Course syllabus

Kurs-PM

TME255 TME255 Hållfasthetslära lp4 VT24 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper

 

Kontaktuppgifter

Examinator och föreläsare:
Per Mottram Hogström: per.hogstrom@chalmers.se, 031-772 1478

Räkneövningsledare:
Oscar Hallberg: oscar.hallberg@chalmers.se, 031-772 3647

Projekthandledare:
Arvid Sörfeldt

Kursens syfte

Kursen i hållfasthetslära syftar till att ge de grundkunskaper som möjliggör ingenjörsmässiga beräkningar och uppskattningar av spänningar och deformationer hos konstruktioner och konstruktionsdetaljer. 

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Teknisk hållfasthetslära av Tore Dahlberg med tillhörande formelsamling

Formler och tabeller för mekanisk kontruktion av Karl Björk

Matrisformulerad förskjutningsmetod for analys av stångbarverk av Svante Alfredsson, Mikael Enelund och Magnus Ekh (tillgänglig på Canvas

Kursens upplägg

Kursen baseras på föreläsningar och räkneövningar i helklass med genomgång av lösningar på tal i boken.

Det ingår även en obligatorisk projektuppgift

Tisdagen den 23/4 är det en dugga som ger möjlighet till bonuspoäng till tentan.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Ny räkneövningsledare.

Lärandemål

 • beräkna och uppskatta spänningar och deformationer hos konstruktioner belastade i de klassiska fallen dragning, vridning och böjning.
 • förklara innebörden av normalspänning och normaltöjning, skjuvspänning och skjuvdeformation, linjärt elastiska och linjärt elastiskt-idealplastiska materialsamband.
 • lösa problem med enkla stångbärverk både isostatiska och hyperstatiska system med hjälp av matrisformulerad förskjutningsmetod.
 • analysera vridning av axlar.
 • beräkna storheter inom plana ytors geometri såsom, tyngdpunkt, statiska moment och yttröghetsmoment.
 • beräkna spänningar och deformationer i balkar belastade i ett plan.
 • lösa elastiska linjens differentialekvation för enkla geometrier.
 • använda elementarfall för balkböjning.
 • beräkna knäckning utifrån Eulers knäckningsfall.
 • formulera den matematiska modellen för ett hållfasthetsproblem genom uppställande av jämvikt-,kompatibilitet- och konstitutiva samband.
 • använda Matlab för numerisk lösning av ett hållfasthetsproblem.

 

 

Examination

Beskrivning av hur kursens examinerande moment – salstentamen och andra – är upplagda och hur de bedöms.

Detta skall finnas med:

 • vilka moment som ingår, syftet med dessa och hur de bidrar till lärandemål
 • hur obligatoriska och/eller frivilliga moment bidrar till slutbetyget
 • betygsgränser och eventuella övriga krav för alla former av examination för att bli godkänd på kursen (obligatoriska moment)
 • form för examinationen, t.ex. om tentamen genomförs som digital examination
 • tid och plats för examination, dels ordinarie tentamenstillfälle, dels andra examinationer så som projektredovisningar; "Troligt datum för tentamen (obs vid eventuell ändring av tentamensdatum så finns alltid korrekt uppgift i Ladok)"
 • tillåtna hjälpmedel vid examination (skriftliga salstenta), samt om markeringar, indexeringar och anteckningar i hjälpmedel är tillåtna

Glöm inte att vara extra tydlig med projektuppgifter; vad är problemet, vad ska göras, vad är förväntat resultat, och hur ska detta resultat redovisas. Konkreta saker så som mallar för projektrapporter, vad händer om man lämnar in sent etc. är extra viktigt att ha med.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due