Course syllabus

Kurs-PM

LET271 Elektriska mätsystem och mätmetoder lp3 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

Kursplanering: kurs_pm

Notera att laborationerna görs i halvklass (grupp A och B). Schemat för de olika grupperna finns i kurs-PM. Skriv upp er i en av grupperna här på Canvas.

 

Kontaktuppgifter

Rob Maaskant (RM, lärare, examinator) e-post: rob.maaskant@chalmers.se, Tel: 073 23 66 102
Usman Shehryar (US, lärare) e-post: usmansh@chalmers.se, Tel: 073 63 08 456
Yingqi Zhang (YZ, lärare) e-post: yingqi@chalmers.se, Tel: 031 77 25 860

 

 

Studentrepresentanter

1. Martin Hoverstam

2. Maja Arnhög Sleman

3. Patrik Lindström

 

Minutes of mid-course evaluation meeting: minutes.pdf

 

Kursens syfte

Kursens syfte är att göra deltagarna bekanta med moderna elektriska mätsystem, bådeteoretisk och praktisk synvinkel. Kursen behandlar elektriska mätsystem både i ett övergripande perspektiv och i detalj. Teoridelen ger kursdeltagaren en insikt i de vanligaste matematiska metoderna och laborationsdelen ger en praktisk “hands-on” färdighet ihantera givare och mätinstrument.

 

Schema

TimeEdit

Ordinarie tenta 2024-03-15 Em 4 h
Omtenta 1 2024-06-07 Fm 4 h
Omtenta 2 2024-08-23 Em 4 h

 

Kurslitteratur

Lärobok: Elektriska mätsystem och mätmetoder, Lars Bengtsson Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-08068-0 (finns på “Kokboken”)


Övrigt material: Lab-PM, formelsamling, gamla tentor, LabVIEW-kompendium och länkar (finns på kurshemsida)

 

Kursens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och 4 st laborationer. Teoridelen motsvarar 6,0hp och laborationsdelen 1,5hp.

 

Förkunskaper

Ellära och elektronik, grundläggande matematiska färdigheter i algebra, analys, statistik och transformer.

 

Lärandemål

Hantera digitala mätinstrument (digitala oscilloskop, digitala multimeterar mm). Redogöra för uppbyggnaden av ett  mätsystem och dess ingående block, såsom givare, filter, förstärkare, AD-omvandling, sampling,  signalbehandlingsmetoder och behovet av skärmning och jordning i mätsystemet. Grundläggande LabVIEW-programmering. Utveckla medvetenhet om akademisk hederlighet.

 

Examination

För godkänt betyg på teoridelen krävs godkänd tentamen (betygsskala U, 3, 4, 5) och för godkänt på laborationsdelen krävs godkända laborationer. Hjälpmedel vid tentamen: Typgodkänd räknedosa. Formelsamling bifogas vid tentamen.

 

Bonuspoäng

Till tentamen kan man skaffa sig maximalt 4 bonuspoäng. I LabView-labbarna finns 4 extrauppgifter som inte är obligatoriska. Man behöver inte lösa dessa för att bli godkänd på laborationen men löser man dem och redovisar dem ger de 0,5p per uppgift i bonus. Laboration 4 skall redovisas med en obligatorisk laborationsrapport. Denna kan ge ytterligare 2p i bonus om man gör en mer omfattande dataanalys enligt anvisningar. OBS: Bonusuppgifterna måste göras och redovisas innan första ordinarie tentamenstillfälle. För att få tillgodoräkna sig bonuspoängen måste labbkursen vara godkänd före första ordinarie tentamenstillfället.