Course syllabus

Kurs-PM

LEU481 LEU481 Programutveckling lp4 VT23 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Data- och informationsteknik.

Information publiceras löpande under Modules

Kontaktuppgifter

Jonas Duregård (jonas.duregard@chalmers.se).

Bästa sättet att nå mig är via kursens Slack-workspace. Länk för att gå med:

https://leu4812024.slack.com/join/signup#/domain-signup

Vid brådskande eller känsliga ärenden kan ni nå mig på telefon 031 772 1028. Emellanåt går det att besöka mig på mitt kontor EDIT 6108 (Johanneberg).

Kursens syfte

Länk till kursportalen:

https://www.chalmers.se/utbildning/dina-studier/hitta-kurs-och-programplaner/kursplaner/LEU481/?acYear=2024%2F2025

Schema

https://cloud.timeedit.net/chalmers/web/public/s.html?i=6xYc3ynZdZ80QlyashxZ6Qx6nn_aQbvL0bQcEknl7l05XU082d1YgbxgQ0ZZQ0

Kurslitteratur

C Från Början, Jan Skansholm. 

Boken är inte helt nödvändig, men en trevlig bok - särskilt för den som saknar tidigare erfarenhet av programmering. 

Kursens upplägg

Ett par föreläsningar i veckan där nytt material presenteras. 

Flera övningtillfällen/labbpass varje vecka. Under dessa pass arbetar ni självständigt med övningar och inlämningsuppgifter. Det finns möjlighet att få hjälp av lärare på dessa pass. Ni förväntas inte delta på alla pass. 

Lärandemål

Studenten skall kunna slutföra programmeringsuppgifter på en grundläggande nivå. Detta betyder att studenten ska kunna förklara och använda sig av:
  • en modern utvecklingsmiljö (editor, kompilator, avlusare).
  • data i form av primitiva variabler och/eller pekare till minnesobjekt.
  • grundläggande algoritmer
  • funktionell nedbrytning och testning.
  • pekare: illustrera semantiken med principskisser över variabler, värden, pekare med objekt.
  • typer: primitiva typer och pekare, implicita och explicita typomvandlingar, structar.
  • standardbibliotek.

Examination

Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyget baseras enbart på tentamensresultat.

Inlämningsuppgifter utförs i par. 

Granskning av tentamen efter meddelat resultat sker på CSE Student office Lindholmen under deras öppettider (tentamen kommer INTE skannas):
https://studentportal.gu.se/en/organization/department-of-computer-science-and-engineering#student-office-cse

Course summary:

Date Details Due