Kursöversikt

Kurs-PM

EDA216/DIT792  Grundläggande datorteknik lp4 VT24 (7,5hp)

Uppdaterad 14:e Mars 2024    (AW) 

Kursen ges av Institutionen för data- och informationsteknik.

Första föreläsningen är måndag 18:e Mars kl 13:15 i HA3.

 

Kursens syfte

Kursen ska ge förståelse av datorns uppbyggnad och funktionssätt och därigenom en mycket god teoretisk och praktisk grund för fortsatta studier i såväl datortekniska som programmeringstekniska kurser.

Schema

Se schema på TimeEdit  eller följ schemat fortlöpande under "Läsvecka x".
Vi rekommenderar att ni i första hand tittar på Canvassidan för denna kurs för upplysningar om föreläsningar,
SIM och laborationspass då denna sida snabbast uppdateras med korrekt info om planerat schema.

Kontaktuppgifter

Examinator:

Arne Linde;
mail: arne at chalmers dot se

Kursansvarig:

Andreas Wieden
mail: andreas.wieden at chalmers punkt se

Laborationsansvarig/Handledaransvarig:

Roman Melnik
mail: melnik at chalmers punkt se

Föreläsningar & Demo:

Andreas Wieden

Arne Linde

Elias Hällqvist 
mail: haelias at chalmers punkt se

Kurslitteratur

Kursens upplägg 

Schemalagd undervisning består av föreläsningar, demonstrationer och handledda simulerings- och kodningsövningar.  Dessutom utförs handledda obligatoriska laborationer där förkunskapskontroll genomförs inför varje laboration. Föreläsningarna och demonstrationerna är planerade att ske i sal.

Under kursen konstruerar studenten genomgående större och större digitala byggblock ingående i digitala system och datorsystem. Teorin inhämtas genom föreläsningar och demonstrationer. Studenten konstruerar sina byggblock och testar sin konstruktion med hjälp av simulatorer under simulerings­övningar. Därefter implementerar studenten sina byggblock i hårdvara under laboration. Konstruktionsarbetet avslutas med att sammankoppla byggblocken till en dator och programmera denna.

Förändringar sedan förra kurstillfället

Laborationstester med bonuspoäng till tentamen.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs godkänd skriftlig tentamen samt godkända laborationsmoment inklusive quiz. Baserat på tentamensresultatet ges betygen U, 3, 4 eller 5.

 Tid och plats för tentamen: 27:e maj 2024 kl. 14:00, Johanneberg

 Tillåtna hjälpmedel vid examination

 • FLISP Handbok / Instruktionslista. I denna får varken anteckningar eller understrykningar finnas. Ni får en papperskopia på första labbtillfället. Finns även som pdf.

Lärandemål och kursplan

Lärandemålen formuleras under tre rubriker:

1. Datorns uppbyggnad och funktion

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna   

 • beskriva datorns uppbyggnad och funktion.
 • beskriva och analysera/konstruera centralenhetens grundläggande delar.
 • förklara hur instruktioner byggs upp av styrsekvenser.
 • beskriva och analysera den automatiska styrenhetens funktion och uppbyggnad.
 • förklara primärminnets grundläggande funktioner samt beskriva, analysera och konstruera primärminnets anslutning till centralenheten.   
 • beskriva elementär undantagshantering i datorsystem.

2. Digitalteknik

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • beskriva och använda binära koder.
 • beskriva och analysera datorns uppbyggnad som programmerbart digitalt system.

3. Assemblerprogrammering

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara det lagrade programmets princip.
 • beskriva programmerarens bild av maskinen, dvs instruktionsuppsättning och adresseringssätt.
 • beskriva, analysera och konstruera enkla assemblerprogram, organiserade i subrutiner.

Länk till kursplanen på Chalmers, Studieplan.

Länk till kursplanen på Göteborgs Universitet.

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum