Kursöversikt

Kurs-PM

MHA064 Simuleringsbaserad hållfasthetslära lp3 VT24 (7,5 hp)

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare: Jim Brouzoulis, avdelningen Dynamik, institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper. E-post: jim.brouzoulis@chalmers.se

 

 

Kursens syfte

Huvudsyftet är att ge deltagarna en grundläggande ingenjörskunskap om dimensionering av konstruktioner. Därför behövs en förståelse av hållfasthetslärans begrepp, metoder och begränsningar samt en förmåga att kunna lösa enklare hållfasthetsproblem. Det är vidare viktigt att kunna bedöma rimligheten i lösningarna samt att kunna förutsäga funktion och tillförlitlighet hos konstruktioner.

 

Schema

Länk till TimeEdit

 

Studentrepresentanter

 • Yousef Al Masri
 • Malin Aronsson
 • Edvard Ekvall
 • Ida Olofsson
 • Emma Wallin

 

Kurslitteratur

Ingen obligatorisk litteratur, föreläsningsanteckningar kommer delas ut löpande.

Uppgiftshäfte kommer finnas att ladda ner.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

 • Förlängd skrivtid till 5 timmar
 • Ändrat upplägg för samverkan mellan kurserna Hållfasthetslära och Design och användaranpassning
 • Mindre förändringar kring ämnesdjup inom vissa områden i kursen

 

Lärandemål

 • förstå grundläggande storheter i hållfasthetslära såsom krafter, deformationer, spänningar, töjningar, kompatibilitet och kritisk last
 • förstå betydelsen av konstitutiva ekvationer samt kunna tillämpa enklare sådana som elasticitet, termoelasticitet och idealplasticitet
 • ha kännedom om dragprovsförsök och hur dessa används för att karaktärisera materialparameterar för olika konstitutiva modeller
 • beräkna krafter, spänningar, deformationer och töjningar på hela och delar av konstruktioner sammansatta av enklare element som stänger och balkar
 • göra en riskbedömning relaterad till olika haverimekanismer, speciellt knäckning, utmattning, plastisk deformation och sprödbrott
 • beräkna och redogöra för betydelsen av huvudspänningar och effektivspänningar
 • konstruera och utvärdera förskjutningsbaserade modeller beståendes av grundläggande strukturmekaniska element såsom stänger och balkar
 • utföra enklare finita-elementanalyser med industriell mjukvara

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter. 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum