Course syllabus

Kurs-PM

BOM270 BOM270 Vattenresurser och hydraulik lp4 VT24 (6 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

KursPM: 2024_KursPM_Vattenresurser_och_hydraulik-1.pdf

Små justeringar har gjorts i dokumentet, uppladdat 2024-03-17

 

Tidigare kursPM: 2024_Vattenresurser_och_hydraulik_v1.docx 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due