15-15:00

D209
D309
47-52

Fredagar kl 08:00-09:45

D209
D309

 

Laborationsschema  läsvecka 7. Tisdags och onsdags passen i läsvecka 7 är avsatta för obligatorisk dugga.

Observera, det går bara att göra duggan en gång före juluppehållet. Om man missar tillfället eller inte får godkänt på duggan ges ett nytt tillfälle i början av läsperiod 3 2024.

Observera salsändringarna (du ser salarna högst upp på sidan, de finns även angivna i TimeEdit.

Grupp Tid och aktivitet Sal
1-7
8-13

Onsdag 13/12 kl 15:15-16:15, Dugga

 

14-20 21-26

Tisdag 12/12 kl 14:00-15:00, Dugga

 

 

27-33 34-39

Tisdag 12/12 kl 15:15-16:00, Dugga

 

40-46 47-52

Onsdag 13/12 kl 14:00-15:00, Dugga

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum