Kursöversikt

Varmt välkommen till kursen MTM021 Statik och hållfasthetslära!

Kurs-PM

MTM021 Statik och hållfasthetslära lp3 VT23 (7.5 hp)

Kursen ges av institutionen för Industri and Materialvetenskap i samverkan

med institutionen Mekanik och maritima vetenskaper

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

Kontaktuppgifter

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

Kursens syfte

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

Kursens upplägg

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

Lärandemål

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

 

Examination

Se information i pdf-filen Kurs-PM under Modulen Kursinformation!

Länk till kursplanen i Studieportalen: Kursplan MTM021

************************