Kursöversikt

Matematikrepetitionen startar kl.8.00 onsdag 18/8. Föreläsningar genomförs på distans via Zoom och övningar är i sal hus Jupiter 12 och 321 (föreläseren, Johan Berglind,  är  tillgänglig via Zoom även under övningar).

Zoomlänken till föreläsningarna är:

https://chalmers.zoom.us/j/7784656493

Lösenord: 326451

 

Länk till schemat i TimeEdit:

https://cloud.timeedit.net/chalmers/web/public/ri1Y93ygZ05ZZQQ1X15v5Y035Q41x4906g080YQQ647.html

 

 

Elektroteknik (TIELL), Information Dag 1 mottagningen Årskurs 1, 2021 08 17 sker kl.9.00-9.15 på distans via Zoom: https://chalmers.zoom.us/j/65617128150

Password: volt

 

Presentationen från välkomsthälsningen:

Information-Dag-1-TIELL-17aug-2021.pdf

 

 

Videoguider från IT-service om bl.a. Zoomanvändning:

https://play.chalmers.se/channel/IT%2BSupport/293358

 

Chalmersgemensam information till nya studenter:

Studentportalens sida för nya studenter hösten 2021

Introduktionsfilm om Chalmers datorsystem

Studentportalen

 

Programledningen

Kontaktinfo: Programteamet för TIELL

 

 

Schema TIELL-1 (Elektroteknik, årskurs 1): Schema TIELL-1

 

Information om årskurs 1 TIELL, 2021 08 19:

SVL ppt TIELL TIDAL H21.pptx

UBS-bilder programinfo-19aug2021.pptx

Programinformation-del-1-TIELL-19aug-2021.pdf

 

Kortfattad beskrivning av högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik

Elektroteknik, 180 hp, allmän info

 

Programmets struktur, kursernas placering årskursvis 

Programplan

 

Programmets syfte och lärandemål m.m.

Utbildningsplan

 

Programmets vision

Utdrag ur dokumentet "Programbeskrivning"

 

Kurssammanfattning:

Datum Information Sista inlämningsdatum