TMV216 / MMGD20 Linjär algebra VT24

Välkommen till TMV216/TMV206/MMGD20 våren 2024! 

På denna sida finns bl.a. info om föreläsningar, gruppövningar, datorlaborationer och räkneövningar. Övrig information såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur, och examination finns i ett separat kurs-PM. Gamla tentor finns på denna sida.

Föreläsningarna sker på plats på campus, men streamas även via zoom genom följande länk: https://chalmers.zoom.us/j/66870853285 (lösenord: gauss). Tyvärr har det inte varit möjligt att boka föreläsningssalar som är stora nog för samtliga registrerade studenter på kursen och därför är det möjligt att istället delta via zoom. 

Tentor

Här är ordinarie tentan (16 mars 2024) samt lösningar

Skrivningspoängen på ordinarie tenta: TMV206, TMV216, MMGD20

Schema och upplägg

Kursens schema finns i TimeEdit Lokaler och tider hittar du där.

I kursen ingår föreläsningar, räkneövningar samt grupp/labbpass. Planerna för dessa beskrivs nedan. Justeringar kan komma att ske allteftersom.

Diskussionsforum

Kursen har ett diskussionsforum på Yata där man kan diskutera kursen anonymt. Ni får väldigt gärna svara på varandras frågor! Kursens lärare kommer att titta in flera gånger per vecka. Frågor som ställs via mail och som bedöms kunna vara av intresse för andra kommer att besvaras i forumet.

Kursbok

Kursboken är Linjär Algebra från en geometrisk utgångspunkt av Stefan Lemurell. Boken har en hemsida med en lista på tryckfel samt lösningar till många av övningarna.

Föreläsningsplan

Läsanvisningarna nedan är till boken Linjär Algebra från en geometrisk utgångspunkt av Stefan Lemurell. Föreläsningarna och boken kompletterar varandra, och det finns ingen möjlighet att täcka allt på föreläsningarna. I föreläsningarna kommer även tas upp exempel från andra källor än kursboken, exempelvis ur boken Linjär algebra av Gunnar Sparr. Föreläsningsanteckningar kommer inte att delas ut eller läggas upp.

Läsvecka 1  
Datum Avsnitt Material

 15/1

1.1-1.3

Föreläsning 1:
Introduktion.
Geometriska vektorer.

Intro-slides

Föreläsning 1

17/1 1.3, 1.5, 1.6

Föreläsning 2:
Skalärprodukt. Linjer.

 Föreläsning 2

19/1 1.4, 1.6

Föreläsning 3:
Linjer och plan, kryssprodukt.

 Föreläsning 3

Läsvecka 2  
Datum Avsnitt
22/1 1.4-1.5

Föreläsning 4:
Kryssprodukt.

 Föreläsning 4

24/1
2.1-2.2

Föreläsning 5:
Matrisoperationer.
Linjära avbildningar.

 Föreläsning 5

   
Läsvecka 3  
Datum Avsnitt
29/1
2.2-2.3
3.1-3.3

Föreläsning 6:
Determinanter och matrisinverser.
Linjära avbildningar.

 Föreläsning 6

1/2  3.4-3.7

Föreläsning 7:
Linjära avbildningar.

 Föreläsning 7

   
Läsvecka 4  
Datum Avsnitt
5/2
4.1-4.2 Föreläsning 8:
Rummet R^n
 Föreläsning 8
7/2

4.2-4.3

5.1-5.2

Föreläsning 9:
Matriser av godtycklig storlek.
Linjära ekvationssystem.

 Föreläsning 9

   
Läsvecka 5  
Datum Avsnitt
12/2
5.3-5.6 Föreläsning 10:
Linjära ekvationssystem II.
 Föreläsning 10
15/2 5.5-5.6
6.1-6.3

Föreläsning 11:
Linjära ekvationssystem.
Determinanter

Föreläsning 11 del 1

Föreläsning 11 del 2

   
Läsvecka 6  
Datum Avsnitt
19/2 7.1-7.4

Föreläsning 12:
Baser

 Föreläsning 12

22/2 7.2-7.4

Föreläsning 13:
Basbyten, ON-matriser.

Föreläsning 13

   
 25/2  

SISTA DAG FÖR TENTAMENSANMÄLAN!
Hur man anmäler sig

 

 
Läsvecka 7  
Datum Avsnitt
26/2 7.3-7.4
8.1-8.3

Föreläsning 14:
Linjära avbildningar och basbyten
Egenvärden och egenvektorer.

