Course syllabus

Kurs-PM

TEK375 TEK375 Ekonomisk analys lp4 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

 

Kontaktuppgifter

Listning av

examinator: Gunnar Wramsby, gunnar.wramsby@chalmers.se

föreläsare: Gunnar Wramsby

lärare: Gunnar Wramsby

kursadministratör: Birgitta Engrell, Birgitta.Engrell@chalmers.se

 

 

Kursens syfte, 

Syfte

Kursen i Ekonomisk Analys syftar till att introducera studenter till ett analytiskt förhållningssätt till företagandets ekonomi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse

  • Känna till och förstå grundläggande begrepp såsom likviditet, resultat och balans
  • Känna till och förstå grunder i investeringskalkylering
  • Känna till och förstå grunder i produktkalkylering

Färdighet och förmåga

  • Kunna bygga integrerade budgetmodeller med likviditet, resultat- och balansräkningar
  • Kunna välja rätt metoder för att bedöma investeringars lönsamhet
  • Kunna fördela kostnader på produkter med hänsyn till olika perspektiv
  • Kunna använda excel som relevant mjukvaruverktyg

Värdering och förhållningssätt

  • Kunna bedöma risker och möjligheter med hjälp av budgetmodeller
  • Kunna bedöma lönsamhet i olika och nya beslutssituationer
  • Kunna avgöra olika kalkylmodellers tillkortakommanden och bedöma deras giltighet

Innehåll

Kursinnehållet är uppdelat i tre olika delar: budgetering, investeringskalkylering och produktkalkylering. Inom budgetering byggs integrerade modeller med resultat- balans- och likviditetsbudgetar. Inom investeringskalkylering struktureras flerperiodiska modeller före och efter hänsyn till skatt och inflation. Beslutsregler och logik presenteras och analyseras. Inom produktkalkylering demonstreras divisionskalkyl, påläggskalkyl, självkostnadskalkyl. Relevans och kontext för respektive kalkylmetod analyseras.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursbok är Industriell ekonomi - Lantz, Isaksson och Löfsten

Kompendiematerial på Canvas

 

Kursens upplägg

Tisdag 19-mar kl 10:15-12:00 Produktkalkylering Introduktion Kap 1 & 2
    kl 13:15-15:00 Produktkalkylering Industriell Ekonomi Kap 3
Tisdag 26-mar kl 10:15-12:00 Produktkalkylering Industriell Ekonomi Kap 4
    kl 13:15-15:00 Produktkalkylering Industriell Ekonomi Kap 4
Tisdag 16-apr kl 10:15-12:00 Produktkalkylering Industriell Ekonomi Kap 5
    kl 13:15-15:00 Investeringskalkylering Industriell Ekonomi Kap 7
Tisdag  23-apr kl 10:15-12:00 Investeringskalkylering Industriell Ekonomi Kap 7
    kl 13:15-15:00 Investeringskalkylering Industriell Ekonomi Kap 8
Tisdag 07-maj kl 10:15-12:00 Investeringskalkylering Industriell Ekonomi Kap 8
    kl 13:15-15:00 Budgetering Industriell Ekonomi Kap 9
Tisdag 14-maj kl 10:15-12:00 Budgetering Industriell Ekonomi Kap 10
    kl 13:15-15:00 Budgetering Industriell Ekonomi Kompendiematerial
Tisdag 21-maj kl 10:15-12:00 Budgetering Industriell Ekonomi Kompendiematerial
  kl 13:15-15:00 Repetition    

Föreläsningarna kännetecknas av teorigenomgång blandat med tillämpade övningar.

Studenten förväntas löpande läsa kursen för att vara i takt med kursinnehållet.

För att detta skall fungera, fordras att studenten löpande gör föreslagna övningar från läroboken.

 

Kursen innehåller en inlämningsuppgift i excel som examineras separat.

Uppgiften lämnas ut 23 april och skall laddas upp på Canvas en månad senare.  Inlämningsuppgiften görs i grupp. Ej Godkänd inlämningsuppgift kan kompletteras.

All nödvändig information om kursen finns på Canvas. 

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Jämfört med tidigare kurstillfällen, är användningen av Excel nedtonat. Chalmers har beslutat att inte stödja Excel vid examination och det finns därför mindre anledning att lägga tid på att lära sig Excel under kursen. En inlämningsuppgift ger dock inledande förtrogenhet.

 

 

 

Examination

Examination sker dels genom skriftlig tentamen i Inspera, dels genom Inlämningsuppgift i grupp.

På skriftlig tentamen används betygsskalan U,3,4,5 motsvarande 40%, 60% och 80% respektive. På Inlämningsuppgift används betygsskalan U/G. Kursbetyg bestäms av individuell tentamen.

Kända tentamensdatum är: 29/5 em samt 20/8 em. Även omtentamen i början av oktober brukar erbjudas.

 

 

 

Course summary:

Date Details Due