Course syllabus

Lösningar till tentan: LMT202-20240311_SOL.pdf

 

Kurs-PM LMT202 VT2024

(Hemsidan under underhåll!

Lösningar till tentan: LMT20220240311_SOL.pdf

 

Mittmöte anteckningar: LMT202 Mittmöte med Student represanter2024.pdf

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

Kontaktuppgifter

Examinator & Föreläsare

Räkneövningsledare:

Studentrepresentanter:  

TIMAL   j.alfredsson03@gmail.com          Johannes Alfredsson

TIMAL   cgotsten@gmail.com                   Carl Götsten

TIMAL   emilia.jovic@hotmail.com           Emilia Jovic

TIEPL     rominash@chalmers.se               Romina Shahriari Farah

TIEPL     joelwint@student.chalmers.se   Joel Winter

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge de nödvändiga grundkunskaperna inom mekanik vilka krävs för  fördjupade studier inom askinteknikområdet t.ex. i ämnen som hållfasthetslära,  maskinkonstruktion, etc.

Statik: Grundläggande begrepp. Kraftsystem och deras reduktion. Jämviktslagar,  friläggning av kroppar och system av kroppar, statiskt bestämda och obestämda system.  Masscentrum, tyngdpunkt. Friktion. Snittkrafter, balkar. 

Partikeldynamik: Partikelns kinematik. Partikelns kinetik: Rörelselagar och  konserveringslagar, arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment. 

 

Kurslitteratur

Per-Åke Jansson, Ragnar Grahn, Mikael Enelund: Mekanik, Fjärde upplagan,  Studentlitteratur, Lund 2018. ISBN 978-91-44-11659-4

(Klicka på omslagsbilden för länk till Studentlitteratur)  Tredje upplagen fungerar också.

Sune Olsson: Formelsamling i mekanik.

Titelsida SUNES FS Rosa.png

(Klicka på omslagsbilden för länk till formelsamlingen som pdf.)

 

[Något som inte absolut nödvändigt men som kan vara praktiskt att ha även i kommande kurser: Någon renodlad formelsamling i  matematik, t.ex. BETA: 

(Klicka på omslagsbilden för länk till Studentlitteratur.)]

Kursens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar och schemalagda konsultationstider  (”räknestugor”). Nedan ges ett mera detaljerat kursprogram och en grov tidsplanering. Några smärre justeringar kommer troligen att göras. Vissa föreläsningar kommer att kompletteras med videoversioner främst för att underlätta repetition.

Mekanik är ett ämne som kräver övning och att det därför är viktigt att självständigt försöka lösa en del av de rekommenderade hemproblemen (och de eventuella problem som ej hinns med på  föreläsningar/övningar). 

Schema 

Tider och salar för kursen fins i TimeEdit

 

Under "Modules" i Canvas kommer bl.a. gamla tentor, lösningar till  salsproblemen och de rekommenderade hemproblemen samt övrig för kursen relevant information att  publiceras.  

Vecka

F/Ö

Kursavsnitt och salsproblem

Rek. hemproblem

V3

En annan Youtube exempel för moment

https://www.youtube.com/watch?v=uV4QDXd0ARM

 

Introduktion + Kap. 1: Kraftgeometri

1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8,

1.10, 1.12, 1.13, 1.14,

1.17, 1.19, 1.24, 1.34,

1.40, 1.46acd,

1.51, 1.58

F1

Intro + Kraftsystem i 2D

F2

Kraftsystem i 2D, forts. 

 

Ö1

1.3 + 1.6 + 1.18 + 1.16 + 1.23 + 1.31

F3

Kraftsystem i 3D

 

Ö2

1.33 + 1.39 + 1.48 + 1.57

V4

 

 

Kap. 2: Jämviktslära

2.2, 2.5a, 2.7, 2.9a, 2.16,

2.18, 2.20, 2.21ac, 2.26,

2.28, 2.29, 2.32, 2.34,

2.36, 2.42, 2.47, 2.52,

2.54, 2.58, 2.60,

2.65, 2.67, 2.72, 2.76,

2.77, 2.84, 2.87, 2.88

F4

Jämvikt i 2D

 

F5

Jämvikt i 2D, forts. Jämvikt i 2D, forts.

 

Ö3

2.5b + 2.8 + 2.24 + 2.35 + 2.56 + 2.61

F6

Jämvikt i 3D Jämvikt i 3D

Ö4

2.64 + 2.66 + 2.68 + 2.79

V5

Kap. 3: Masscentrum - Tyngdpunkt

Sammanfattning - tyngdpunkt.pdf

3.4, 3.5, 3.6, 3.11abce,

3.12, 3.16, 3.19,

3.21b, 3.25

4.1, 4.2, 4.6, 4.14,

4.15, 4.21, 4.26, 4.27,

F7

Masscentrum – Tyngdpunkt

 

F8

Masscentrum – Tyngdpunkt, forts. 