 Föreläsning 14

29/2

8.4

Föreläsning 15:

Diagonalisering

 Föreläsning 15

   
Läsvecka 8  
Datum Avsnitt
4/3

Föreläsning 16:
Repetition. Exempel.

 Föreläsning 16

7/3  

Föreläsning 17:
Repetition.
Räkning av gammal tenta.

 Föreläsning 17

 

Räkneövningar

Det är en räkneövning per vecka från och med läsvecka 2, plus en extra räkneövning sista läsveckan. På räkneövningarna bedrivs enskilt arbete med handledning, samt eventuellt demonstration av övningsledaren. Det är upp till varje övningsledare att välja upplägg på passen.

De rekommenderade räkneuppgifterna i listan nedan är uppdelade i Basuppgifter som alla bör göra samtliga av och Blandade övningar som du gör i mån av tid och ambition. 

Läsvecka Datum Rekommenderade uppgifter
2 22/1

Basuppgifter: Kapitel 1: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16

Blandat: Kapitel 1: 31, 32, 33, 37

3 29/1

Basuppgifter: Kapitel 1:  17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29;  Kapitel 2: 1, 2, 3, 4

Blandat: Kapitel 1: 14, 23, 28, 39, 42, 44, 45, 46

4 5/2

Basuppgifter: Kapitel 2: 5, 7;  Kapitel 3: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11

Blandat: Kapitel 2: 8, 9c, 10, 12, 13, 14;  Kapitel 3: 16, 17, 18, 20, 24, 26, 27

5 12/2

Basuppgifter:  Kapitel 3: 12, 14;  Kapitel 4: 1, 2, 3; Kapitel 5: 2, 3

Blandat: Kapitel 3: 20, 24, 26, 27; Kapitel 4: 5, 6, 9, 11

6 19/2

Basuppgifter: Kapitel 5: 4, 5, 7, 8, 10c, 11a, 13;   Kapitel 6: 2a, 3

BlandatKapitel 5: 1, 15, 16;   Kapitel 6: 1, 4, 6

7 26/2

Basuppgifter: Kapitel 7: 1, 2, 4, 5, 6;   Kapitel 8: 1, 2, 3

BlandatKapitel 7: 3, 7, 8, 10, 11, 12;   Kapitel 8: 11

8 4/3

Basuppgifter: Kapitel 8: 4, 6, 7, 9;   Kapitel 9: 1

BlandatKapitel 8: 8, 12, 13, 14, 16

  7/3

Repetition, gamla tentor

 

Grupp/labbpass

Från och med läsvecka 2 är det varje vecka Gruppövning direkt följt av Labb. Dessa görs alltid i halvklass dvs IT/GU ena dagen respektive D den andra dagen. Varje student går endast på ett grupp/labbpass per vecka. Läs noga på schemat så att du går på rätt dag! Ta med dator till dessa pass!

Från och med läsvecka 3 arbetar vi under dessa pass med obligatoriska inlämningsuppgifter, vilka är både av teoretisk karaktär samt baserade på programmering i Python. Läsvecka 2 arbetar vi med en introduktion till Python samt till Möbius. Mer information om inlämningar och labbar.

 

Läsvecka Datum & klass
2

25/1: D

26/1: IT & GU

Introduktion till Python samt introduktion till Möbius

3

31/1: IT & GU

2/2: D 

Övning 1: Vektoralgebra i planet och rummet

4

8/2: D

9/2: IT & GU

Övning 2: Iteration och fraktaler

5

14/2: IT & GU

16/2: D

Övning 3: Linjer, plan, med mera
6

21/2: D

23/2: IT & GU

Övning 4: Linjära ekvationssystem

7

28/2: IT & GU

1/3: D

Övning 5: Egenvärden och egenvektorer

 

Duggor

Det finns totalt fyra duggor som är frivilliga men som rekommenderas varmt för att vara i fas i kursen och testa att man förstår materialet. Duggorna kan dessutom ge bonuspoäng till tentan. Detaljerad information om dessa finns på en separat sida.

 

Gruppindelning

För gruppövningar och labbar ska ni arbeta i grupper om max 4 personer. Ni väljer själva grupper under Länken "Personer" och sedan trycker ni på fliken "Grupparbeten".