Course syllabus

DEN HÄR SIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION OCH KOMMER ATT MODIFIERAS SOM KURSEN GÅR!!! DET FINNS LÄNKAR SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA JUST NU MEN SOM KOMMER ATT ÖPPNAS NÄR DET BLIR AKTUELLT. DET FINNS OCKSÅ LÄNKAR SOM ÄR ÖPPNA MEN INTE RELEVANTA LÄNGRE.

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Senaste viktig information:

Ingen just nu.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit: schema.

Information om datumet för tentamen: hitta tentamensdatum

Den övergripande planen för föreläsningar (vad och när) hittas här:   innehåll av kursen och övergripande plan.

Informationen om Föreläsningar och Rekommenderade övningsuppgifter: MVE545 Föreläsningar och Rekommenderade övningsuppgifter.pdf

Kursens lärande mål och anknytning till tentamen: lärande mål och betygsättnings kriterier.

Arbetsbelastning: arbetsbelastning.

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra 5 duggor i en nätbaserad miljö.

Dessa är inte obligatoriska men ger bonuspoäng att lägga till den skriftliga tentamen. Bonusen är giltig alltid (matas in i LADOK).

Syftet med duggorna är att ge en chans att kontrollera att man kan det som undervisas i kursen. Det är tillåtet att ta hjälp av andra kursdeltagare eller läraren, men det är förstås inte tillåtet att låta någon annan göra ens dugga. Ta hjälp av programvara som Mathematica för att kontrollera uträkningar men använd de inte enbart för att lösa uppgifterna.

Duggorna öppnas under relevant vecka och varje dugga stannar öppet tills en vecka innan tentamen.

Man behöver inte ha 100% rätt på varje dugga. Systemet skalar antal poäng automatisk. Tex om en dugga har 4 dugga poäng och studenter samlar 3 dugga poäng, och duggan är värt 1 bonus poäng på tentamen, detta rapporteras som 3/4 bonus poäng som kan plussas till "vanliga" tenta poäng.

Duggor före möbius (pdf format):

kommentarer om frågor i "Övningar i Endimensionell analys"

Jag har börjat att förbereda dessa. Finns nu tillgängliga under: kommentarer om frågor i "Övningar i 1D analys"

övnings tentor finns att ladda ner

viktig: mve545 tentamen formelblad.pdf

mve545 övnings tentor