Course Syllabus

Obs: Omtentan i Augusti 2020 genomförs på distans. Mer information finns på Omtenta Augusti 2020.

 

Kurs-PM

På denna sida finns programmet för kursen: föreläsningar, räkneövningar, och duggor. Övriga uppgifter, såsom t.ex. kursmål, lärare, kurslitteratur och examination, finns i ett separat kurs-PM.

Program

Kursens schema finns i TimeEdit.

Föreläsningar

Läsvecka Avsnitt Innehåll
1 13.1-2 Introduktion, kurvor i rummet, tangentvektorer. Anteckningar, Slides
14.1 Funktioner av flera variabler, nivåkurvor och nivåytor. Anteckningar, Slides
14.2-3 Gränsvärden, kontinuitet, partiella derivator. Anteckningar, Slides
2 14.4 Tangentplan till graf, linearisering. Anteckningar, Slides
14.4-6 Differentierbarhet, kedjeregeln, riktningsderivata, gradientvektor. Anteckningar, Slides 
14.6-7 Tangentplan till nivåyta, lokala extremvärden, kritiska punkter. Anteckningar, Slides
3 14.7 Optimering på slutna begränsade områden. Anteckningar, Slides
14.8 Optimering med bivillkor, Lagrangemultiplikatorer. Anteckningar, Slides 
13.3-4 Längd av kurvor, hastighet, fart, acceleration av partiklar. Anteckningar, Slides
4 15.1 Dubbelintegraler över rektanglar, upprepad integration. Anteckningar, Slides
15.2 Dubbelintegraler över allmänna områden. Anteckningar, Slides 
15.3 Polära koordinater och integration. Anteckningar, Slides  
5 15.4-5 Massa, masscentrum, area av grafen till funktion. Anteckningar, Slides 
15.6-8 Trippelintegraler, cylindriska koordinater, sfäriska koordinater. Anteckningar, Slides
16.1-2 Vektorfält, kurvintegraler av funktioner. Anteckningar, Slides 
16.2-3 Kurvintegraler av vektorfält, konservativa vektorfält. Anteckningar, Slides 
6 16.4 Greens formel. Anteckningar, Slides 
16.6 Parametriserade ytor, tangentplan (härledning), area. Anteckningar, Slides 
7 16.7 Ytintegraler av funktioner, flödesintegraler. Anteckningar, Slides
16.5,16.9 Divergensen av ett vektorfält, divergenssatsen. Anteckningar, Slides 
16.5,16.8 Rotationen av ett vektorfält, Stokes' formel. Anteckningar, Slides
8 Reserv och repetition 1. Anteckningar, Slides
Repetition 2. Anteckningar, Slides  
Repetition 3. Anteckningar, Slides

Övningsprogram (version att skriva ut)

(Har du 7:e upplagan kan du följa övningsprogrammet från 2017/18)

Vecka Avsnitt Demo Uppgifter Review
1 Kap 2
Kap 3

Kap 4
Review: 5
Review:
1,3,5,7,9,13
Review: 2,11
Repetition av gränsvärden och derivator  
13.1
13.2
7,42
7
9,11,13,19,21,27,43,45
3,5,11,13,23,25
13: 1,3,6ab
2 14.1
14.2
18,28,47,68
11,32
9,11,13,15,19,21,23,25,27,31,41,43,49,51,67,69
7,9,13,17,29,31,33,37
14: 1,3,5,9
14.3
14.4
14.5
20
6,16
8,22 (bara LaTeX: \frac{\partial u}{\partial x} u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x u x )
15,17,19,21,33,41,53,57,63,65,76,78,79
1,3,5,11,13,15,19,21
3,5,9,11,15,21,23,25
14: 13,15,23,25,33,35,37
3 Kap 5
Kap 7
Review: 29
Review:
4,9,15,21
Repetition av integraler  
14.6
14.7
12,22,43a
14,32
5,7,9,11,17,21,23,25,41a,45a,49
5,9,13,15,31,33,35,37,45,47,53
14: 27,29,43,45,47,51,53,55
4 13.3
13.4
14.8
6
5
12
1,3,5,11
3,7,11,13
5,7,9,11
13: 8,17
14: 59,61
15.1 10,18,28,33,42 9,11,15,19,21,29,31 15: 21
5 15.2
15.3
10,18,22,24
10,13
3,5,7,9,17,19,21,31,37,39,41
7,9,11,19,21,25,29
15: 5,23,25,27,35,37,47
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
7
10
10
25a
24
5,9,11
1,3,7,9,11
3,5,7,9,11,13,15,17,19,21
11,15,17,19,21,23,29
9,11,13,17,21,23,25,41,43
15: 29,31,33,41,45,48
6 16.1
16.2
16.3
4,26
2,20
6
3,5,9,25
1,3,9,15,19,21
3,5,9,13,15,17,23
16: 3,5,7,9,11,13
16.4 4,9,12 3,5,7,11,13 16: 15,17
7 16.6 34,46 33,35,43,45,47,49 16: 25
16.7 7,26 9,13,17,23,25,27,29 16: 27,29
8 16.5
16.8
16.9
4
6,8
11
1,3,5,7,13,15,17
3,5,7,9
5,7,9
16: 12,18,31,33,34
Repetition Från gamla tentor:
2015-08-20: 1

Från boken:
14.2: 38 (variant)
14.8: 8

Duggor

I kursen kommer det att ges möjlighet att utföra duggor i en nätbaserad miljö som kallas Möbius (kallades tidigare Maple T.A.). Dessa är inte obligatoriska men varje helt avklarad dugga ger 1 bonuspoäng till tentan. Bonusen är giltig t.o.m. andra omtentan på kursen.

För duggorna i Möbius gäller följande öppettider:

  • Dugga 1: torsdag 12/9 13:00 - måndag 23/9 18:00.
  • Dugga 2: torsdag 26/9 13:00 - måndag 7/10 18:00.
  • Dugga 3: torsdag 10/10 13:00 - fredag 25/10 18:00.

Du kommer åt duggorna när de är öppna från Modules här i Canvas. Du kan också se under Grades vilka duggor du blivit godkänd på.

Course Summary:

Date Details