Course syllabus

VÄLKOMMEN TILL KVÄLLSKURSEN I KROKI !

AFO170 Body, space, image lp1 HT19 (3 hp)

Kursen ges av institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Vid åtta tillfällen under höst-(och vår)terminen ges möjlighet att teckna efter levande modell. Instruktör är konstnären Nils Ramhøj. Kursen avslutas med en gemensam utställning av valda teckningar. Denna hängs tillsammans torsdagen 5/12.

Kursen börjar tisdagen 8 oktober kl 17 i ateljén.

Här är en lista med material som det är bra att ha med till första tillfället: lista.

 

EXAMINATION

Kursen omfattar 3 hp. För godkänt krävs närvaro vid 6 av 8 övningtillfällen.

OBSERVERA att det är en kurs för att lära. Det är inte kvaliteten på teckningarna i sig som är det väsentliga utan arbetet med att teckna. Man behöver inte vara duktig på att teckna för att gå kursen, det viktiga är en önskan att lära sig mer.

 

KURSTILLFÄLLEN

8/10 kl 17–20.00 i ateljén

15/10 kl 17–20.00 i ateljén

22/10 kl 17–20.00 i ateljén

5/11 kl 17–20.00 i ateljén

12/11 kl 17–20.00 i ateljén

19/11 kl 17–20.00 i ateljén

26/11 kl 17–20.00 i ateljén

3/12 kl 17–20.00 i ateljén

5/12 kl 17-20.00 på ljusgården

 

LÄRARE

Examinator:

Peter Christensson

Teckningsinstruktör:

Konstnär Nils Ramhøj

Kurs organisation:

Ida Röstlund, idaro@chalmers.se

 

BEHÖRIGHET

Kursen ges på kandidatnivå. Deltagarantalet är begränsat. Vid mån av plats kan även studenter utanför A och AT ges möjlighet att följa kursen.

Länk till kursprogram.

Länk till kursplanen i Studieportalen Studieplan

Course summary:

Date Details Due