 

Ö5

3.3 + 3.7 + 3.11d + 3.21a +3.23

Kap. 4: Speciella tillämpningar

F9

Kap. 4.1: Friktion

Föreläsning09.pdf

Ö6

4.3 + 4.9 + 4.19 + 4.20 + 4.32

V6

DUGGA 1: 13:15 2023-02-06

Material: Föreläsningar 1-8

F10

Kap. 4.1: Friktion

Föreläsning10.pdf

4.37

4.50, 4.52b, 4.58c

5.3, 5.6, 5.8, 5.15, 5.16,

5.17*, 5.22

* i fjärde upplagen finns ett tryckfel: det borde vara LaTeX: a=-\frac{v^2}{b} för att få svaret i boken

 

F11

Kap. 4.2: Snittkrafter, balkar + 4.52a + 4.58a

Föreläsning11.pdf

Ö7

4.40 + 4.52c + 4.56 + 4.58b

Se Video!

Kap. 5: Partikelns kinematik

Sammanfattning Partikels kinematik.pdf

F12

Rätlinjig rörelse + 5.5 + 5.23 + 5.25

 

Ö8

4.59 + 5.7 + 5.11 + 5.18

Video kommer!

V7

Sammanfattningkap4-5.pdf

F13

Kroklinjig rörelse:

Cartesiska koordinater

 

5.28, 5.29,

5.34, 5.36, 5.40,

5.41, 5.52, 5.53,

6.4, 6.12, 6.14, 6.16,

6.25, 6.33, 6.35, 6.43,

6.44, 6.57

F14

Kroklinjig rörelse:

Naturliga riktningar

 

 

 

Ö9

5.30 + 5.44 + 5.45 + 5.48

Kap. 6: Partikelns kinetik

F15

Rätlinjig rörelse

 

Ö10

6.19 + 6.23 + 6.29 + 6.38

V8

 

F16

 Kinetik

 

6.62, 6.64,

6.81, 6.88, 6.106,

6.109, 6.110, 6.113,

6.120, 6.125, 6.127,

6.131, 6.136, 6.143,

6.148

F17

Kaströrelse

 

Ö11

6.49 + 6.51 + 6.68 + 6.73

F18

Härledda lagar:

Arbete

 

Ö12

6.76 + 6.82 + 6.84 + 6.97

DUGGA 2: 15:15 2023-02-23

V9

F19

Härledda lagar:

Potentiell energi + Energilagen

 

6.152, 6.153, 6.156

Ö13

6.111 + 6.121 + 6.128 + 6.137

F20

Härledda lagar:

Rörelsemängd + Rörelsemängdsmoment

 

F21

 LMT202 Sammanfattning

LMT202_Tenta_stöd.pdf

 

Ö14

6.149 + 6.152 + 6.155 + Gammal tenta

V10

F21

Inställd

Ö15

Gammal tenta

F22

Gammal tenta

Ö16 Gammal tenta

 

Lärandemål

  • Redogöra för den klassiska mekanikens grundläggande begrepp och lagar samt kunna tillämpa dessa vid lösning av enklare statiska och dynamiska problem.
  • Hantera kraften som vektor med därtill hörande vektoralgebra.
  • Genomföra problemlösning för två- och tredimensionella jämviktsproblem.
  • Beräkna masscentrums läge för olika typer av kroppar.
  • Redogöra för begreppen: arbete, energi, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment.
  • Formulera den matematiska modellen för ett givet mekaniskt system och genomföra analysen av detsamma.

Länk till kursplanen i Studieportalen Chalmers studentportal

 

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Denna omfattar fem uppgifter som vardera bedöms med  maximalt 10 poäng. Exempel finns här. 

Betygsgraderna är Underkänd, 3, 4 och 5 med poänggränser enligt:  

Ordinarie tentan: 11 mars 2024 fm Lindholmen

Omtenta 1:           05 juni 2024  fm Lindholmen

Omtenta 2:           19 augusti 2024 em Lindholmen

 

Poäng:

0 – 19

20 – 29

30 – 39

40 – ∞

Betyg:

U

3

4

5

Två skriftliga övningstentor, ”duggor”, kommer att ges under kursens gång. Tid för dessa anges i TimeEdit. Lokal anslås i hus Sagas  entré. 

Varje dugga ger maximalt 10 poäng och tillsammans ger detta en bonuspoäng på tentamen enligt:  

Totalla poäng på duggorna:

<1

 < 2

< 4

< 6

< 8

 < 10

< 12

< 14

< 16

< 18

 <= 20

Bonuspoäng:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sammantaget innebär detta alltså att den maximalt tillgängliga poängen på tentamen är 60 poäng. 

Observera! Bonuspoängen från duggorna får tillgodoräknas under ett år. 

 

Course summary:

Date Details Due