Course syllabus

OBS Kursstart: Måndag 23/9 kl 10 i HA4.

Välkomna!


Kurs-PM

ESS116 Electrical circuits and systems lp1 HT19 (7,5 hp)

Kursen ges av institutionen för Elektroteknik

 

Kontaktuppgifter

Föreläsare och examinator

    Ants R Silberberg   <ants@chalmers.se>

Övningsledare

    Jonathan Lock    <lock@chalmers.se>

Lab handledare

     Wan-Chun Liao    <liao@chalmers.se>

     Zhaorui Zhang    <zharoui@chalmers.se>

    Ebrahim Balouji    <balouji@chalmers.se>

 

Kursens syfte

Kursen skall ge kunskaper i grundläggande metoder för analys av analoga elektriska och elektroniska kretsar. Här ingår även kännedom om egenskaper hos vanliga passiva kretselement, källor, dioder, transistorer och operationsförstärkare. Dessutom ska kursen ge kunskaper i hur man kan betrakta en elektrisk krets som ett system där begrepp som överföringsfunktion, frekvenssvar och återkoppling lärs ut.

 

Schema

TimeEdit

 

Kurslitteratur

Kursbok 1

 • Elektriska Nät Davidson, Hovfenschiöld; Studentlitteratur

Kursbok 2

 • Microelectronic Circuits, 7th Ed,  by Sedra&Smith, Oxford University Press

Lab PM (kommer att finnas på kurshemsidan)

 • Laboration 1: DC analysis with Multisim 11.0
 • Laboration 2: The Hearing Aid

Kompendiematerial (Läggs ut på kurshemsidan)

 • Linjära system
 • Sammanfattning kretselektronik
 • Datablad mm
 • Exempelsamling

 Från Davidsons bok hämtas övningsuppgifter i läsperiod 1. I läsperiod 2 börjar Exempelsamlingen användas. Kursbok 2 används för inläsning av kursinnehåll i lp 2. Övningsexemplen hämtas då från Exempelsamlingen.

 

Kursens upplägg

Föreläsningar

Föreläsningarna används för genomgång av kursstoffet, se föreläsningsplan i veckoschemat. Allt som sägs och skrivs under föreläsningarna ingår i kursen och kan därför komma med på tentan. Vissa avsnitt gås igenom mer översiktligt. Ett gott råd är att alltid läsa, eller åtminstone, titta igenom de avsnitt i kursboken som det finns hänvisning till innan varje föreläsningstillfälle. Då blir behållningen av föreläsningen oftast mycket bättre.

Övning/Demonstrationsräkning

Utvalda lektioner används för demonstrationsräkning. Då räknas ett antal uppgifter enligt övningsplanen i helklass. Se veckoschema.

Räknestugor

Startar i läsperiod 2. Här har du möjlighet att ställa frågor och få hjälp och tips med uppgifter och med laborationen.

Laborationer

Följande laborationer ingår i kursen:

 • Lab 1: DC analysis with Multisim 11.0 (4h)
 • Lab 2: The Hearing Aid (2*4h)

Tre lab-pass a 4h bokas via kurshemsidan. Labbarna genomförs i lp 2 och labtider bokas även under lp 2.

 

Förändringar sedan förra kurstillfället

Kursstart senarelagt till måndagen i läsvecka 4 i läsperiod 1. En grupp föreläsningar och övningar har därmed flyttats från lp 1 till lp 2. En utjämning i total arbetsbörda för F2 under HT eftersträvas.

Lärandemål

 • analysera linjära elektriska kretsar samt kretsar som innehåller dioder, transistorer och operationsförstärkare
 • använda approximationer för att beskriva komplicerade komponenter och kretsar med enklare linjära modeller
 • använda beräkningsmetoder för likström och stationär växelström i elektriska kretsar
 • använda beräkningsmetoder för att studera transienta förlopp i elektriska kretsar (Laplacetransform)
 • kunna betrakta en elektrisk krets som ett system och analysera systemets tids- och frekvenssvar samt stabilitet vid återkoppling
 • förklara uppbyggnaden av en oscillator och ett Butterworth lågpassfilter
 • använda ett datorbaserat verktyg för att analysera elektriska kretsar

 

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända laborationer.
Tentamen omfattar 6 st. beräkningsuppgifter. En korrekt och välmotiverad lösning med ett tydligt angivet svar ger 3 poäng. För godkänd tentamen krävs 8 p.
Betygsgränser:

 • 8 p ger betyg 3
 • 12 p ger betyg 4
 • 15 p ger betyg 5

Hjälpmedel under tentan:

 • Tabell: Beta Mathematics Handbook
 • Tabell: Physics Handbook
 • Häfte: Sammanfattning kretselektronik
 • Typgodkänd räknare

Dugga

En frivillig dugga på 2h kommer att ges på tisdag 22/10 kl 13.15 - 15.15.  Resultatet kan ge bonuspoäng till ordinarie tentan samt de två omtentor som följer därefter. Max bonuspoäng är 2p.

Hjälpmedel på duggan:

 • Tabell: Beta Mathematics Handbook
 • Tabell: Physics Handbook
 • Typgodkänd räknare

 

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due